ACP | Politievakbond ACP

Laat je horen tijdens CAO-sessies

Ruim honderd kaderleden van de vier politiebonden ACP, ANPV, NPB en VMHP kwamen op 17 mei bijeen in Amersfoort om een volgende ronde in te luiden in het CAO-traject: de CAO-sessies. Na acht formele onderhandelingsrondes is het tijd om weer met onze achterban in gesprek te gaan. Voor de bonden is het duidelijk: eerst de politieorganisatie op orde​, dan pas praten over de flexibiliseringsvoorstellen van de werkgever.

Wat vinden jullie van de flexibiliseringsvoorstellen van de werkgever (omtrent modaliteiten, afschaffen van de LAR, nachtdienstontheffing, reis-en verblijfkosten en verruiming verplaatsingsmogelijkheden) en het herstelplan dat de bonden als reactie hierop hebben opgesteld?

CAO-sessies en online enquête

De politiebonden organiseren sessies op zeven locaties om een korte terugblik te geven op de CAO-onderhandelingen en toe te lichten waar we nu staan. Na de introductie gaan we met kleine groepen politiecollega’s praten over de inzet van de werkgever. Namens de bonden zorgt een gespreksleider voor een goed verloop en er schrijft iemand mee om de inbreng tijdens de sessies te verzamelen. De eerste CAO-sessie is op 18 juni. Tegelijkertijd wordt een digitale enquête opengesteld voor collega’s die niet aanwezig kunnen zijn bij de sessies en toch hun zegje willen doen over de CAO-inzet van de werkgever. Meer informatie daarover volgt.

Laat je horen!

Data en locaties CAO-sessies

 • 18 juni:  Rotterdam (De Veranda) Cor Kieboomplein
  9.30 – 12.30
 • 19 juni: Eindhoven, Mathildelaan 4
  14.00 – 16.30
 • 20 juni: Den Haag (De Yp), Katschiplaan 10
  9.30 – 12.30
 • 25 juni: Amsterdam (De Eenhoorn), James Wattstraat 84
  9.30 – 12.30
 • 26 juni: Utrecht, Kroonstraat 25
  14.00 – 17.00
 • 27 juni: Apeldoorn, Europaweg 79
  9.30 – 12.30
 • 28 juni: Drachten, Noorderend 4
  9.30 – 12.30

 

* Het is ons bekend dat de laatste CAO-sessie min of meer samenvalt met de TT Assen, waardoor veel collega’s in Noord-Nederland niet aanwezig kunnen zijn. Helaas was er praktisch gezien geen andere datum mogelijk. Leden uit Noord-Nederland die toch graag een CAO-sessie willen bijwonen, zijn van harte welkom op een van de andere data. Zij kunnen hun mening sowieso doorgeven via de gezamenlijke digitale enquête van de bonden. Daarover volgt binnenkort meer informatie.

Heb je vragen? Mail dan naar cao@acp.nl

*Update 29/5/2018* Werkgever organiseert bijeenkomsten

De werkgever organiseert de komende weken drie bijeenkomsten om met collega’s in gesprek te gaan over de CAO. De korpsleiding zal een toelichting geven op de laatste stand van zaken en wil dieper ingaan op een aantal thema’s uit de inzet.De werkgever meldt in een bericht op intranet:

Wat bedoelt de werkgever nou met flexibilisering en duurzame inzetbaarheid en wat betekent dat voor alle collega’s? Uiteraard is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Het is ons gemeenschappelijk doel om een arbeidsvoorwaardenakkoord te bereiken dat de politieorganisatie en haar medewerkers ten goede komt. Daarbij wordt het belang van een constructieve dialoog, niet alleen tussen ministerie, korpsleiding en vakorganisaties, maar juist ook met politiemedewerkers onderstreept.”

Medewerkers kunnen in goed overleg met hun leidinggevende deelnemen aan de informatiebijeenkomsten van de werkgever en, zoals al eerder bekend werd, ook aan die van de vakbonden. Tijdens alle bijeenkomsten geldt dat de minimale vereiste politie-inzet beschikbaar moet blijven en dat dringende politietaken doorgang vinden. Kijk voor data en locaties op het korpsintranet. De gezamenlijke vakbonden roepen collega’s op om zoveel mogelijk naar de bijeenkomsten te gaan. Dit is het moment om te laten horen wat je vindt en te zeggen wat je wilt of juist niet wilt.

*Update 23/5/2018* Korpsleiding faciliteert aanwezigheid CAO-sessies

De korpsleiding heeft de politiechefs gevraagd het bijwonen van de CAO-sessies te faciliteren. Dat wil zeggen: eraan mee te werken dat ook collega’s die in dienst zijn zoveel mogelijk aan de informatiebijeenkomsten kunnen deelnemen. Vanzelfsprekende voorwaarde is dat de noodhulp te allen tijde gegarandeerd blijft en deelnemers aan de CAO-sessies indien nodig ogenblikkelijk weer inzetbaar zijn.

Terug naar overzicht

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.