ACP | Politievakbond ACP

Investeren in rechercheren

De kritiek was niet van de lucht in 2016. De recherche lag onder vuur. Veel collega’s spraken met de ACP en gaven aan waar het volgens hen aan schort. Sterk verouderde apparatuur, een vertekend beeld van de hoeveelheid werk en aantal mensen die dat moeten oppakken, onvoldoende tot geen opleidingsmogelijkheden en meer. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Er is jarenlang beknibbeld op de opsporing. Hoog tijd voor een investering.”

De ACP pleit er al jaren voor dat er meer moet worden geïnvesteerd in de recherche en opsporing. Zo wees de ACP twee jaar geleden nadrukkelijk op de negatieve gevolgen van de bezuinigingen op het politieonderwijs, ook voor de opsporing. Een van de pijnpunten die veel rechercheurs delen: onvoldoende tot geen mogelijkheden voor (bij)scholing terwijl de wens en behoefte er is.

Gerrit van de Kamp: “De gemiddelde rechercheur erkent dat zaken beter kunnen en ziet dat met lede ogen aan. Collega’s in de opsporing werken zich het schompes om recht te doen aan mensen die onrecht is aangedaan. Maar dat wordt hen op zijn zachtst gezegd niet altijd even gemakkelijk gemaakt. De politiek en werkgever hebben willens en wetens de andere kant opgekeken. Terwijl het toch echt noodzakelijk is dat de werkgever voorziet in voldoende middelen en mogelijkheden om het werk goed te kunnen doen en perspectief biedt.”

‘Komen de bonden nog wel op voor de belangen van collega’s bij de recherche?’ ‘Vertegenwoordigen zij ons nog wel aan de onderhandelingstafel en in de media?’ Vragen van enkele leden bij de recherche die langzaamaan ook een afstand met hun bond voelden ontstaan. De ACP heeft mede daarom extra geïnvesteerd in het gesprek met collega’s in de opsporing, onder andere tijdens drie bijeenkomsten onder de noemer ‘recherchedagen’. Daarmee wilde de ACP ook bereiken dat andere partijen zoals politici ervan doordrongen raken wat het werk van collega’s bij de recherche inhoudt en wat daarvoor nodig is.

Politieke druk

Madeleine van Toorenburg (Tweede Kamerlid CDA) was bijvoorbeeld te gast tijdens een bezoek van de ACP aan collega’s van de recherche in Midden-Nederland. Twee dagen later legde zij minister Van der Steur het vuur na aan de schenen over de belemmeringen die de forensische opsporing ervaart. Het leidde tot een toezegging van de minister om persoonlijk op bezoek te gaan bij deze collega’s. De ACP heeft recent vernomen dat minister Van der Steur zijn belofte in februari 2017 nakomt.

In gesprekken met de ACP deelden gemotiveerde collega’s van de forensische opsporing, zedenpolitie, tactische en financiële recherche en andere onderdelen van de recherche zoals het team bestrijding kinderporno en kindersekstoerisme hun zorgen en frustraties. Enkele punten die nadrukkelijk en veelvuldig naar voren kwamen:

 • Sterk verouderde apparatuur
 • Structurele onderbezetting
 • Doorgeslagen bureaucratie
 • Zorgen om leeftijdsopbouw
 • Belemmerende wet- en regelgeving
 • Onvoldoende opleidingsmogelijkheden
 • Weinig tot geen doorstroommogelijkheden
 • Onvoldoende investeringen in digitale opsporing/cybercrime

Beterschap beloofd

Korpschef Erik Akerboom heeft inmiddels beloofd dat alle rechercheurs en executieve politiemensen versneld een smartphone krijgen. Eind 2017 moeten alle mobiele telefoons vervangen zijn door smartphones met politieapps en een betere internetverbinding. De sterk verouderde Nokia-telefoon behoort eind dit jaar dus eindelijk tot het verleden. Daarnaast heeft Akerboom toegezegd de komende jaren geld te investeren in digitale opsporing. De ACP pleit er voor dat huidige collega’s bij de recherche daarvoor worden opgeleid.

Gesprekken korpsleiding

De zorgen van collega’s bij de recherche en de door hen aangedragen punten maakt de ACP bespreekbaar in de gesprekken die zij heeft met de korpsleiding. Zo blijft de ACP in ieder geval scherp op de uitwerking en uitvoering van het landelijk loopbaanbeleid zoals in de CAO Politie 2015-2017 is afgesproken. Onderdeel daarvan is dat de overstap naar een andere functie (op hetzelfde of een hoger functieniveau) via enkele maatregelen wordt gestimuleerd. Ook dringt de ACP aan op veranderingen in de inrichting van de politieorganisatie. Daar zijn verschillende groepen collega’s, zo ook in de opsporing, bij gebaat.


ACP-recherchedagen 2016

Hoe staat het met de capaciteit en middelen bij de recherche? Is er loopbaanperspectief? Leveren collega’s de kwaliteit die zij zouden willen leveren? Enkele vragen die aan de orde kwamen tijdens de bijeenkomsten van de ACP in 2016, onder de noemer recherchedagen. Met als doel om het gesprek aan te gaan met collega’s in de opsporing en om eraan bij te dragen dat andere partijen ervan doordrongen raken wat het werk van collega’s bij de recherche inhoudt en wat daarvoor nodig is. Daarom nodigde de ACP voor elke recherchedag ook een externe gast uit. Madeleine van Toorenburg (Tweede Kamerlid CDA) schoof 13 juni 2016 aan bij collega’s in Midden-Nederland, Oebele Brouwer (Officier van Justitie) ging 15 september 2016 in gesprek met rechercheurs in Noord-Holland en Ahmed Aboutaleb (burgemeester Rotterdam) was 26 oktober 2016 de hekkensluiter tijdens de ACP-recherchedag in Rotterdam. De ACP bedankt alle collega’s die hebben bijgedragen aan de recherchedagen en op die manier waardevolle input leverden.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

 • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
 • Behandel iedereen met respect.
 • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
 • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.