ACP | Politievakbond ACP

Een goed gesprek over pensioen

Ongeveer honderd ACP-leden kwamen in december bijeen in Nijkerk voor de tiende pensioenbijeenkomst van ACP Plus. Niet zozeer om persoonlijke vragen beantwoord te krijgen – dat kan immers tijdens de ABP-spreekuren – maar vooral om een beeld te krijgen van het pensioenstelsel in Nederland. Wie is waarvoor verantwoordelijk, welke invloed heeft de ACP hierop, welke toekomst zien we voor ons huidige pensioenstelsel, wat betekent dit voor politiemensen en in hoeverre spelen de Tweede Kamerverkiezingen en de CAO Politie hierin een rol?

Het zijn vooral de wat oudere leden die de pensioenbijeenkomsten bijwonen. Veel van de aanwezigen hebben met elkaar gemeen dat ze binnen enkele jaren met pensioen kunnen. Collega’s die willen weten hoe het kan dat ze, in tegenstelling tot collega’s die er jaren geleden met zestig jaar uit konden, nu nog steeds aan het werk zijn. Hun perspectief is in de loop der jaren veranderd. Afscheid kunnen nemen van een werkend leven schuift steeds verder naar achteren.

Meer dan ooit een persoonlijk traject

In principe kunnen politiemensen nog steeds op hun zestigste met pensioen. De vraag die elke collega daarbij voor zichzelf moet beantwoorden is, wat heb ik nodig aan inkomen tijdens mijn pensioen? Hoe langer je doorwerkt, hoe hoger je pensioen. Ook van invloed is of de toelagen zoals de levensloopbijdrage en TBF (Toelage Bezwarende Functie) daadwerkelijk zijn gespaard waarvoor deze in het leven zijn geroepen; om eerder te kunnen stoppen met werken. Pensioen is meer dan ooit een persoonlijk traject geworden, waarin jij zelf bepaalt wanneer je met pensioen wil of juist wil doorwerken.

Mede daardoor is pensioen complex. Daar komt bij dat er veel verschillende partijen betrokken zijn: overheid, vakbonden, de werkgever en politiemensen zelf. De vergrijzing, economische ontwikkelingen (zoals de lage rente) en beslissingen van opeenvolgende kabinetten hebben het systeem er bovendien niet stabieler en niet gemakkelijker op gemaakt. De ACP heeft steeds weer gezocht naar mogelijkheden om eerder te kunnen stoppen met werken. Zo is er geen andere sector te vinden dan de politie waar destijds de levensloopregeling zo goed is benut toen de FPU (Flexibel Pensioen en Uittreden) werd afgeschaft.

Toekomst pensioenstelsel

Door Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is de ‘pensioendialoog’ gestart: een brede discussie over de toekomst van ons pensioenstelsel. De SER heeft hiervoor inmiddels meerdere rapporten uitgebracht. De ACP is via de Vakcentrale voor Professionals (VCP) vertegenwoordigd in de SER. In verschillende rondes van ledenbijeenkomsten gaf de ACP toelichtingen op de SER-rapporten. Uitgangspunt voor de ACP is dat een toekomstig pensioenstelsel gericht is op het individu waar het kan, collectief waar het verstandig is en solidair waar het geaccepteerd is. Daarnaast moet het stelsel een oplossing bieden voor jongeren en ouderen.

Cruciaal: tegenwicht bieden aan de politiek

Dit kabinet maakt echter nog geen keuzes over een nieuw pensioenstelsel. Het wordt een belangrijk thema in verkiezingstijd. Met het oog op de formatiebesprekingen voor een nieuw kabinet heeft de VCP – op initiatief van de ACP – erop aangedrongen dat de vakcentrales en werkgeversorganisaties voor 1 maart 2017 met een eensluidend standpunt over het pensioenstelsel komen. Dat is cruciaal om niet helemaal overgeleverd te zijn aan de politiek.

CAO Politie

Het thema pensioen komt ook aan bod tijdens CAO-onderhandelingen. ACP-leden waren er tijdens de pensioenbijeenkomst in december bijvoorbeeld duidelijk in dat de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken blijvend de aandacht verdient tijdens onderhandelingen voor een nieuwe CAO Politie. Daarnaast is de pensioenpremie die de werkgever betaalt feitelijk uitgesteld loon; inkomen voor later. Pensioen is daarmee arbeidsvoorwaardengeld. Dat blijkt ook wel uit recente uitspraken van minister Dijsselbloem van Financiën. Die sprak eind november over een loonsverhoging voor ambtenaren, ter compensatie van de aangekondigde verhoging van de ABP-pensioenpremie vanaf 2017. Dat ligt iets genuanceerder. Het extra geld wordt uitgetrokken voor de werkgeversbijdrage aan pensioen, zodat er ruimte blijft voor het afspreken van loonsverhogingen uit sectorale arbeidsvoorwaardenbudgetten. Daarbij moet wel worden gezegd dat er voor 2017 voor de politiesector geen CAO-onderhandelingen meer zijn. De huidige CAO Politie loopt van 2015 tot en met 2017. Daarin is een loonsverhoging van 1,25 procent afgesproken vanaf 1 januari 2017.

Meer informatie, vragen over pensioen of eerder stoppen met werken? Kijk op Acp.nl/pensioen. Daar staat onder meer informatie over de pensioenspreekuren die de ACP in samenwerking met het ABP verzorgt. De ACP en externe partners zoals het ABP, Meeùs en Belastingaangifteshop.nl (advies rond inkomen en financiën) doen hun best een zo helder mogelijk antwoord te geven op aanvullende vragen.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

 • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
 • Behandel iedereen met respect.
 • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
 • Heb je vragen? Mail ons.

 

3 reacties op “Een goed gesprek over pensioen”

 1. Pre-pensioen:
  Sinds 1-2-2014 40 uur netto per maand ingeleverd op kortingen .
  Zorgkosten, eigen risico en premies zijn verhoogd
  Belastingen, gemeente etc verhoogd.
  Levens onderhoud oa de boodschappen zijn duurder geworden.
  etc etc.
  Wanneer ik dit allemaal zou optellen,dan is 40 euro maar een heel klein deel bij alles wat duurder is geworden.
  Prinsjesdag 2016: Iedereen zou er op vooruit gaan toch ????

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.