Illegaal vuurwerk overal binnen uur opgehaald

Illegaal vuurwerk overal binnen uur opgehaald

20 dec 2019, veilig en gezond werken

De regels voor opslag en het vervoer van illegaal vuurwerk zijn opnieuw aangescherpt. Collega’s die in november en december op zwaar vuurwerk stuiten, kunnen voortaan zelf bellen met een centraal nummer (088-15 24 000). Vervolgens moet een (ADR-gecertificeerde) transporteur het binnen een uur komen ophalen – tenzij er sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden.

De maatregel is bedoeld voor collega’s die onverwacht of spontaan vuurwerk aantreffen en geldt alleen voor de laatste twee maanden van het jaar. Voor rest van het jaar én bij postpakketten-inbeslagname en zoekingen blijft zes uur de norm. De inschatting van de werkgever is dat er in die gevallen ook beter kan worden gepland.

Opslag

Het transportbedrijf dat het vervoer van zwaar vuurwerk moet coördineren, neemt het vuurwerk over van de collega’s, verpakt het en voert het af naar de Opslagplaats van Domeinen. Van daaruit wordt vernietiging geregeld. Gevaarlijke opslag op politiebureaus en in Keten Beslag Huizen (KBH) moet daarmee verleden tijd zijn.

Vervoersverbod

Voor de politie zelf geldt een vervoersverbod voor illegaal vuurwerk. Daarop zijn alleen uitzonderingen mogelijk als het operationeel noodzakelijk is of als er direct gevaar is. Na toestemming van een leidinggevende kan het vuurwerk dan over een zo kort mogelijke afstand worden verplaatst naar een veilige plek. Daarbij moeten veiligheidsmaatregelen worden gevolgd zoals het uitsluitend vervoeren in antistatische zakken. Informatie hierover is te vinden op de vuurwerkpagina op intranet.

Op aandringen ACP

De ACP wees in 2017 op de risico’s van opslag en transport van zwaar vuurwerk en trof de werkgever maatregelen. Maar een landelijke oplossing was eerder nog niet voor handen. De werkgever wil de nieuwe werkwijze over enige tijd uitvoerig evalueren.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN