ACP | Politievakbond ACP

Informatiebijeenkomsten over hernieuwde aanpak process flow waterpolitie

Na een lange stilte rondom de process flow binnen de zeehavenpolitie en waterpolitie Landelijke Eenheid, komt de werkgever nu met een nieuw voorstel over de aanpak herijking process flow waterpolitie. Ook heeft hij aangekondigd dat voor verdere toelichting over dit onderwerp informatiebijeenkomsten worden gehouden op 26 maart.

De werkgever meldt dat betrokken partijen vorige maand hebben vastgesteld dat de process flow binnen de waterpolitie van december 2016 achterhaald is, nu de visie en uitgangspunten van het politiewerk op het water de afgelopen jaren is veranderd.

Aanpak

Uit de eerder gelopen process flow blijkt dat het heel belangrijk is strategische uitgangspunten voor het werk op het water zo concreet mogelijk vast te stellen, aldus de werkgever. Daarom wil hij aan de voorkant de kaders vaststellen en benodigde beleidsbeslissingen nemen. Op basis van het werk dat er nu en in de toekomst op en rondom het water te doen is. Fase 1 van de process flow richt zich hierop. Hierdoor is het pas na oplevering van deze resultaten mogelijk een duidelijk tijdspad te geven voor het afronden van het totale proces.

In de afgelopen periode heeft de werkgever oriënterende gesprekken gevoerd met de politiebonden over een hernieuwde aanpak process flow waterpolitie. De werkgever is mede op basis daarvan tot dit nieuwe voorstel gekomen. De vakbonden hebben een aantal opmerkingen geplaatst bij het voorstel van de werkgever en horen graag eerst wat hun leden van dit voorstel vinden.

Coulance

Tijdens de oriënterende gesprekken hebben de bonden de werkgever er nadrukkelijk op gewezen dat de collega’s van de waterpolitie al heel lang wachten op een passende oplossing. Zij hebben bij hem aangedrongen op een passende compensatie. De werkgever realiseert zich dat en onderzoekt welke compensatie passend is.

Informatiebijeenkomsten

De werkgever houdt 26 maart voor zowel de Landelijke Eenheid als de zeehavenpolitie informatiebijeenkomsten:

Waterpolitie Landelijke Eenheid

 • 09:00 uur tot +/- 11:00 uur
  Van de Valk Princeville
  Princenhagelaan 5, Breda
 • 14:00 uur
  Batavialand ‘ontginningszaal’
  Oostervaardersdijk 1-13, Lelystad

Zeehavenpolitie Rotterdam

 • 9:30 uur
  Zalencentrum / Restaurant “La Cocotte”
  Nieuwe Langeweg 21, Hoogvliet-Rotterdam

De vakbonden zijn tijdens deze bijeenkomsten ook aanwezig om de reacties onder collega’s op het voorstel van de werkgever te polsen en om eventuele vragen van leden te beantwoorden.

Terug naar overzicht

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.