ACP | Politievakbond ACP

Dit verandert er deze maand op je salarisstrook

In januari keert de werkgever voor de tweede keer een bedrag uit van €400 bruto. Deze ‘eenmalige uitkering’ wordt in totaal twee keer uitgekeerd, waarvan de eerste keer in november 2018 (met terugwerkende kracht vanaf januar 2018).

De ‘eenmalig uitkering’ is een direct gevolg van afspraken over loonsverhoging die met de politiebonden zijn gemaakt in de nieuwe CAO-politie. Iedereen die op 1 januari 2019 een Barp-aanstelling als politieambtenaar heeft, kan op deze uitkering rekenen. Het bedrag van €400 bruto is er voor collega’s die 36 uur per week werken. Bij minder uren per week is het bedrag naar rato. Dat geldt ook voor als je op 1 januari 2019 (gedeeltelijk) onbetaald verlof had.

Eindejaarsuitkering

Daarnaast start in januari de opbouw van de eindejaarsuitkering. Die is met de nieuwe CAO verhoogd naar 8,33%. De eindejaarsuitkering wordt pas uitbetaald in december 2019 (of bij eerdere uitdiensttreding), maar de opbouw is nu al zichtbaar op je salarisstrook.

Lees ook


Politiemedewerkers krijgen in de jaren 2018 tot en met 2020 drie keer een structurele loonsverhoging en twee keer een eenmalige uitkering van € 400. Daarnaast ​bouw je vanaf januari 2019 0,33% méér eindejaarsuitkering op: het opbouwpercentage wordt verhoogd naar 8,33 % van het maandsalaris.

Een overzicht van alle loonsverhogingen op een rij:

  • Januari 2018: eenmalig € 400
  • Juli 2018: salarisverhoging met 3 %
  • Januari 2019: eenmalig € 400
  • Juli 2019: salarisverhoging met 2 %
  • December 2019: uitbetaling verhoogde eindejaarsuitkering (van 8 naar 8,33 %)
  • Juli 2020: salarisverhoging met 2,7 %
  • December 2020: uitbetaling verhoogde eindejaarsuitkering (van 8,33 %), daarna
    structureel

Al met al (elke structurele verhoging werkt ook weer door in de volgende structurele verhoging) stijgt het basisinkomen van politiemensen daardoor in drie jaar tijd structureel met meer dan 8 %. De verhogingen werken ook door in de pensioenopbouw, vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Collega’s die 45 jaar in dienst zijn van de politie krijgen voortaan een extra gratificatie ter waarde van een half maandsalaris.

Terug naar overzicht

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.