ACP | Politievakbond ACP

Fundament inrichtingsplan Nationale Politie onvoldoende

Op verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie (V&J) reageert Politievakbond ACP op het inrichtings- en realisatieplan Nationale Politie. Een onderzoek onder meer dan 1.000 leden en de mening van leden die aanwezig waren op een expertmeeting, staan mede aan de basis van de reactie. Aan de hand van de metafoor van een huis, reageert de ACP op de voorgestelde plannen. Conclusie is dat het al mis gaat met de heipalen en het fundament, om over de muren van het huis nog maar te zwijgen.

De ACP concludeert aan het eind van het document dat het inrichtings- en realisatieplan op een aantal cruciale en fundamentele punten de toets der kritiek NIET kan doorstaan. Redenen hiervoor zijn:

 • Cultuur en leiderschap, de belangrijke pijlers van de organisatie zijn nog niet voldoende uitgewerkt en geborgd. Het beeld op de werkvloer is dat de politietop het stuur van de oude niet gewenste cultuur nog steeds stevig in handen heeft.
 • Ook het fundament is niet op orde. De inrichting is niet aan de hand van het instrument process-flow vorm gegeven. Waardoor afwegingen onvoldoende gebaseerd zijn op wat er zich afspeelt / heeft afgespeeld op de werkvloer. Process-flow bouwt de organisatie van beneden naar boven op. Na een inventarisatie van de inhoud, hoeveelheid en zwaarte van het werk kan worden bepaald welke kwaliteiten en kwantiteiten nodig zijn om de taken te verrichten. De KNP heeft de omgekeerde route gekozen. Uitgangspunt was de operationele sterkte van 49.500 en het beschikbare geld (circa 5,2 miljard). Dat is middels verschillende beheersingsmodellen en span of control vertaald naar een gemaakte structuur (het organogram). Of er met die mensen en middelen het werk te doen is, is daarbij niet als leidend thema gekozen. Dat is in strijd met process-flow.
 • De capaciteit voor met name de robuuste basis teams is aantoonbaar veel te laag. Het is noodzakelijk de ratio te verhogen naar 1:10.
 • Het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP) is ook niet gebruikt in de toedeling van functies. Met name de scheiding tussen uitvoering (het vak) en leiding is losgelaten. Dit terwijl die duidelijke rolverdeling voorwaarde is voor een cultuurverandering, waarin leiding dienstbaar is aan de professional.
 • De door de kwartiermakersorganisatie NP toegezegde aanpassingen naar aanleiding van de kritiek van de ACP op het ontwerpplan zijn, voor zover wij kunnen nagaan, niet doorgevoerd.
 • De minister heeft aan de Tweede en Eerste Kamer toezeggingen gedaan, waardoor er een te hoog verwachtingspatroon is ontstaan over wat de Nationale Politie aan taken en opdrachten aankan. De Nationale Politie is niet de oplossing voor alle problemen.
 • De afspraken tussen de minister en de Tweede Kamer over operationele, niet operationele sterkte en de rol van de aspiranten daarin, is dringend aan herziening toe. De toedeling van de aspiranten zorgt voor een onjuist beeld van de werkelijke sterkte en leidt tot grote problemen in de bedrijfsvoering.
 • De robuuste basisteams blijken absoluut niet robuust, eerder het tegenovergestelde. Een stevige ophoging van de sterkte is nodig. Mocht dat kunnen, dan zullen er keuzes gemaakt moeten worden in het totale takenpakket van de politie. Dit geldt voor zowel de landelijke als de regionale en lokale taken. Als er geen ophoging van de sterkte tot stand komt en als er geen keuzes worden gemaakt in het takenpakket van de politie, dan staat de betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en legitimiteit van de politie in de samenleving onder druk.
 • Boek de besparing van 230 miljoen euro betrekking tot het politiedienstencentrum niet (geheel) in, voordat aan de eisen van de business case is voldaan.
 • Er is veel aandacht nodig voor het ondersteunende personeel in het transitietraject.
 • De inrichting is in kwalitatieve en kwantitatieve zin niet in balans met de inrichting van de uitvoering.
 • De ACP is er van overtuigd dat de verwachte en voorgestelde politieresultaten NIET kunnen worden gehaald met de voorgestelde inrichting van de Nationale Politie.

 

ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Kortom, het huis Nationale Politie is wat ons betreft te wankel. We roepen de beoogd korpschef Nationale Politie en de minister van Veiligheid en Justitie op de noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in het inrichtings- en realisatieplan. Dit is niet alleen in het belang van collega’s, maar ook in het belang van burgers. Daarnaast ben ik de collega’s die hebben meegedacht en ons voorzien hebben van feedback dankbaar voor hun hulp.”

Download

Reactie ACP op inrichting- en transitieplan NP

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

 • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
 • Behandel iedereen met respect.
 • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
 • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.