Gesprek werkgever en bijeenkomst over gehoorschade motorrijders

Gesprek werkgever en bijeenkomst over gehoorschade motorrijders

16 mrt 2017, gehoorschade

De ACP vindt dat er op korte termijn te weinig wordt gedaan om gehoorschade bij motorrijders te voorkomen en dringt aan op een gesprek met de werkgever. Ook komt er een bijeenkomst waar we met de motorrijders verder in gesprek gaan op zoek naar oplossingen. Als derde vindt de ACP dat de werkgever er alles aan moet doen om motorrijders goed te informeren over de bestaande risico’s en mogelijkheden van het beperken van gehoorschade.
Een door de werkgever toegezegd onderzoek en wijzen op de eigen verantwoordelijkheid is wat de ACP betreft op korte termijn te weinig, gezien de risico’s van nog meer gezondheidsschade.

Niet snel genoeg

Al eerder trok de ACP aan de bel bij de korpsleiding en de directeur PDC. Daarop ontvingen we een brief met toezeggingen over een onderzoek dat de werkgever zal uitvoeren naar de geluidsbelasting bij motorrijden. Het streven is, zo geeft de werkgever aan, dat dit onderzoek voor de zomer van 2017 is afgerond. Ook wordt in de brief gewezen op de eigen verantwoordelijkheid voor het gebruik van gehoorbescherming en de mogelijkheid om in overleg met de leidinggevende tijdelijk af te stappen. Inmiddels is hierover ook via intranet gecommuniceerd. Wat de ACP betreft is het te makkelijk om de verantwoordelijkheid bij de collega’s neer te leggen en  gaat het op de korte termijn niet snel genoeg: “Het gaat hier om de gezondheid van collega’s. Bij ons is nu een handvol collega’s bekend die ernstige gehoorschade hebben. Anderen worden doorgestuurd naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Zij geven aan dat de schermen simpelweg te laag zijn voor een goede bescherming tegen wind. Vooral collega’s die veel op snelwegen en in buitengebieden rijden hebben (beginnende) klachten. We houden niet van paniekvoetbal maar willen nú maatregelen. Als dat betekent dat de huidige windschermen vervangen moeten worden voor een hogere variant, dan is dat zo. Gezondheid van collega’s is geen handelswaar!”, aldus vicevoorzitter van de ACP Erwin Koenen.

Diverse reacties

Collega’s die veel motorrijden zullen het erkennen: we zijn vakidioten en stappen graag op de machine. De reacties op de gevraagde aandacht voor gehoorschade bij motorrijden zijn dan ook divers. Sommige collega’s herkennen zich er niet in, vinden het maar onzin. Sommigen houden hun mond omdat ze niet van de motor af willen stappen. De ACP begrijpt die reacties volkomen.
Erwin Koenen: “Voorop staat ons vak. Ik ken veel collega’s die niets liever doen dan rijden. Je bent wendbaar, maakt makkelijk contact en kunt snelheidsduivels vaak de baas. Dat moeten we zo houden. Maar, de gevallen die nu bij ons bekend zijn baren ons ernstige zorgen en moeten uiterst serieus worden genomen. We blijven aandringen op maatregelen bij de werkgever. Daarnaast is bewustwording van de risico’s van groot belang. Collega’s moeten goed weten dat gehoorschade onomkeerbaar is en tot ernstige (sociale) problemen kan leiden.”

Hoe verder

Zoals aangegeven dringt de ACP aan op een gesprek met de werkgever. Dat doen we samen met een aantal betrokken collega’s. Ook in dat gesprek zal de ACP wijzen op de verantwoordelijkheid van de werkgever om de collega’s te informeren over risico’s en mogelijkheden tot onderzoek.
Daarnaast wordt een bijeenkomst voor motorrijders georganiseerd. Een uitnodiging hiertoe volgt binnenkort. Wil jij je ervaring tussentijds met ons delen? Mail naar ledencontact@acp.nl

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN

Nieuw telefoonnummer

De ACP heeft een nieuw telefoonnummer.

We zijn bereikbaar op 085 066 4100