Voorlopig geen arbitrage om doorstroomopleiding N5

Voorlopig geen arbitrage om doorstroomopleiding N5

22 jul 2020, cao

Op 15 juli heeft er een extra CGOP plaatsgevonden om te bepalen hoe verder te gaan met de ontstane impasse over het niet uitvoeren van de afspraak over doorstroom van collega’s met een senior-functie naar de politieopleiding Bachelor of Policing (niveau 5 HBO). Die afspraak is een onderdeel van het overgangsbeleid om collega’s met politieopleiding niveau 4 (of daarmee gelijkgesteld) in de daarvoor afgesproken termijn op een senior-functie te plaatsen. Zoals eerder gecommuniceerd is er verschil van interpretatie tussen werkgever en vakbonden over deze afspraak. Maar de optie om de Advies- en Arbitragecommissie in te schakelen, kan (voorlopig) van de baan. 

Tijdens het overleg bleek dat partijen van mening zijn dat ongeacht de uitleg van de afspraak het voor de komende jaren sowieso noodzakelijk is dat groepen collega’s met een politieopleiding niveau 4 zich ook moeten kunnen kwalificeren voor een functie op niveau 5 (HBO). Hierbij zullen de eerder afgesproken aantallen uitgangpunt blijven. Partijen zullen met elkaar een voorstel maken hoe hieraan vorm en inhoud te geven, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige krapte bij de Politieacademie. Een combinatie met het reguliere onderwijs wordt daarbij nadrukkelijk in ogenschouw genomen. Het voorstel wordt in oktober 2020 voorgelegd worden aan het CGOP.

Lees ook:

ACP wil arbitrage om doorstroomopleiding N5

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN