Enquêtecommissie deelt bevindingen onderzoek bestuurlijk handelen ACP

Enquêtecommissie deelt bevindingen onderzoek bestuurlijk handelen ACP

14 dec 2022, Over ACP

Een enquêtecommissie met een externe voorzitter heeft op woensdag 14 december haar bevindingen over onder andere het bestuurlijk proces, verantwoordelijkheden en veiligheid binnen de ACP gepresenteerd aan de Algemene Vergadering. De ACP gaat verder met de reeds ingeslagen verbeterslag en neemt de nieuwe punten van de commissie hierin mee.

Vorige maand heeft de ACP gecommuniceerd dat er dingen misgegaan zijn in het proces rondom de meldingen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. De Algemene Vergadering, het hoogste orgaan binnen de ACP, besloot in juni dat er ook breder gekeken zou moeten worden naar onder andere bestuurlijk handelen, veiligheid, cultuur en gedrag. Daarom stelde zij een enquêtecommissie met een externe voorzitter in. Deze commissie heeft de afgelopen tijd de organisatie kritisch onder de loep genomen, documenten bekeken en gesprekken gevoerd. Op 14 december tijdens de Algemene Vergadering zijn haar bevindingen gepresenteerd.

Enquêtecommissie

Vertrouwen
De hoogste prioriteit moet het herstel van vertrouwen krijgen, aldus de commissie. Verder werden kanttekeningen geplaatst bij de top-down manier van werken in het verleden. Ook werd afgevraagd of de kernwaarden van de vereniging, de bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden voldoende duidelijk zijn.

Verbeteringen
Het nieuwe bondsbestuur en het nieuwe dagelijks bestuur, die na de gebeurtenissen eerder dit jaar aangesteld zijn, waren al gericht op verbeteringen. Zo zijn inmiddels twee externe vertrouwenspersonen beschikbaar, wordt gewerkt aan een geactualiseerd personeelshandboek en vastlegging van de besluitvorming. De nieuwe bestuurders nemen de conclusies en aanbevelingen van de enquêtecommissie mee in deze ingezette verbeterslag.

Rust
Alles heeft wel een emotionele en financiële weerslag op de organisatie. De ACP hoopt dat er zowel intern als extern rust komt, zodat er verder gebouwd kan worden aan vertrouwen en veiligheid intern.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN