Gesprekken goed loopbaanperspectief studenten N3 in volle gang

Gesprekken goed loopbaanperspectief studenten N3 in volle gang

25 mei 2020, cao

Politievakbond ACP is nog altijd in gesprek met de werkgever over een oplossing voor de grote groep studenten die hun opleiding afrondt op niveau 3, maar zijn geworven en geselecteerd op het niveau voor de MBO 4-opleiding allround politiemedewerker. Door een (tijdelijke) verandering van beleid is echter besloten deze medewerkers de opleiding politiemedewerker (MBO 3) te laten volgen. Zij stromen na hun opleiding in de politieorganisatie in op niveau 3. Bevind jij je ook in deze situatie en heb je je nog niet gemeld bij de ACP? Laat het ons weten!

De afgelopen periode heeft de ACP, samen met de andere bonden, diverse gesprekken gevoerd met de werkgever over hoe om te gaan met collega’s in het kader van het overgangsbeleid niveau 4 en het daaraan verbonden gegarandeerde loopbaanpad naar de functie senior (rang brigadier met de schaal 8). Informeel is al afgesproken dat die oplossing er komt. Onderwerp van gesprek is nog, wanneer en hoe. De afspraak is namelijk dat er geen sprake kan zijn van ‘inhalen’ door nieuwe collega’s. Daar komt nog bij dat er al afspraken zijn over het verkorten van doorstroomopleiding van niveau 3 naar niveau 4. Die duurt nu 8 maanden en de ervaring leert dat dat onnodig lang is. Het korps en de politieacademie zijn hierover in overleg. We moeten wel begrijpen dat er voor de politieacademie een stevige klus ligt om dat gelijktijdig ook de opleiding allround politiemedewerker wordt herzien.

Een oplossing van de groep die nu de niveau 3-opleiding volgt kan ook zijn om de twee ontbrekende kernopgaven die nodig zijn voor het N4-diploma in de huidige vorm te geven. De vraag is alleen is dat behapbaar en planbaar voor de politieacademie. Het is een veelkoppig probleem dat helaas geen eenvoudig uitvoerbare oplossing kent.

Inzet ACP

De komende periode staan nog verschillende gesprekken met de werkgever gepland. Voor de ACP is het vooral belangrijk dat er zo snel als mogelijk duidelijkheid komt over de termijn waarbinnen deze studenten alsnog kunnen doorstromen naar niveau 4. Voor de collega’s die nu langzaam maar zeker aan het einde van hun opleiding komen als ook de collega’s die op het punt staan te beginnen. De gesprekken vinden plaats binnen het overleg met de korpsleiding. Tijdens de afgelopen CAO zijn afspraken gemaakt over loopbaan, die afspraken raken ook aan de onzekere positie van de studenten die ons en de andere vakbonden hebben benaderd. Omdat er nog geen oplossing is, kunnen we inhoudelijk op dit moment nog geen nieuws melden. Voor nu is het vooral belangrijk om te weten dat de ACP (en de andere bonden) er alles aan doet zo snel als mogelijk resultaat te bereiken. Het heeft onze voorkeur dit probleem collectief (via afspraken) op te lossen.

Meld je aan

Er is al een groep studenten die zich de afgelopen periode bij de ACP heeft gemeld. Bevind jij je in dezelfde situatie maar heb jij je nog niet bij ons gemeld? Dus ben jij geworven voor de opleiding op niveau 4 maar stroom je uit op niveau 3? Meld je alsnog aan bij de ACP. Want samen staan we sterker! Aanmelden kan via ledencontact@acp.nl.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN