ACP | Politievakbond ACP

Functieonderhoud

Op iedere politieambtenaar is een functiebeschrijving van toepassing. Een functiebeschrijving is een combinatie van werkzaamheden. Komt het voor dat jouw feitelijke werkzaamheden niet overeenkomen met wat er in jouw functiebeschrijving staat? En zo ja, wat kan je dan doen?

Politieambtenaren kunnen een verzoek indienen om hun functiebeschrijving in overeenstemming te brengen met hun werkzaamheden. Dit heet een verzoek tot functieonderhoud. Dit is geregeld in het achtste lid van artikel 6 van het Besluit bezoldiging politie (Bbp) en in de Regeling Functieonderhoud Politie. Hiervoor gelden wel enkele eisen.
Hoe ga je te werk?
Allereerst moet het gaan om werkzaamheden die wezenlijk afwijken van de taken die in jouw functiebeschrijving staan. Daarnaast moet jij die afwijkende werkzaamheden langer dan één jaar verricht hebben. Tot slot geldt dat de ?extra? taken moeten zijn opgedragen door het bevoegd gezag. Dit betekent dat jij de afwijkende werkzaamheden in opdracht van de korpsleiding (of iemand die door de korpsleiding is aangewezen) hebt uitgevoerd.
Verzoek indienen
Als jij van mening bent dat aan de eisen is voldaan, kan je een verzoek indienen. Het indienen van zo?n verzoek tot functieonderhoud is niet mogelijk tijdens een reorganisatie. Op dat moment verandert namelijk de structuur, omvang en taakinhoud binnen het korps. Ook kan je geen verzoek indienen voor een ?oude? functie. Bijvoorbeeld als de functie niet langer bestaat of als jij al bent aangesteld in een nieuwe functie.
Beslissing
Nadat jij een verzoek hebt ingediend, neemt de werkgever een beslissing. Er zijn verschillende uitkomsten mogelijk. Om te beginnen zal de werkgever het verzoek niet toekennen als aan één van de bovengenoemde eisen niet is voldaan. Maar ook als blijkt dat aan alle voorwaarden is voldaan, is de werkgever toch bevoegd om het verzoek niet in te willigen. Het korps kan namelijk beslissen om de ?extra? taken niet meer te laten verrichten. Je verzoek om aanpassing van de functiebeschrijving wordt dan afgewezen en jij krijgt de opdracht om je te houden aan de taken uit je functiebeschrijving. Wel kan het zijn dat je voor de periode dat je de extra taken hebt verricht een beloning ontvangt. Dat is alléén het geval als de ?extra? taken of werkzaamheden een hogere waardering rechtvaardigen. De werkgever is hiertoe ook niet verplicht.
Wil de werkgever wel dat jij de ?extra? taken uit blijft voeren, dan moet jouw functiebeschrijving worden aangepast. Het kan ook zijn dat een andere functiebeschrijving op jou van toepassing wordt verklaard. Als het korps het verzoek toekent, dan kijkt zij of een hogere salarisschaal van toepassing is. Dit betekent echter niet dat iedere aanpassing ook tot gevolg heeft dat jij meer gaat verdienen.
Laatste woord
Uiteindelijk heeft het korps het laatste woord. Zoals gezegd, ook al is aan alle voorwaarden voldaan, het is de werkgever die bepaalt óf de functiebeschrijving wordt aangepast. Hieraan kan helaas niets worden gedaan.
Dit artikel staat in het novembernummer van ons bondsmagazine Politiebericht dat de leden van de ACP op zaterdag 7 november 2009 thuis hebben ontvangen. Wil je meer artikelen uit deze editie nalezen? Ga dan naar Acp.nl/politiebericht

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.