ACP | Politievakbond ACP

COR-leden: ‘Openheid over inhuur externen en totale uitgaven COR kwam er niet’

In het onderzoek dat het afgelopen jaar naar de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Nationale Politie is gaan lopen, namen drie COR-leden een bijzondere positie in. Het was door hun melding dat het onderzoek werd gestart. De COR opereert volledig zelfstandig. Tegelijkertijd dragen twee van hen een ACP-signatuur en een dat van de ANPV. Ton Slingerland kijkt namens het drietal op de gebeurtenissen terug.

Wat is er gebeurd?

Binnen de COR werden in 2015 vragen gesteld inzake de inhuur van externen en de (totale) uitgaven van de COR. Deze twee onderwerpen waren ook bij voortduring onderwerp van gesprek op korpsniveau tussen COR en korpsleiding. Vragen ten aanzien van de externe inhuur waren met name gericht op de vraag, waarom zij waren ingehuurd en waar het resultaat bleef dat zij verricht hadden. De vragen op financieel vlak lagen bij voortduring op besteding en verantwoording. Punt van discussie binnen de COR was dat als je ‘de baas’ aanspreekt, je het ook zelf goed geregeld moet hebben. Op onze vragen kwamen geen antwoorden. Het bespreekbaar maken werd bij voortduring afgehouden, danwel geweigerd. Deze impasse heeft uiteindelijk geleid tot het melden van de gebeurtenissen bij de korpschef.

Wie heeft dit bespreekbaar gemaakt?

Het is bespreekbaar gemaakt door een drietal COR-leden. Van binnenuit dus. In 2015 hebben zij hier al openlijk vragen over gesteld. Bovenal om de zaken netjes te regelen. Toen hier op geen enkele wijze verbetering in zichtbaar werd, dan wel volstaan werd met een summiere begroting en uiteindelijk een jaarrekening die meer vragen opriep dan antwoorden opleverde, is een en ander gemeld bij de korpsleiding in het vroege voorjaar van 2016.

Maar wij lezen volop over uitjes, feesten en andere buitensporige uitgaves?

Het merendeel van de COR leden heeft geen deelname en/of kennis gehad van deze uitzonderlijke gebeurtenissen. Er was voor een paar COR-leden sprake van deelname aan uitjes en feesten. De “Amstel-hotel-casus” is bijgewoond door twee COR-leden. Dat zijn er twee teveel! Ook het feest op de SS Rotterdam is gevierd door een zeer select COR-gezelschap.
Voor enkele andere bijeenkomsten, zoals de heidagen, geldt wat ook voor andere uitgaven geldt: Als het uit de verkeerde pot en de verkeerde doelstelling komt is dat niet goed te praten. Het gaat om houding en gedrag. De externe vergaderingen zijn van een andere categorie: er is gekeken naar de mogelijkheid van intern vergaderen. Vanwege de groepsgrootte, frequentie en het ad hoc karakter was die mogelijkheid er vaak niet. Financieel scheelde het extern vergaderen niet veel, maar we hadden ons wel bewust kunnen zijn van de uitstraling die het heeft.

Heeft de COR, gezien de gebeurtenissen, haar werk kunnen doen?

Alle COR-leden zijn met enthousiasme begonnen aan hun werkzaamheden. Zij hebben zich ingezet om een bijdrage te leveren aan het veilig kunnen werken van collega’s in een professionele organisatie. We hebben op specifieke dossiers echt onze mouwen opgestroopt en werk verzet. Een onderzoek naar de betaalbaarheid van de Politie Nederland en de aanbestedingen daartoe, is zo’n punt waar wij ons met succes hard voor hebben gemaakt. Zo ook voor de aanbesteding van uitrusting van de collega’s, waarbij tal van collega’s ‘in het ’t veld’ hebben deelgenomen aan onder andere het testen. Als het om de vorming van de Nationale Politie (NP) gaat, zijn wij in december 2013 met elkaar gestart. Het was voor ons een voorlopig gegeven hoe de NP georganiseerd was en werd. Pas als je als Centrale Ondernemingsraad op stoom bent, kun je in de evaluatie weeffouten vaststellen. Vanaf januari 2016 is dat ook een onderwerp geworden tussen de korpsleiding en de COR. Meer en meer werd zichtbaar dat ‘weeffouten’ de werking van het korps deden stagneren. Over de inventarisatie van die weeffouten en hoe hier mee verder te gaan waren wij in gesprek.

