ACP | Politievakbond ACP

Gerrit van de Kamp: ‘Vakkundig profileren is de norm’

Sommige collega’s hebben er inmiddels hun buik van vol. Voor anderen is het laatste woord er nog niet over gezegd. Feit is dat ‘etnisch profileren’ de gemoederen flink bezighoudt en dat de commotie rond het onderwerp het imago van de politie niet ten goede komt. Wat vindt de ACP hiervan? In gesprek met ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp.

Wat is profileren en waarom doet de politie dit?

“Het aan de hand van bepaalde criteria, daderprofielen en kenmerken van verdachten controleren en optreden is iets dat de politie al jaren doet. In bijvoorbeeld de aanpak van veelplegers is dat heel effectief. Analyseren van aangiften, trends ontdekken en met die soms heel gedetailleerde informatie de straat opgaan, is de basis van politiewerk. Het is een optelsom van informatie waarmee onze dienders hun werk doen. Vakkundig profileren noemen we dat. Politiemensen gaan met kennis en ervaring op pad en kunnen juist daardoor grotendeels intuïtief te werk gaan. Uiteindelijk willen we een politie die preventief werkt, misdrijven weet te voorkómen en criminelen aanhoudt.”

Wat is dan het probleem?

“De discussie die nu gaande is gaat over het profileren op etnische basis. Iemand kan nooit op basis van alleen zijn afkomst worden gecontroleerd of staande gehouden. Het uitvoeren van bijvoorbeeld een controle doe je op basis van een optelsom. Tijdstip, locatie, gedrag, problematiek in een wijk enzovoorts spelen hierbij een rol. Maar ook leeftijd, geslacht en afkomst kunnen relevant zijn in de informatie die de politie heeft en daarmee optreedt. Het is belangrijk dat de organisatie de discussie voert over vooroordelen en hoe daarmee te handelen. Wat maak je in de praktijk mee? Hoe beïnvloedt dat je beeld van de maatschappij? En hoe vertaal je dat in je werk? Als uit meldingen of aangiftes een specifiek daderprofiel komt, is het logisch dat je daarvoor je ogen niet sluit en extra alert bent, ook in de controles die je uitvoert. Of dat nu gaat om hooligans bij een risicowedstrijd, hangjongeren in een wijk of snelle auto’s rond het grensgebied. Ik zie dat dit veelal goed gaat en leidt tot aanvullende informatie waarmee criminaliteit wordt bestreden. Maar ook politiemensen worstelen soms met een juiste aanpak. Helemaal in een tijd waarin mensen steeds meer moeite lijken te hebben met gezag. En waarin verantwoording voor politieoptreden in een ander daglicht komt te staan door vaak gefragmenteerde filmpjes die een deel van politiewerk laten zien.”

‘Etnisch profileren’ wordt vaak in één zin gebruikt met discriminatie. Is dat terecht?

“De definitie van ‘etnisch profileren’ verschilt nogal eens. Maar uiteindelijk gaat het altijd over de rol die etniciteit speelt bij het profileren. Het is belangrijk dat de politie handelt vanuit een basis die breder is dan geslacht, kleur, geloof, leeftijd en geaardheid. Daar mag de burger op rekenen. Discriminatie is onwettig en waar dat aan de orde is, moet dat worden aangepakt. De burger moet ervan op aan kunnen dat de politie er voor iedereen is en integer handelt.

We hebben, zeker nu, een organisatie nodig die eerlijk naar zichzelf kijkt en ruimte biedt voor kritiek en verbetering. Daarbij hoort ook openheid naar elkaar. Hoe we handelen en de (vaak onbewuste) aannames die we hebben, moeten we met elkaar durven bespreken. Daarnaast is het belangrijk dat de korpsleiding heel goed weet wat er speelt en met leidinggevenden het gesprek voert. Stevige aandacht hiervoor begint al bij de selectieprocedure en de politieopleiding.”

Wat verwacht de ACP van de korpsleiding?

“We willen dat de politie vakkundig profileren stimuleert. Als er meer duidelijkheid nodig is over de kaders waarbinnen moet worden gewerkt, dan moet de korpsleiding daar actief mee aan de slag gaan. Daarnaast moet er voldoende ruimte zijn om de discussie te voeren. Van belang is dat collega’s zich gesteund blijven voelen door hun leidinggevenden en de korpsleiding. Waar onduidelijkheid is over wat wel en niet kan, moet die worden weggenomen.”

Wat doet de ACP op dit onderwerp?

“Het belangrijkste is dat we onze leden steunen. Dat doen we door deel te nemen aan de discussies intern en extern en stelling te nemen. We hebben het initiatief genomen om met de korpsleiding hierover in gesprek te aan. De andere bonden en Jong Blauw zijn daar ook bij aangeschoven. Met de korpsleiding bespreken we de sentimenten die hierover leven bij collega’s en blijven we alert op de signalen die we van leden krijgen. We willen nuchter blijven in deze discussie en niet meedoen in de (media)hypes die er regelmatig zijn. En dat onze mensen met trots hun werk blijven doen: het dienen van de maatschappij, hoe complex die ook is.”

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.