Enthousiasme voor project Succesvol ouder worden

Enthousiasme voor project Succesvol ouder worden

11 apr 2022, Succesvol ouder worden op je werk

Tijdens de algemene ledenvergadering van ACP Plus kreeg het nieuwe project Succesvol ouder worden (op je werk) een dik applaus. “Eindelijk, dit had al veel eerder moeten gebeuren”, zeiden de nog werkende en reeds met pensioen zijnde politiemedewerkers. Het project dat haar kick off had bij een publiek van ruim 200 ACP Plus leden viel in goede aarde. 

Uitlatingen die daarbij hoorden waren onder andere; we voelen ons nu vaak gediscrimineerd op basis van onze leeftijd, er wordt door de organisatie slordig omgegaan met onze kennis en ervaring, de wijze waarop we ruimte krijgen ons werk net even anders in te vullen, hangt vaak van de leidinggevende af, et cetera. Kortom, het gevoel dat er werk aan de winkel is, wordt breed gedeeld! 

Trots op hun vak

Alle armen gingen tijdens de bijeenkomst de lucht in als antwoord op de vraag wie vindt dat hij/zij  betekenisvol werk verricht. Politiemensen zijn trots op hun vak, willen ontzettend graag zinvol werken maar vinden dat ze onvoldoende waardering krijgen.

De medewerkers van het project Succesvol Ouder Worden gaan niet alleen de laatste wetenschappelijke inzichten benutten waar het gaat om duurzame inzetbaarheid van werknemers en experts inzetten. Zij gaan vooral ook op een leuke manier (denk aan Storytelling, Lego Serious Play) het gesprek aan met de doelgroep over mogelijkheden (‘toolbox’) die benut kunnen worden om met plezier te blijven werken tot aan het moment van pensioen en misschien zelfs wel daarna.

Betekenisvol

Goed is te bemerken dat het project al mag rekenen op veel steun. Zo is de vragenlijst, uitgedeeld tijdens de bijeenkomst, door een meerderheid van de aanwezigen ingevuld en hebben meerdere mensen aangegeven zich vrijwillig te willen inzetten om het project mee door te ontwikkelen. 

Bijeenkomsten

We starten met de eerste Lego Serious Play bijeenkomsten (aanpak met lego) op 3 en 17 mei. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor 55+ leden die mee willen bouwen aan hoe we succesvol en betekenisvol ouder worden. Meer informatie? Bel met 06-12297212

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN