Gevolgen corona voor ACP bijeenkomsten, bezoeken, acties en juridische dossiers

Gevolgen corona voor ACP bijeenkomsten, bezoeken, acties en juridische dossiers

13 mrt 2020, corona

Als vereniging van en voor Nederlandse politiemensen en boa’s organiseert de ACP regelmatig bijeenkomsten en trainingen. Ook kunnen leden bij ons terecht met vragen over rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. De aangekondigde kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, raken ook onze rol als belangenbehartiger. Hieronder een actueel overzicht.

Meest actuele versie van dit bericht: 24 maart 2020

Inmiddels grijpt het coronavirus om zich heen. De minister-president geeft terecht aan dat politiemensen een cruciale rol vervullen in deze onzekere tijden. Om het virus te beperken, is het belangrijk om ons gezond verstand te (blijven) gebruiken. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de kwetsbare groepen (zoals ouderen en longpatiënten) waar we privé of in ons werk mee te maken krijgen.

De ACP wenst iedereen veel sterkte, in het bijzonder de collega’s die ziek zijn of zieke familieleden hebben. Pas goed op elkaar. Ook willen wij onze dank en waardering uitspreken voor politiemensen en anderen in cruciale beroepen die een stap extra zetten in deze coronacrisis. Een tijd die om uitzonderlijke maatregelen vraagt en voor lastige keuzes zorgt.

Voor de vereniging ACP betekent bovenstaande het volgende:

Annulering bijeenkomsten

In lijn met de kabinetsmaatregelen heeft de ACP alle geplande bijeenkomsten tot en met 1 juni geannuleerd. Het gaat om bijeenkomsten voor ACP-bestuurders (vrijwilligers), een afscheidsreceptie, de ACP Plus Jaarvergadering en de jaarlijkse lentelunch. Deze worden op een later moment opnieuw gepland.

De workshops en trainingen voor leden én vrijwilligers worden verzet. We komen zo snel mogelijk bij de betreffende leden op de lijn voor een nieuwe datum. Ook de ABP-pensioenspreekuren zijn tot 31 maart geannuleerd.

Het invullen van belastingpapieren door een adviseur van Belastingaangifteshop.nl gaat wél door, alleen niet op een fysieke locatie. Leden die een afspraak hebben staan, worden door Belastingaangifteshop benaderd om de aangifte te verzorgen via post of e-mail. Heb je vragen of wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Belastingaangifteshop, bij voorkeur via e-mail: belastingaangifteshop.nl.

Werk(bezoeken)

De ACP heeft zo’n 50 medewerkers in dienst. Deze werken voor politiemensen en boa’s en zijn landelijk actief. Besloten is om zeer terughoudend (niet, tenzij) te zijn in het afleggen van werkbezoeken.

Heb je een juridisch dossier?

Heb jij een juridisch dossier lopen en is er behoefte aan ondersteuning op locatie, bespreek de (on)mogelijkheden met de aan jou toegewezen jurist. Onze juristen zijn, ondanks de opgelegde maatregelen, nog steeds druk bezig met de behandeling van dossiers van individuele leden. De maatregelen zorgen er echter wel voor dat er wijzigingen kunnen optreden in de afspraken die al gepland stonden of nog gepland moeten worden.

Vanuit de politie wordt per eenheid bekeken hoe wordt omgegaan met afspraken (denk aan verhoren, zienswijzen en zittingen bij de bezwarenadviescomissies). Het kan zijn dat afspraken worden afgezegd. Sommige afspraken kunnen wellicht telefonisch doorgang vinden. De behandelend jurist wordt hierover geïnformeerd.

UWV

Vanuit het UWV is ons meegedeeld dat zittingen waarbij een arts aanwezig is, worden verplaatst. Andere zittingen worden telefonisch gehouden.

Rechtbanken

De rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep zijn in principe gesloten. Alleen urgente zaken vinden doorgang. De rechtbanken en Raad bepalen welke zaken dat zijn en informeren de behandelend jurist hierover. Inmiddels heeft de ACP in enkele gevallen vernomen dat de zitting niet doorgaat. Houd er rekening mee dat zittingen die de aankomende drie weken gepland staan waarschijnlijk niet doorgaan.

Uiteraard worden leden die een dossier bij ons in behandeling hebben direct door hun jurist geïnformeerd als een zitting/afspraak niet doorgaat of op een andere wijze plaatsvindt.

Actietraject capaciteit/vroegpensioen

Al bij de aankondiging van acties rondom de capaciteitsproblemen bij de politie en in het bijzonder het vroegpensioentraject (RVU), is met de actiecomités besproken dat we de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwgezet in de gaten houden. We nemen geen ongepaste beslissingen. De komende weken zal blijken hoe dit zich verder ontwikkelt. Zoals altijd als er acties worden gevoerd, kunnen burgers in onzekere tijden en situaties rekenen op de inzet van politiemensen.

Heb je een vraag?

Ons ledencontactcentrum staat voor je klaar om vragen te beantwoorden. Medewerkers van de ACP werken thuis, we krijgen je verzoek bij voorkeur via de mail: ledencontact@acp.nl. Uiteraard blijven we ook telefonisch bereikbaar via: 033 - 495 28 88. Heb je buiten kantooruren behoefte aan contact? Bekijk hier het noodnummer.

Lees hier meer over Corona en de politieorganisatie

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN