Geluidsbelasting motorrijders: Onderzoek afgerond en nu?

Geluidsbelasting motorrijders: Onderzoek afgerond en nu?

28 jul 2017, gehoorschade

Op korte termijn moeten alle motorrijders onderzocht worden op gehoorschade en krijgen zij de juiste gehoorbescherming. Daar hoort ook het windscherm bij dat het meest effectief is. Het gehoor van alle motorrijders moet daarnaast periodiek gecontroleerd worden en de collega’s moeten zo snel mogelijk worden geïnformeerd over de risico’s en gevolgen van gehoorschade en welke maatregelen de werkgever gaat nemen. De werkgever is verplicht alles te doen om geluidsbelasting te beperken. Deze conclusies trekt de ACP na het uitkomen van een rapport naar geluidsbelasting onder motorrijders.

Dit onderzoek voerde de Nationale Politie, op aandringen van de ACP, in de afgelopen maanden uit. Het onderzoeksrapport geeft helder inzicht in de elementen die voor gehoorschade zorgen. “Het onderzoek bevestigt wat we al vermoedden en laat zien dat ingrijpen, naast de lange termijn, op korte termijn hoogst noodzakelijk is. Gehoorschade staat nu op de kaart bij de Nationale Politie. Dat is mooi. We willen nu dat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen. Dat verdienen onze collega’s en hun gezondheid”, aldus Erwin Koenen, vice-voorzitter van de ACP.

Onderzoeksresultaten

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek laten zien dat:

 

Wat gaat de ACP nu doen?

Koenen: “Maanden geleden hebben we voor het eerst met een groep motorrijders de noodklok geluid. De inspectie SZW (voormalig Arbeidsinspectie) hebben we daarvoor ook ingeschakeld. De oren van de werkgever zijn nu geopend en we zien dat het gezondheidsprobleem gehoorschade serieus wordt genomen. Het spreekt voor zich dat we het hier niet bij laten. Naar aanleiding van de uitkomsten van het rapport hebben we een brief gestuurd naar de werkgever met onze reactie. We kondigden eerder al bijeenkomsten aan. De werkgever wil dit ook gaan doen. Mogelijk trekken we daarin gezamenlijk op. Daarnaast blijven we de werkgever op de huid zitten op de actiepunten die zijn vastgesteld naar aanleiding van het rapport. Belangrijk is dat alle motorrijders weten wat de risico’s op gehoorschade zijn en hoe zij dit met hulp van de werkgever kunnen voorkomen. Collega’s die al gehoorschade (denken te) hebben moeten de juiste hulp en begeleiding krijgen. Het is ons alles waard dat de gezondheid van politiemensen nu en in de toekomst de hoogste prioriteit krijgt.”

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN

Nieuw telefoonnummer

De ACP heeft een nieuw telefoonnummer.

We zijn bereikbaar op 085 066 4100