ACP | Politievakbond ACP

Eerste LFNP-zaken in hoger beroep ongegrond

De Centrale Raad van Beroep heeft, overeenkomstig de eerdere uitspraken van de rechtbanken Gelderland en Overijssel (zie gerelateerd nieuws), de eerste LFNP-zaken in hoger beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak over vijf zaken van vakbondsleden, onder wie drie leden van de ACP, volgde maandag 1 juni 2015. Een jurist van de ACP die bij de uitspraak aanwezig was: “Teleurstellend voor onze leden die het aangaat.”

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) stelt dat de ‘Regeling Overgang’ naar een LFNP-functie een algemeen verbindend voorschrift is. Volgens de Centrale Raad geldt dat niet voor de transponeringstabel, maar zij geeft wel aan dat een zwaarwegende betekenis aan deze tabel moet worden gehecht.

Transponeringstabel

De Centrale Raad stelt dat de korpschef in beginsel mag volstaan met een verwijzing naar de transponeringstabel. En dat het aan de betrokken politieambtenaar is om aannemelijk te maken dat de matching niet overeenkomstig de regeling is gebeurd of dat het resultaat van de matching anderszins onhoudbaar wordt geacht. Het feit dat een andere uitkomst ook verdedigbaar zou zijn geweest, is volgens de Centrale Raad niet voldoende. Verder kan de politieambtenaar zich niet meer beroepen op feiten of omstandigheden die hij al in het kader van de vaststelling van zijn uitgangspositie naar voren had kunnen brengen en/of waar hij functieonderhoud voor had kunnen aanvragen, aldus de Raad.

Hardheidsclausule

Ook op het punt van de hardheidsclausule heeft de Centrale Raad van Beroep de lijn van de rechtbanken gevolgd. Volgens de Raad kan de hardheidsclausule worden gebruikt in individuele gevallen en bijzondere situaties die de regelgever bij het tot stand brengen van de regeling niet heeft voorzien. Dit houdt in dat de hardheidsclausule niet is bedoeld om de uitgangspositie te corrigeren. Ook het veel aangedragen argument dat het politieambtenaren is ontraden om functieonderhoud aan te vragen rechtvaardigt volgens de Raad niet de toepassing van de hardheidsclausule.

Volledige uitspraak

De juristen van de ACP zullen de uitspraak nader bestuderen en bekijken wat dit betekent voor de (haalbaarheid van de) overige LFNP-zaken van ACP-leden. De ACP streeft ernaar haar leden met een LFNP-dossier deze maand persoonlijk een bericht te sturen over wat de gevolgen zijn van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep voor hun eigen dossier. De volledige uitspraak van de Centrale Raad van Beroep kun je nalezen op Rechtspraak.nl.

> Uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument
> Uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.