Kernpunten principeakkoord pensioen

Kernpunten principeakkoord pensioen

7 jun 2019, pensioen

Op woensdag 5 juni hebben het kabinet, de werkgevers en de vakcentrales een principeakkoord bereikt over pensioen. Op vrijdag 7 juni hebben de bestuurders van de vier politiebonden ACP, ANPV, NPB en VMHP bij elkaar gezeten om hierover door te praten. Zij zijn positief en zien veel mogelijkheden om met dit akkoord verder te gaan. Om meer duidelijkheid over het principeakkoord te geven, hebben de politiebonden afgelopen week drie bijeenkomsten (Eindhoven, Den Haag en Zwolle) gehouden, waar collega’s ook hun vragen konden stellen en zich konden uitspreken. 

In deze bijeenkomsten hebben de voorzitters van de politiebonden meer uitleg gegeven over wat dit akkoord nu eigenlijk betekent voor de politiesector. En welke ruimte dit biedt binnen onze CAO-afspraken. De daarbij gebruikte presentatie is hieronder te bekijken.

Kernpunten principeakkoord

AOW-leeftijd

In het oude pensioenstelsel was afgesproken dat de AOW-leeftijd één op één gekoppeld werd aan de stijging van de levensverwachting. Dit hield onder meer in dat mensen die rond 1990 zijn geboren zouden moeten doorwerken tot hun 71ste.

In het principeakkoord wordt de AOW-leeftijd in 2020 en 2021 bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daardoor kunnen mensen die in 2020 met pensioen gaan nu 4 maanden eerder stoppen met werken. Mensen die in 2021 met pensioen gaan kunnen 6 maanden eerder stoppen. Vanaf 2024 tot en met 2027 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar. Daarna 1 jaar langer leven = 8 maanden later AOW. Klik hier voor de pensioenkalender en hier voor de grafiek, waarop je kunt zien wat dit akkoord betekent voor jouw AOW-leeftijd.

Het kabinet heeft er ook mee ingestemd om samen met de bonden en de werkgever te (laten) onderzoeken of het mogelijk is werknemers na het volmaken van bijvoorbeeld 45 dienstjaren automatisch aanspraak te geven op een AOW-uitkering. Het streven is dit onderzoek in 2020 af te ronden.

RVU-boete

De politiebonden hebben hard gestreden voor een betere oplossing voor zware en risicovolle beroepen. Een belangrijk onderwerp dat steeds terugkwam tijdens de CAO-onderhandelingen. Dit akkoord biedt ruimte door middel van een overgangsmaatregel over de RVU-boete. Er is geen RVU-boete bij maximaal 3 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd stoppen met werken tot maximaal 19.000 euro bruto. Er is voor dit bedrag gekozen, omdat dit overeenkomt met de netto AOW. Bij een hoger bedrag moet over het meerdere wél een RVU-boete worden betaald. Om het bedrag van 19.000 euro aan te vullen, kunnen politiemensen er ook voor kiezen om het ABP Keuzepensioen te benutten. Dit zijn afspraken die nog op CAO-niveau moeten worden gemaakt aangezien de werkgever de boete betaalt.

Voor de politiesector houdt dit in dat, als dit akkoord doorgaat, de bonden en de werkgever de besprekingen over het eerder stoppen met werken hervatten. Zoals is afgesproken in het CAO-onderhandelingsresultaat.

Sparen voor vrije tijd

Nu kun je met de LFU-regeling onbelast maximaal 50 weken verlofsparen. Op aandringen van de bonden wordt dit uitgebreid naar maximaal 100 weken. Wanneer een politiecollega deze optie optimaal benut, zouden werknemers ruim twee jaar voor hun AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken. Hierover moeten de bonden wel eerst op sectorniveau afspraken maken met de werkgever.

Kortingen en indexatie

Zonder dit akkoord zullen miljoenen mensen worden gekort op hun pensioen. In het principeakkoord is afgesproken dat pensioenfondsen zich aan minder strenge regels hoeven te houden, waardoor deze kortingen voor de meeste mensen van de baan zijn of in ieder geval een stuk kleiner.

Niet alleen zijn er minder kortingen, ook kan er eindelijk weer geïndexeerd worden. De pensioenuitkering wordt flexibeler. Dit houdt in dat de pensioenen omhooggaan als het economisch voor de wind gaat. Daarnaast kan er ook eerder gekort worden wanneer het economisch slechter gaat.

Toeslagen

Het kabinet en de sociale partners hebben afgesproken te onderzoeken hoe toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatigheid en overwerk kunnen worden omgezet in individuele pensioenopbouw. Dit kan er toe leiden dat er extra geld komt, dat werknemers aan het einde van hun loopbaan meer ruimte geeft om te stoppen met werken.

Ben je als ACP-lid niet in de gelegenheid geweest om een bijeenkomst te bezoeken en heb je een vraag of wil je reageren? Stuur dan vooral een e-mail naar ledencontact@acp.nl. Wij inventariseren alle reacties, of dat nu is via onze bijeenkomsten óf in gesprek met collega’s óf via sociale media en e-mail. Op basis van alle reacties neemt het ACP-bondsbestuur (afvaardiging van leden) een standpunt in over het bereikte onderhandelingsresultaat tussen kabinet, werkgevers en vakcentrales. Aan de hand van de achterbanraadpleging van meer dan vijftig organisaties die bij de VCP zijn aangesloten – zoals de ACP – neemt de VCP uiteindelijk volgende week dinsdag 18 juni een definitieve beslissing over het principeakkoord.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN