Contouren nieuw stelsel beroepsziekten en dienstongevallen

Contouren nieuw stelsel beroepsziekten en dienstongevallen

23 apr 2020, ptss

Er komt een nieuw stelsel rond beroepsziekten en dienstongevallen bij de politie. Daar heeft de ACP samen met de andere politiebonden stevig op aangedrongen. Want politiemensen die letsel oplopen tijdens het werk worden nu nog te vaak geconfronteerd met problemen rond de afhandeling van hun dossier en begeleiding tijdens hun ziekteproces. Een nieuwe aanpak moet ervoor zorgen dat daarin verandering komt. De eerste contouren zijn nu geschetst.

De politiebonden hebben de afgelopen jaren herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de problemen die vooral politiemensen met PTSS ervaren als het gaat om de (na)zorg en gepleit voor een andere aanpak. Helaas bleken de problemen hardnekkig. Daarom hebben de bonden in de CAO Politie 2018-2020 afgesproken dat er een evaluatie zou plaatsvinden van de huidige regels (en de uitvoering daarvan) die het korps gebruikt om dienstongevallen, beroepsincidenten en beroepsziekten te beoordelen. Die evaluatie met ervaringen van (oud-)politiemensen vond eind vorig jaar plaats.

Juridische strijd

Uit de evaluatie kwam duidelijk naar voren dat het huidige beleid vooral focust op de formele erkenning van een beroepsziekte of beroepsincident, het vaststellen van aanspraken en de procedures die daarmee samenhangen. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Onze juristen herkennen dat beeld. Te vaak mondt de afhandeling van dit soort dossiers uit in een juridische strijd. Dat is een extra zware belasting voor de politiemedewerkers om wie het gaat, terwijl zij het al moeilijk genoeg hebben. Daarnaast verloopt de re-integratie vaak moeizaam. Wij hebben dit al vaker aangekaart. Het is van groot belang dat er iets verandert.” Ook de Nationale Ombudsman heeft dit nogmaals benadrukt vorige maand.

Uitgangspunten

Door de evaluatie liggen de eerste contouren voor een nieuw stelsel er nu. De belangrijkste uitgangspunten:

  • De politiemedewerker die bij de uitoefening van zijn beroep letsel heeft opgelopen, krijgt in het nieuwe stelsel direct de zorg, aandacht en ondersteuning die nodig is om zich te kunnen richten op herstel en re-integratie.
  • Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen beroepsziekten, dienstongevallen en beroepsincidenten. Vertrouwen is het uitgangspunt en op basis daarvan ontvangt de medewerker de zorg en aanspraken die bijdragen aan herstel.
  • Het bestaande pakket aan financiële aanspraken en voorzieningen wordt uitgebreid.

KLIK HIER voor de brief aan de Tweede Kamer waarin je meer over de contouren van het nieuwe stelsel kunt lezen.

Overleg met politiebonden

De werkgever heeft de komende tijd overleg met de politiebonden en de COR over de verdere uitwerking van de contouren van het nieuwe stelsel. Ook zullen afspraken worden gemaakt over de uitvoering daarvan en hoe om te gaan met lopende zaken. Want - zoals gezegd - beleid staat of valt met hoe het in de praktijk tot uiting komt. Partijen streven ernaar om het stelsel eind dit jaar te hebben uitgewerkt.

Lees ook

Ombudsman hekelt PTSS-beleid

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN