Herstelplan Nationale Politie naar politiek, regioburgemeesters en OM

Herstelplan Nationale Politie naar politiek, regioburgemeesters en OM

2 mei 2018, cao

De politiebonden hebben vandaag het herstelplan voor de Nationale Politie – dat zij vorige week aanboden aan minister Grapperhaus en korpschef Akerboom – verzonden aan de politiek (Tweede en Eerste Kamer), regioburgemeesters en OM. Ook deze partijen hebben immers een rol, verantwoordelijkheid en positie ten opzichte van de politie.

Het herstelplan met ruim 30 maatregelen om van het politiekorps weer een gezonde organisatie te maken, is door de politiebonden opgesteld na vele gesprekken met politiemensen en de rapporten die de afgelopen jaren zijn verschenen over de situatie bij de Nationale Politie.

Commissie Kuijken

Het herstelplan is ook de reactie van de politiebonden op de Evaluatie Politiewet van de commissie Kuijken uit november 2017. In de maand mei zal de minister hierop een reactie sturen naar de Tweede Kamer, waarna een debat zal plaatsvinden over de consequenties van de evaluatie.

Herstelplan Nationale Politie pakt oorzaak aan

Het herstelplan is door de politiebonden ingebracht in de CAO-onderhandelingen en wordt door de bonden gezien als een belangrijke oplossing voor de huidige problemen bij de politie. De voorgestelde maatregelen pakken de oorzaak van de problemen aan.

Symptoombestrijding van werkgever

De inzet voor een nieuwe CAO van de werkgever richt zich op flexibilisering, met name gericht op arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van politiemensen. Dit zien de politiebonden als symptoombestrijding. Daadwerkelijke uitvoering van het herstelplan is voor de bonden voorwaardelijk voor een eventuele discussie over flexibilisering. Een woordvoerder namens de politiebonden: “Wij hebben de diverse stakeholders gevraagd kennis te nemen van het herstelplan en daar waar nodig onderdeel te maken van gesprek of debat.”

Vertrouwen politiemensen terugwinnen

“Wij menen dat uitvoering van dit herstelplan nodig is om ervoor te zorgen dat politiemensen weer vertrouwen krijgen in hun organisatie en dat het tegemoetkomt aan wat burgers belangrijk vinden.”

Download de brief  van de politiebonden aan de politiek (Tweede en Eerste Kamer), regioburgemeesters en OM

Lees ook

Bonden presenteren verbeterplan Nationale Politie

OOK INTERESSANT

bottombanner

Nieuw telefoonnummer

De ACP heeft een nieuw telefoonnummer.

We zijn bereikbaar op 085 066 4100