Wat kan had in de werkwijze van de COR beter gekund?

Het is voor ons begonnen met het ontbreken van een jaarplan en een begroting. Daarbij stonden de vraagtekens die we hadden bij de inhuur van externen en aanbestedingen voorop. Er was onvoldoende zelfreflectie. Maar zeker ook te weinig verbinding met en verantwoording naar de OR’s. We hadden als COR onderwerpen beter bespreekbaar kunnen maken en houden. Wij zijn teveel in de inhoudelijke dossiers gedoken en hebben te weinig oog gehad voor het proces en de verbinding. Dit heeft zich ook laten zien in de verbinding met de ondernemingsraden. Op inhoud zijn zij volop in de gelegenheid gesteld idee te vormen, mee te werken, bij te dragen et cetera. Het is wel vaak teveel op en vanuit de eenheid gericht geweest. En daar is de COR niet altijd uitgekomen.

Waarom heeft het zolang geduurd voordat dit naar buiten kwam?

Het heeft meer dan één jaar geduurd, voordat de drie collega’s zich gemeld hebben bij de korpsleiding met hun bevindingen. Er zijn vanaf het begin van 2015 weliswaar vragen gesteld, maar de intentie van de vraagstelling was bovenal gericht op het willen bouwen met elkaar aan een goede organisatie (ook binnen de COR). Hiertoe zijn ook voorstellen door dit drietal geschreven. Meer en meer bleek dat ‘de wil’ er niet was. Zo is er nog begin 2016 vanuit de COR op juridisch vlak gekeken of ‘de drie melders’ wel de beschikking mochten krijgen over de financiële administratie van de COR. Bij voortduring is in aanvang uitgegaan van het ‘met elkaar’ neerzetten van een goede medezeggenschap. In het begin was daar geen twijfel over naar een ieder.

Is het nu ten einde?

Er zijn meerdere onderzoeken ingesteld, dan wel worden er ingesteld. Er loopt een onderzoek uitgevoerd door het Openbaar Ministerie op grond van een aangifte door de korpschef. Er is ook een onderzoek toegezegd door de Minister aan de leden van de Tweede Kamer inzake de mogelijke verwevenheid van COR en voormalig korpschef. Zelf heeft de huidige korpschef een oriënterend onderzoek laten doen. Dit onderzoek is afgesloten. Het resultaat is recent door hem bekend gemaakt; kern is dat de COR onzorgvuldig heeft gehandeld. Tot slot lopen er twee disciplinaire onderzoeken naar individuele COR-leden. Neen; het is dus nog niet ten einde.

Hoe nu verder?

Alle COR-leden zijn teruggegaan naar hun ondernemingsraad. Daar hebben zij uitleg gegeven over hun rol en zijn zij andersom veelal volop bevraagd inzake hun activiteiten, doen en laten binnen de COR. Iedere ondernemingsraad krijgt de gelegenheid opnieuw een tweetal leden af te vaardigen die zonder last of ruggespraak met elkaar de volgende COR vormen. Dit zouden dus leden kunnen zijn met ervaring. De korpschef heeft al aangegeven de huidige COR-leden niet terug te willen zien. Hij kan en moet zijn eigen mening hebben en geven, maar hij gaat er niet over. Zo ook niet media die zou kunnen beschrijven dat er niets veranderd is. De trieste gebeurtenissen hebben op tal van vlakken al tot veranderingen geleid die ‘lichtpunten’ geven naar de toekomst. In die zin zit er binnen ieder politiemens veel positivisme en flexibiliteit. Samen weer de schouders eronder zetten in het belang van de collega’s en de organisatie.

De onderzoeken die nu lopen moeten ook uitwijzen wat er van de collectieve beschuldigingen overeind blijft. Vanuit de uitkomsten van de diverse onderzoeken moeten wij bovenal leren. Er is genoeg beschadigd. Bovenal collega’s en het imago van het vak. Alleen maar een nieuwe COR instellen en verder gaan zou juist aan al die collega’s en het vak te kort doen.

Wil je meer informatie? De ondernemingsraad van de eenheden Zeeland-West-Brabant en Den Haag hebben regelmatig op hun intranet gecommuniceerd. Je kunt het gemakkelijk nalezen.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.