Coalitie voor Veiligheid bekrachtigt samenwerking met officiële oprichting

Coalitie voor Veiligheid bekrachtigt samenwerking met officiële oprichting

30 jan 2020, coalitie voor veiligheid

Op 30 januari is de Coalitie voor Veiligheid (CvV) officieel opgericht. De coalitie bestaat uit 15 vakbonden uit de veiligheidssector. De ACP is één van de initiatiefnemer van deze samenwerking. Voorzitter Gerrit van de Kamp: “In de Coalitie voor Veiligheid trekken we met elkaar op daar waar dat in het belang is van onze achterban en de veiligheid van Nederland. We kijken over sectoren en schotten heen, we maken afspraken, zwengelen discussies aan in de media en waarschuwen en adviseren beleidsmakers en andere partijen op het gebied van veiligheid.”

De Coalitie voor Veiligheid liet voor het eerst van ons horen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. We riepen daar met een persconferentie en veiligheidsagenda op tot investeringen, samenwerking en visie op het gebied van veiligheid. Sindsdien zetten wij met grote regelmaat onderwerpen op de politieke agenda. We drongen aan op modernisering van de veiligheidssector, we wezen als eerste op naderende personeelstekorten die sectorbreed de veiligheid onder druk zetten – en deden vernieuwende suggesties om die tekorten tegen te gaan. We lieten zien dat Europese aanbestedingsregels funest zijn voor de veiligheid. We gingen pal staan voor het veilig kunnen melden van misstanden in onze sector en we toonden de veiligheidsrisico’s van de Brexit voor onder meer douane, kustwacht, Koninklijke Marachaussee en politie. Kort voor de jaarwisseling 2019-2020 gaven we blijk van de teleurstelling die bij politie en andere hulpverleners wordt gevoeld over het uitblijven van een vuurwerkverbod. Tot slot noemen wij graag de baanbrekende aanzet tot gezamenlijke werving in de veiligheidssector, waar wij ons intensief voor inzetten. Wij laten zien dat er alternatieven zijn voor de ‘ieder voor zich’-mentaliteit. Als vakorganisaties en veiligheidsprofessionals kennen wij de enorme kracht die uitgaat van eendracht.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN