ACP | Politievakbond ACP

Uit het landelijk overleg (2/4)

De politiebonden hebben op donderdag 2 april tijdens het reguliere landelijk overleg (CGOP) met de minister gesproken over belangrijke onderwerpen, zoals de Plaatsingsadviescommissie (PAC), besteding gelden bewust belonen en de DNA eliminatiebank.

Kennismaking leden coördinerende PAC

De zogenoemde coördinerende kamer van de PAC bestaat uit drie leden; de onafhankelijk voorzitter Ruud Vreeman, Agnes Jongerius namens de bonden en Aad Meijboom voor de werkgever. Deze coördinerende PAC zal uiteindelijk het concept personeelsplaatsingsplan (PPP) aanbieden aan de korpschef. Dit concept PPP is het samenstel van de verschillende adviezen van de PAC-kamers in de eenheden. Ook deze PAC-kamers zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van werknemers en werkgever en een onafhankelijk voorzitter. De coördinerende PAC stuurt de PAC-kamers aan en heeft elke maand overleg met de voorzitters van de PAC-kamers.

Belangstellingsregistratie

Medewerkers hebben naar aanleiding van de informatieve brief die zij eind vorig jaar ontvingen, kunnen aangeven of ze bijvoorbeeld (vrijwillig) herplaatsingskandidaat willen worden. Tot 26 april bestaat de mogelijkheid om de belangstelling voor functies kenbaar te maken. Aan de hand van deze belangstellingsregistratie hoopt de PAC al snel een grove inschatting te kunnen maken van hoeveel herplaatsbare collega’s geplaatst kunnen worden op de functie van hun voorkeur.

Menselijke maat

Belangrijke vraag van de bonden aan de PAC was welke werkwijze de PAC gaat hanteren. De voorzitter van de PAC over hun inzet is duidelijk: snel, zorgvuldig, transparant en met oog voor de belangen van de collega’s te doen. De menselijke maat is een belangrijk uitgangspunt. De bedoeling is om zo min mogelijk ‘dossiers’ naar fase 2 over te hevelen. De PAC hoopt dat haar werk ertoe leidt dat het merendeel van de collega’s snel duidelijkheid krijgt over zijn of haar werk in de nieuwe organisatie en dat dit tot meer vertrouwen leidt. Het is de PAC meer dan duidelijk dat de collega’s nu al lang in onzekerheid verkeren. Ze willen er graag een bijdrage aan leveren om het vertrouwen te herstellen, waarbij het natuurlijk uiteindelijk aan de korpsleiding is om het advies van de PAC over te nemen. De PAC sprak haar waardering uit over de collega’s die zitting hebben in de PAC-kamers en een flinke klus te klaren hebben, terwijl veel van hen zelf nog onzeker zijn over hun nieuwe plek in de organisatie. De bonden hebben vertrouwen in de aanpak van de PAC en hoopt dat de commissie de ruimte krijgt om de goede dingen te doen.

Bewust belonen

De bonden hebben de minister bevraagd op de voortgang van de in de CAO 2012-2014 gemaakte afspraak over de besteding van 0,3% van de loonsom aan bewust belonen. In de uitvoeringscirculaire staat te lezen dat het budget voor bewust belonen wordt verhoogd, dat het beleidskader en de regelgeving zullen worden aangepast en dat er aandacht wordt besteed aan een evenwichtige verdeling van het budget. Deze afspraken zijn nog eens herbevestigd. De budgetten voor 2013 en 2014 lijken niet geheel te zijn besteed. De minister maakte duidelijk dat het restant beschikbaar blijft voor het bestedingsdoel bewust belonen.

DNA eliminatiebank

Publicaties over uitspraken van de minister over het verplicht deelnemen aan de zogenoemde DNA-eliminatiebank heeft bij leden onrust veroorzaakt. In het overleg heeft de minister aangegeven dat er met de bonden duidelijke afspraken zijn. Die afspraken staan. Als de minister deelname wil verplichten moet hij met een voorstel komen. Zo’n voorstel is er niet.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.