ACP | Politievakbond ACP

Bonden informeren over regeling levensfase-uren

De bonden houden vanaf 10 april bijeenkomsten in het land om politiemedewerkers te informeren over de stand van zaken, inhoud en uitwerking van de nieuwe regeling levensfase-uren (LFU) oftewel verlofsparen volgens de CAO-afspraak. De werkgever faciliteert de mogelijkheid om hierbij aanwezig te zijn. Ook als je geen lid bent van een vakbond kun je deze bijeenkomsten bijwonen.

Het in de CAO Politie 2015/2017 afgesproken haalbaarheidsonderzoek is voltooid. De werkgever en bonden zijn het eens over de opzet en hoofdlijnen van de inhoud van een stelsel van levensfase-uren. Als aan alle randvoorwaarden voor de invoering van de LFU-regeling kan worden voldaan, is het streven om deze op 1 juli 2018 in te voeren.

Studie-/loopbaanverlof, sabbatical of einde loopbaan

Het stelsel van levensfase-uren betreft een regeling waarbij gedurende de actieve loopbaan een saldo aan levensfase-uren wordt opgebouwd ter ondersteuning van de duurzame inzetbaarheid. Het saldo kan naar keuze van de medewerker worden gebruikt voor bijvoorbeeld studieverlof of loopbaanverlof, een sabbatical of bij einde loopbaan. Voor deelnemers komt dit stelsel in de plaats van de huidige algemene levensloopbijdrage, de Toelage Bezwarende Functie (TBF), de leeftijdsdagen, de afspraak jaarlijks 1% meer werken en de Regeling Partieel Uittreden (RPU).

Deelnemers LFU-regeling

Deelnemers aan de nieuwe regeling zijn medewerkers die vanaf de datum van introductie in dienst treden. Ook medewerkers die op het moment van introductie 45 jaar of jonger zijn doen automatisch mee in het nieuwe stelsel. Hiermee wordt voorkomen dat er te lang sprake is van twee stelsels naast elkaar. Medewerkers die op het moment van introductie 46 tot en met 54 jaar oud zijn krijgen, voorafgaand aan het moment van introductie, eenmalig de keuze of ze wel of niet willen deelnemen aan de nieuwe regeling. Voor medewerkers die op het moment van invoering van de nieuwe regeling 55 jaar of ouder zijn blijven de huidige regelingen van toepassing. Zij blijven dus aanspraak houden op de levensloopbijdragen ALB en eventueel TBF, de leeftijdsdagen, eventueel gebruik RPU, maar blijven ook 1% meer werken. Gezien de korte looptijd tot aan het pensioen is het voor deze groep niet meer mogelijk om met de LFU-regeling een zodanig aantal uren te sparen dat het een redelijk alternatief is voor de huidige regelingen.

Bijeenkomsten verspreid over het land

Aangezien er inmiddels voldoende duidelijkheid bestaat over de inhoud van de regeling willen de bonden hun achterban informeren over de stand van zaken. De bijeenkomsten vinden van 10 april tot en met 21 april verspreid over het land plaats. De bonden roepen een ieder die bij de politie werkt op om een bijeenkomst bij te wonen en zich persoonlijk te laten informeren. Ook medewerkers die niet zijn aangesloten bij een bond zijn van harte welkom.

In diensttijd

De werkgever heeft toegezegd dat medewerkers een bijeenkomst in diensttijd kunnen bezoeken, mits de dienst het toelaat. Er kunnen geen meer- of overuren voor worden geschreven. De keuze is aan jou welke bijeenkomst je bijwoont.

Lees ook

Data en locatie bijeenkomsten LFU-regeling

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

 • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
 • Behandel iedereen met respect.
 • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
 • Heb je vragen? Mail ons.

