ACP | Politievakbond ACP

Geweld tijdens jaarwisseling: Door onszelf gecreëerde crisis?

Het zal veel collega’s nog helder op het netvlies staan: de incidenten tegen politiemensen en hulpverleners tijdens oudejaarsnacht. Collega’s gaven aan weinig vertrouwen meer te hebben in de politiek om iets te doen aan dit hardnekkige probleem. De ACP luidde namens hen de noodklok, stelde een tienpuntenplan op en riep de politiek dringend op om maatregelen te nemen. Het krachtige signaal van politiemensen bleef niet onopgemerkt. Maar wat is er sindsdien gedaan? Durft politiek Den Haag daadwerkelijk forse stappen te zetten?

De ACP vroeg collega’s begin dit jaar om hun ervaringen met de ongeregeldheden tijdens Oud & Nieuw te delen en mee te denken over oplossingen. Op basis daarvan riep de ACP de politiek op om te zorgen voor meer mensen, middelen, bevoegdheden en een mentaliteitsverandering, zodat politiemensen veilig hun werk kunnen doen. Daarnaast nam de ACP in februari deel aan een hoorzitting over geweld tegen hulpverleners in de Tweede Kamer. Steeds meer partijen begonnen zich te roeren. Zo sprak minister Blok van Veiligheid en Justitie (V&J) met de ACP en andere partijen, zoals gemeentebestuurders, het Openbaar Ministerie, de politie, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), brandweer, ambulancezorg, vuurwerkbranche, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en wetenschappers over wat zij kunnen doen om geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling tegen te gaan.

‘Vijf voor twaalf’

Deze week, op maandag 19 juni, organiseerde de Nationale Politie bovendien de conferentie ‘Vijf voor twaalf, veilig werken tijdens de jaarwisseling’. Burgemeesters (waaronder Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en Pieter Broertjes van Hilversum), bestuurders en beleidsmakers gingen in gesprek met collega’s van politie, brandweer en ambulancepersoneel. Uiteraard waren ook hierbij vertegenwoordigers van de ACP aanwezig. Korpschef Erik Akerboom pleitte voor een algeheel verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, omdat dit de afgelopen jaren steeds zwaarder is geworden en daarmee een steeds groter gevaar vormt voor de veiligheid van politie en hulpverleners. In de praktijk blijkt het lastig om onderscheid te maken tussen legaal en illegaal knalvuurwerk. Minister Blok, die ook aanwezig was, wilde zich nog niet uitspreken over zo’n verbod en kondigde aan daarover in het najaar een besluit te nemen.

Gezette stappen

Wat heeft de dringende oproep van de ACP en politiemensen tot nu toe opgeleverd? Specifiek met betrekking tot de jaarwisseling zijn en worden de volgende stappen gezet:

  • Extra aandacht bij alle partijen (minister, korpsleiding, gemeenten) voor dit hardnekkige maatschappelijke probleem.
  • De minister van V&J bekijkt hoe de handel in illegaal, zwaar vuurwerk verder kan worden teruggedrongen en betrekt hierbij onder anderen pakketbezorgbedrijven en de vuurwerkbranche. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gaat in overleg met productie- en doorvoerlanden om export naar Nederland tegen te gaan.
  • De Nationale Politie pleit nu voor een algeheel verbod op knalvuurwerk.
  • De minister van Veiligheid en Justitie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zullen gemeenten extra wijzen op de mogelijkheden die zij hebben om overlast en incidenten tijdens Oud en Nieuw te beperken. Bijvoorbeeld het aanwijzen van vuurwerkvrije gebieden en het opleggen van gebiedsverboden. Veel van die mogelijkheden worden nu lang niet altijd benut of zijn niet goed bekend.
  • De minister van V&J, gemeenten en politie gaan onderzoeken hoe sociale media in aanloop naar de komende jaarwisseling kunnen worden ingezet om een gedragsverandering in de maatschappij te bereiken.
  • De voorstellen om alcoholmisbruik tegen te gaan (zoals het verbieden van ‘gratis’ of goedkope drank in de horeca, en meer bevoegdheden om alcoholmisbruik te bestraffen) worden door de minister met de VNG besproken.

 

Maatregelen blijven onbenut

Toch blijven bepaalde maatregelen nog steeds onbenut als het gaat om geweld tegen politiemensen tijdens Oud & Nieuw, zoals de invoering van minimumstraffen, groepsaansprakelijkheid en het opleggen van zeer hoge boetes. De minister van Veiligheid en Justitie wil daar nu nog niet aan. De ACP blijft zich daar hard voor maken.

Is de politiek bereid tot vergaande maatregelen?

Burgemeester Aboutaleb sprak tijdens de conferentie ‘Vijf voor twaalf’ overigens de woorden ‘Oud & Nieuw is een door onszelf gecreëerde crisis’. Het goede nieuws is dus dat er iets aan deze crisis kan worden gedaan. Maar durft politiek Den Haag daadwerkelijk forse stappen te zetten, ook als er vergaande of impopulaire maatregelen nodig zijn?

De ACP is blij dat het urgentiebesef bij alle partijen toeneemt en dat rond Oud & Nieuw en het gevaar van zwaar vuurwerk extra maatregelen in gang worden gezet. Voor de ACP is er wel een grote MAAR: geweld tegen politiemensen beperkt zich niet tot de jaarwisseling. Er is niet alleen met Oud & Nieuw een probleem, maar het hele jaar door. Dat was de kern van de oproep die de ACP begin dit jaar deed.

Noodzaak tot investering in extra mensen, middelen en bevoegdheden

Het hele jaar door kampt de politie met een gebrek aan met name mensen, maar ook aan middelen en bevoegdheden. Dat maakt het voor politiecollega’s onmogelijk om veilig hun werk te kunnen doen. De krapte in de politiecapaciteit is weliswaar extra schrijnend tijdens de jaarwisseling, maar is bovenal een structureel probleem. Daar wordt vooralsnog niets aan gedaan. Een investering in extra mensen, middelen en bevoegdheden is nog steeds hard nodig. Zodat politiemensen de middelen hebben om hun werk veilig te kunnen doen, de bevoegdheden om tot actie over te gaan en de menskracht om ongewenste situaties tot een goed einde te kunnen brengen. Zowel in handhaving als in opsporing. Daarom stuurde de ACP begin deze week een brandbrief aan korpschef Erik Akerboom, met de oproep om onmiddellijk 1.000 extra politiemensen op te leiden.

Lees ook
Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.