ACP | Politievakbond ACP

Gevolg proefprocedure 18-maandenregeling

De werkgeversbrief van 16 december 2016 over de aanvragen en belangstellingsregistratie van de 18-maandenregeling wordt niet als besluit beschouwd. Dat is de uitkomst van de proefprocedure, waarvoor elke bond eerder dit jaar een zaak aanbracht en verdedigde. Wat betekent dit voor de collega’s die hun belangstelling voor de 18-maandenregeling registreerden en bezwaar aantekenden tegen de collectieve afwijzing die daarop volgde?

Onder druk van de ACP en andere politiebonden besloot de werkgever in maart dit jaar de afgewezen (belangstelling)verzoeken voor de 18-maandenregeling van twee specifieke groepen nogmaals onder de loep te nemen. Daarnaast was afgesproken om een proefprocedure te houden over de vraag of de afwijzingsbrief van de werkgever in december 2016 al dan niet kan worden gezien als een besluit waartegen bezwaar mogelijk is.

Bezwaaradviescommissie

De onafhankelijke bezwaaradviescommisie (BAC) aan wie de zaak is voorgelegd, stelt nu dat de werkgeversbrief van 16 december 2016 geen besluit is. Voor collega’s die hun belangstelling voor de 18-maandenregeling kenbaar maakten en bezwaar indienden tegen de brief betekent dit het volgende:

  • De werkgever zal het bezwaarschrift van collega’s die bij hun belangstellingsregistratie van de 18-maandenregeling slechts een summiere of geen motivering hebben gegeven niet ontvankelijk verklaren. De brief van 16 december 2016 wordt immers niet als besluit beschouwd. De belangstellingsregistratie kan daarom ook niet worden opgevat als aanvraag/verzoek. De BAC is wel van mening dat de werkgever onvoldoende gemotiveerd heeft waarom deze collega’s al dan niet in aanmerking zouden komen voor de 18-maandenregeling. De werkgever verstuurt daarom bij de beslissing op bezwaar ook een brief met daarin een duidelijke motivering, op grond van de bezettingscijfers. De eerste voorwaarde om in aanmerking te komen voor de 18-maandenregeling is namelijk dat er door jouw vertrek een formatieplek vrijkomt. Alleen in die gevallen dat er geen sprake is van onder- of overbezetting en er door jouw vertrek een formatieplaats vrijkomt, wordt gekeken of een herplaatsingskandidaat jouw plek kan innemen. Pas als je aan alle voorwaarden voldoet, kan de 18-maandenregeling worden toegekend.
  • Mede op basis van een zaak die de ACP verdedigde in de proefprocedure is gebleken dat er collega’s zijn die een zodanige motivering hebben gegeven bij hun belangstellingsregistratie voor de 18-maandenregeling, dat deze registratie als aanvraag/verzoek had moeten worden gezien. Het bezwaarschrift van deze collega’s en de collega´s die een formeel verzoek hebben ingediend, worden zogezegd gegrond verklaard. De werkgever had in deze gevallen wel degelijk een besluit moeten nemen, maar heeft dat nagelaten. De werkgever moet nu bij de beslissing op bezwaar alsnog een besluit meesturen, waarbij hij aan de hand van de bezettingscijfers motiveert of je mogelijk in aanmerking komt voor de 18-maandenregeling. Alleen in die gevallen dat er geen sprake is van onder- of overbezetting op jouw functie, wordt gekeken of een herplaatsingskandidaat jouw plek kan innemen. Pas als je aan alle voorwaarden voldoet, kan de 18-maandenregeling worden toegekend.

Ook collega´s die geen bezwaar hebben ingediend ontvangen bericht van de werkgever, waarbij hij ingaat op de bezettingscijfers (op maat beoordeeld) en wat dit betekent voor de aanvraag van de 18-maandenregeling.

Beslissing op bezwaar

De werkgever verstuurt een dezer dagen de beslissingen op bezwaar en brieven zoals hierboven beschreven en op basis van de individuele situatie van de betrokken collega´s. ACP-leden die bezwaar hebben aangetekend tegen de werkgeversbrief van 16 december 2016 en zich bij ons hebben gemeld, hebben persoonlijk bericht ontvangen van de ACP over wat zij kunnen verwachten en wat de ACP voor hen kan betekenen.

Lees ook
Afgewezen verzoeken 18-maandenregeling alsnog individueel getoetst
Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

1 reactie op “Gevolg proefprocedure 18-maandenregeling”

  1. En dan wordt het bezwaar gegrond verklaard en dan wordt weer het verzoek afgewezen. Dit omdat er uitgegaan wordt van oude, verkeerde formatie- en bezettingscijfers. Het begint er op te lijken, dat de werkgever er alles aan doet om een en ander zo lang mogelijk tegen te houden. Op een gegeven moment zijn er vanzelf geen herplaatsingskandidaten meer. Ik had toch meer fatsoen verwacht van een werkgever als de Nationale Politie.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.