 

6 reacties op “Bonden informeren over regeling levensfase-uren”

 1. Wat ik nog steeds niet kan begrijpen is het feit dat wij nog steeds 1 % meer moeten werken. Dat potje is inmiddels overvol en zou je van een goudmijn kunnen spreken. Waar is al dat geld gebleven? Volgens mij niet voor het aantrekken van meer personeel! Lijkt mij dat de regeling voor iederen, ongeacht welke regeling, van de baan moet. Ik zou ook graag verantwoording willen zien waar dat geld is gebleven. Ten slotte is dat collectief bij elkaar gewerkt.

 2. Een mooie vraag om op een van de bijeenkomsten te stellen!
  Ongetwijfeld een vraag die bij meerdere collega’s leeft.

 3. Voor medewerkers die op het moment van invoering van de nieuwe regeling 55 jaar of ouder zijn blijven de huidige regelingen van toepassing. Zij blijven dus aanspraak houden op de levensloopbijdragen ALB en eventueel TBF, de leeftijdsdagen, eventueel gebruik RPU, maar blijven ook 1% meer werken. Gezien de korte looptijd tot aan het pensioen is het voor deze groep niet meer mogelijk om een zodanig aantal uren te sparen dat het een redelijk alternatief is voor de huidige regelingen.

  De huidige regeling is niet voor iedereen aantrekkelijk c.q. betaalbaar. Als je nu geen gebruik maakt van RPU en ook niet van plan bent om te doen heb je helemaal niks. Laat ook de groep 55 jaar of ouder kiezen!!
  Verder vind ik het vreemd dat deze groep wel 1% meer moet blijven werken. Streep dat (ook) weg tegen inleveren van levensloopbijdrage.

  Verder prima regeling!!

 4. Ik zou graag zo snel mogelijk willen weten wanneer deze bijeenkomsten zijn en waar. De planning voor de komende twee perioden is nagenoeg af. Omdat deze ouwe knar bijna alleen maar belaste diensten heeft (OE personeel te kort) is planning een dingetje. Ik ben overigens wel benieuwd hoe hoog de opkomst is voor dit nieuwe “speeltje”. Ik hoop dat de jongeren collega’s er niet net als ik na 38 jaar achter komen dat NIETS is wat het LEEK. Alles is 100% anders.

 5. Waarom net als bij andere werkgevers GEEN 57 uur per jaar van de baas ? Zia als voorbeeld Vereniging Nederlandse Gemeenten

  Artikel 8A:1 Persoonlijk Budget Levensfase (PBL)

  De werknemer ontvangt, naast wettelijke vakantie-uren, een Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) van 57 uur per kalenderjaar op fulltime basis.
  Het PBL wordt per maand opgebouwd.
  De werknemer verwerft over ieder kalenderjaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op PBL-uren conform lid 1 van dit artikel, tenzij anders overeengekomen in deze CAO. De werknemer die over een deel van het kalenderjaar recht op loon heeft gehad, verwerft over dat deel naar rato aanspraak op PBL.
  Het PBL (inclusief de rechten op basis van het overgangsrecht) kan door de werknemer geheel of gedeeltelijk als verlof worden opgenomen, geheel of gedeeltelijk in tijd worden gespaard of geheel of gedeeltelijk worden uitbetaald. De werknemer die daarvoor in aanmerking komt kan het PBL geheel of gedeeltelijk omzetten in geld voor storting op zijn levenslooprekening. De onderstaande artikelen worden in acht genomen bij de keuze van de werknemer. De werknemer maakt tijdig, voorafgaand aan het kalenderjaar, zijn keuze bekend.

 6. Mensen lijkt allemaal heel leuk zoals het wordt voorgesteld. Mijn ervaring in dit bedrijf is dat elke regeling na enkele jaren weer teruggedraait of geheel afgeschaft wordt. Je hebt met de overheid te doen en het is gebleken dat dit een absoluut onbetrouwbare partner in het vastleggen van dit soort afspraken. Denk aan spaarloon, loonsparen, RPU, 40jarig dienstverband, 18 maandenregeling( Ja alleen vanaf schaal 11) over discriminatie gesproken.
  De toekomst zal het uitwijzen, maar heb zo mijn bedenkingen.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.