Draagploeg politie bewijst laatste eer aan collega’s

Draagploeg politie bewijst laatste eer aan collega’s

30 dec 2019, vereniging

“Het is mooi dat wij collega’s die dat wensen na hun overlijden een waardig afscheid kunnen geven en nabestaanden troost kunnen bieden”, zegt een collega van de nationale draagploeg bij de politie. Andere leden van de draagploeg beamen dat. We lopen een paar uur mee tijdens een training van de collega’s die dit bewonderenswaardige werk doen naast hun reguliere werk bij de politie.

“Twee dagen geleden hebben wij een collega weggedragen naar zijn laatste rustplaats. Een IBT-docent, hij is plotseling overleden. Een collega naar het graf brengen, zeker als je die persoon kent, kan behoorlijk impact hebben. Ook op ons. Vooral als je het verdriet van de nabestaanden ziet. Toch is het mooi dat we zoiets kunnen doen. Samen met honderden andere collega’s hebben wij een laatste eer aan hem bewezen”, vertelt een van de dragers tijdens onze ontmoeting op Nationaal Ereveld Loenen.

Zonder rang en stand

De collega’s begroeten elkaar tijdens het begin van deze trainingsdag alsof ze dagelijks samenwerken. Niets is minder waar. De draagploeg bestaat uit mannen en vrouwen werkzaam in verschillende eenheden, teams, disciplines én met verschillende rangen. “Van surveillant, brigadier tot commissaris, het is een gevarieerde ploeg. Maar wij werken hier niet met rangen en standen. Het gebeurt dat de surveillant hier commandant is van een draagploeg, terwijl de commissaris een van de dragers is”, vertelt Ruud de Haan (adviseur korpsleiding op dit onderwerp) die ondertussen nauwlettend de training volgt.

Internationaal en nationaal

Ruud is een van de initiatiefnemers van de draagploeg. “Samen met een collega was ik, vanaf 2011 tot en met 2015, als uitzendmanager verantwoordelijk voor de politiemissie in Afghanistan. Wij zeiden toen tegen elkaar dat wij een draagploeg bij de politie zouden moeten hebben zoals de draagploegen bij defensie. Zo is het balletje gaan rollen. In eerste instantie als klein team, bedoeld voor collega’s die mogelijk tijdens een politiemissie in het buitenland komen te overlijden. Inmiddels is het werk van de draagploeg ook naar nationaal niveau gebracht. Zo kan, na overlijden van een collega in actieve dienst, de politie-eenheid of familie het verzoek doen voor een draagploeg. Ook komt het voor dat collega’s die terminaal ziek zijn een gesprek aangaan om hun eigen uitvaart te bespreken.”

Uitvaart met (beperkte) korpseer

De draagploeg bestaat momenteel uit ongeveer 54 mannen en vrouwen. De wens is om komende jaren uit te komen op 100 dragers. Want de ervaring leert dat de draagploeg steeds meer verzoeken ontvangt. Volgens Ruud te verklaren door de vergrijzing en collega’s die ons te vroeg ontvallen. “De afgelopen maand alleen al zijn wij in de eenheid Zeeland-West-Brabant viermaal ingezet”, vult een van de dragers aan.

Ruud praat met gepaste trots over de draagploeg: “Het is bijzonder dat je op een respectvolle manier afscheid neemt van een collega. Je laat bovendien een goede herinnering achter voor nabestaanden die uiteindelijk de steun zijn voor onze politiemedewerkers. Het is daarnaast goed om te zien wat het met politiemensen zelf doet als zij op deze manier iets kunnen betekenen voor een collega. Ik hoef je niet te vertellen dat er collega’s zijn die onvrede voelen door enkele langslepende problemen binnen de politieorganisatie. Terwijl zij trots zijn op hun vak. Die trots zie je ook zeker terug bij collega’s tijdens een afscheidsceremonie, een uitvaart al dan niet met beperkte korpseer en erehaag. Het zou mooi zijn als de draagploeg een traditie gaat worden bij de politie.”

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in het ACP-bondsmagazine Politiebericht (december 2019)

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN