ACP | Politievakbond ACP

Cybercrime: Politie(werk) in de gedigitaliseerde samenleving

PAC staat voor Programma Aanpak Cybercrime. De ACP was een dag op bezoek bij deze collega?s en werd bijgepraat over het programma en de inzet van de Nederlandse politie als het gaat om cybercrime.

De ruim 140 innovatieve projecten en initiatieven die het programma sinds 2008 tot nu toe in nauwe samenwerking met de regionale korpsen en een groot aantal keten- en externe partners uitvoerde, richten zich op slimmer en sneller werken. Uitgangspunt daarbij was en is: laat techniek voor je werken. De projecten zijn bedoeld voor de politie zelf, maar ook voor al de verschillende belangengroepen die met de politie te maken hebben. Dit heeft alles te maken met de brede scoop die het programma houdt op haar opdracht.

Als je kijkt naar het wetboek van strafrecht, dan zijn er zo?n 12 strafbare feiten die cybercrime zouden mogen heten. In de praktijk echter houdt het programma zich bezig met de vraag: hoe en in welke mate werkt digitalisering door in criminaliteit en is het een hulpmiddel voor opsporing. Het programma heeft als missie om politiemensen vertrouwd te laten raken met digitalisering. Ervoor te zorgen dat burgers bij de politie terechtkunnen (digitaal) en hierin niet teleurgesteld worden. Bij te dragen aan een succesvolle aanpak van cybercrime, maar ook meebouwen aan een netwerk voor organisaties en instanties die zich bezighouden met dit onderwerp. Kortom: een groep collega?s met een brede kijk op politiewerk die zoekt naar verbinding met bedrijfsleven en burgers om zo innovatie te bevorderen binnen de politieorganisatie. 

Internetoplichting 

"Het gaat er om dat je denkt vanuit en in netwerken. Daarbinnen moet je als je politie je eigen rol oppakken en daarmee meerwaarde aantonen richting partijen waarmee je samenwerkt", aldus programmaleider Henk Klap. "In dat verband past de politie bescheidenheid, maar moet ze tegelijkertijd duidelijk zijn over hetgeen ze kan bijdragen." Eén van de projecten waarin het programma dit principe zichtbaar maakt, is opgestart met o.a. Marktplaats en het Openbaar Ministerie. Op Marktplaats.nl verhandelt heel Nederland zijn tweede- of derdehands spullen. Voor Marktplaats is het belangrijk dat de bezoekers van haar website vertrouwen houden in de aanbieders. Voor de politie en het Openbaar Ministerie is het belangrijk om oplichters in kaart te brengen en te identificeren. Voor een aangifte voor internetoplichting kunnen mensen terecht bij het Meldpunt Internet Oplichting (MIO), nu nog te bereiken via www.mijnpolitie.nl. Op die manier wordt de melddruk weggehaald bij de korpsen en wordt er een database opgebouwd met gegevens van overtreders. Waar mogelijk worden gegevens aan het OM aangeleverd om de betrokkenen te vervolgen.
Als het werkbezoek iets heeft onderstreept, dan is het wel dat een veranderende wereld vraagt om een veranderende politie. Digitalisering functioneert als spinwiel voor ontwikkeling. Het leidt tot vraagstukken en kansen rondom intelligence, digitalisering en cybercrime. Om als politie relevant te blijven, is het belangrijk om in verbinding te blijven staan met burgers en andere partijen in de keten. Daarbij heeft de politie kennis en kunde bij te dragen vanuit haar eigen werkveld, maar vooral ook veel te leren. Het PAC als programma biedt een uitgelezen kans om als politieorganisatie, vanuit een brede scope, kansen te pakken en bedreigingen het hoofd te bieden.
Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.