Effect buddyhond voor agent met PTSS

Effect buddyhond voor agent met PTSS

25 okt 2022, ptss

‘Alles is veel meer in balans’

Kort na ons bezoek aan Hulphond Nederland ontvangen wij het mooie nieuws dat de stichting in gesprek is met de politie om te komen tot afspraken over het trainen van hulphonden voor getraumatiseerde politiemensen. Dankzij gesprekken met (oud-)collega’s en een proef met buddyhonden binnen het korps is de meerwaarde daarvan recent aangetoond.

ACP-lid Violeta Hupje weet uit eigen ervaring hoezeer een buddyhond een positieve invloed kan hebben op je leven. Zij kreeg in 2015 de diagnose dienstgerelateerde PTSS. Na verschillende behandelingen deed Violeta een aanvraag voor een hulphond bij KNGF en Hulphond Nederland. Daarvoor moest zij veel overwinnen, want ze had het gevoel dat anderen meer recht hadden op een buddyhond.

“Dankzij mensen in mijn omgeving durfde ik het aan. Een paar dagen na mijn aanvraag werd ik gebeld door iemand van Hulphond Nederland. Dat leidde tot een afspraak. Alleen, de vraag was of het wel zou gaan werken”, vertelt Violeta. “Want naast PTSS heb ik ADHD en bovendien een jong gezin. De stichting wilde graag samen met mij naar de mogelijkheden kijken.”

Emoties vliegen niet meer alle kanten op

Violeta komt in aanmerking voor een buddyhond. Het duurt dan nog een jaar voordat zij met een hond kan gaan trainen. Nu, twee jaar later, kan Violeta zich bijna niet meer indenken hoe het was zonder haar zwarte labrador Usha van vier jaar. “Zij past ontzettend goed bij mij. Ik heb door haar geleerd om een stap terug te zetten. Zij staat op de rem als ik het contact met mijn lichaam dreig te verliezen. Zij wordt dan vervelend, vraagt de aandacht of loopt weg. Usha leidt mij op een positieve manier af.”

Dankzij buddyhond Usha vliegen de emoties van Violeta niet meer alle kanten op. “Door signalen van haar merk ik sneller wanneer bepaalde gevoelens de overhand krijgen. Zij geeft ons rust, ik houd door haar energie over. Ook durf ik weer zelfstandig dingen te doen. Alleen naar de winkel gaan bijvoorbeeld of samen met mijn kinderen iets doen. Alles is veel meer in balans door haar aanwezigheid. Dat is zo fijn voor ons hele gezin.”

Onderzoek politie

Onderzoek onder (oud-)politiemedewerkers door de Politieacademie en Radboud Universiteit onderstreepte in april dit jaar het positieve effect van een hulphond voor mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Er loopt al jaren een succesvolle proef met buddyhonden bij de politie. Dankzij de proef en het onderzoek wordt een buddyhond voortaan als officieel ‘hulpmiddel’ gezien voor getraumatiseerde collega’s en dat wordt ook vergoed. Dit betekent dat de politie de kosten voor intake en training van hulphonden én een jaarlijkse vergoeding voor voer en dierenartskosten voor haar rekening neemt.

Een tandje bijzetten

Hulphond Nederland is nu door de politie als een van de partijen gevraagd om buddyhonden te gaan koppelen aan getraumatiseerde politiemensen die daarvoor in aanmerking komen. De stichting biedt al enige jaren maatwerk voor mensen in geüniformeerde beroepen die kampen met PTSS en zet graag een tandje bij om de politie te helpen.

“Een hulphond kan iemand zijn of haar zelfstandigheid teruggeven en meer structuur in het leven bieden. Daar is iemand zo mee geholpen”, zegt Pieter Blickman, sponsoring manager bij Hulphond Nederland. “We zijn ooit begonnen met het bieden van hulp aan mensen met een lichamelijke beperking, mensen die in een rolstoel zitten, om hen weer hun zelfstandigheid terug te geven. Daarna zijn we begonnen met therapie aan getraumatiseerde kinderen die het stempel opgedrukt kregen uitbehandeld te zijn in de reguliere zorg. Kinderen die geen vertrouwen meer hebben in hulpverleners en op een andere manier toch geholpen kunnen worden. Dankzij onze honden en therapeuten.”

Trauma

Inmiddels biedt Hulphond Nederland al jaren een vorm van therapie aan voor mensen, zowel kinderen als volwassenen, met heftige ontwikkelingsstoornissen of psychiatrische problematiek. Gericht maatwerk voor mensen die de vat op hun leven kwijt zijn of niet meer op eigen benen kunnen staan. “The sky’s the limit”, aldus Pieter. “Het welzijn van de honden is daarbij voor ons net zo belangrijk als het welzijn van onze cliënten. We kijken goed naar de wensen van een cliënt en wat voor hond bij die persoon past. Mooi dat we een bijdrage kunnen leveren aan het koppelen van buddyhonden aan meer politiemensen die daar baat bij hebben.”

Donaties

Het waardevolle werk van Hulphond Nederland wordt gesteund door verschillende organisaties. Zo ook ARAG die samen met de ACP en NPB de Veiligheidspolis aanbiedt aan leden. Heb jij een Veiligheidspolis bij ARAG of sluit jij wellicht nog een polis af in de toekomst, dan draag jij ook bij aan de training en inzet van hulphonden voor getraumatiseerde politiemensen. Hoe mooi is dat! Draag jij Hulphond Nederland net als wij een warm hart toe?

 

Krijg je te maken met een (dreigend) conflict met je werkgever, bijvoorbeeld door ziekte, dan kun je als vakbondslid terecht bij jouw bond voor gespecialiseerde rechtshulp als het gaat om werk en inkomen. Maar wat als je privé in een juridisch conflict verzeild raakt? Dan ben je met de ARAG Veiligheidspolis in goede en veilige handen. Een aanvullende verzekering voor politiemensen én hun gezin. KIJK HIER EENS voor meer informatie en reviews over de Veiligheidspolis.

 

Hulphond Nederland heeft ruim veertig jaar ervaring in het opleiden en plaatsen van hulphonden als steun en toeverlaat voor mensen met lichamelijke en psychische problemen. Zo helpt de stichting jaarlijks honderden volwassenen en kinderen aan een betere kwaliteit van leven. Hulphond Nederland is volledig afhankelijk van donaties en giften. Wil je meer weten of de stichting steunen? Kijk op de website van Hulphond Nederland.

 

 

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN