Invoering sociaal plannen: deeltijders naar rato ingeroosterd

Invoering sociaal plannen: deeltijders naar rato ingeroosterd

11 mei 2020, cao

Op 5 september wordt het sociaal plannen ingevoerd, gebaseerd op een sociaal maximum aan werkbelasting. Een van de gemaakte afspraken is dat deeltijders vanaf dat moment automatisch naar evenredigheid worden ingeroosterd voor belastende diensten als nachtdiensten en piket, tenzij ze daarover met hun leidinggevende andere afspraken hebben gemaakt. LET OP: Bestaande afspraken over persoonlijke inzet zijn nog te wijzigen tot en met 14 juni!

In de CAO 2018-2020 is afgesproken dat de Landelijke Arbeidstijdenregeling (LAR) wordt vervangen door een systeem waarmee collega’s gecompenseerd worden als zij in een periode (te) hoog worden belast. Via het systeem krijg je per roosterperiode punten toegekend voor nachtdiensturen, weekenddiensturen, overuren, piketuren en verschuivingsuren. Er geldt een ‘sociaal maximum’ van 800 punten. Overschrijd je dit maximum in een bepaalde periode, dan is je belasting te hoog en ontvang je compensatie in de vorm van levensfase-uren.

Deeltijders naar rato

Vanaf het moment van invoering hebben medewerkers die in deeltijd werken (RPU valt hier ook onder) het recht om naar rato te worden ingepland voor belastende roosterelementen. Het gaat hierbij om nachtdiensturen, weekenduren en piketuren. Werk je bijvoorbeeld 33,3% minder omdat je gebruik maakt van RPU? Dan wordt het aantal belastende uren met hetzelfde percentage verminderd ten opzichte van een voltijds medewerker in je team.

Persoonlijke inzetafspraken

In de beleidsregel Sociaal Plannen wordt vastgelegd dat er alleen van naar rato inzet kan worden afgeweken op verzoek van de medewerker. Heb je als deeltijder op dit moment al afspraken met je leidinggevende over jouw inzet en wil je vanaf september naar rato worden ingezet? Geef dit dan vóór 15 juni aan je leidinggevende door in verband met de voorbereiding van het rooster. Heb je op dit moment nog geen inzetafspraken met je leidinggevende, dan word je vanaf september automatisch naar rato ingeroosterd en hoef je niets te doen.

Voorbeeld

Leonie werkt in deeltijd en heeft een dienstverband van 18 uur per week. Gemiddeld werkt een voltijds medewerker (36 uur per week) in haar team 2 weekenddiensten en 4 nachtdiensten per periode, met daarnaast 7 dagen 24-uurspiket.

Voor Leonie betekent dit dat zij vanaf 5 september zal worden ingepland voor gemiddeld 1 weekenddienst, 2 nachtdiensten en 3,5 dag 24-uurspiket per periode. Tenzij ze hierover andere afspraken maakt met haar leidinggevende.

Overigens ligt de grens waarboven je recht hebt op compensatie in LFU-uren ook voor deeltijders op 800 punten.

Meer informatie

Wil je meer informatie over hoe het sociaal plannen werkt, klik dan hier

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN