ACP | Politievakbond ACP

Uit het landelijk overleg (2/6): rol HOVJ Vreemdelingenwetgeving en doorstroom GGP

De vertegenwoordigers van de ACP en de andere politiebonden hebben weer hun reguliere overleg gehad (CGOP) met vertegenwoordigers van de minister over de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van politiemedewerkers.

Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer de rol van HOVJ Vreemdelingenwetgeving waarvoor – in strijd met het LFNP – collega’s met een seniorfunctie bij de vreemdelingenpolitie worden ingezet, de doorstroom van assistenten B binnen de gebiedsgebonden politiezorg naar de functie van medewerker GGP en de uitbetaling van de loopbaanimpulsbijdrage van 500 euro die de politiebonden met de minister hebben afgesproken in de CAO Politie 2015-2017.

HOVJ Vreemdelingenwetgeving

Collega’s met een seniorfunctie bij de vreemdelingenpolitie meldden bij de ACP dat zij worden ingezet als HOVJ Vreemdelingenwetgeving. Dit is in strijd met het LFNP, waarin de rol HOVJ is voorbehouden aan de functies operationeel expert en -specialisten. De ACP heeft dit aangekaart in het overleg met de minister. Die stelt dat er geen probleem is, omdat de staatssecretaris Vreemdelingen in de Staatscourant heeft aangegeven het in orde te vinden als de seniors als HOVJ Vreemdelingenwetgeving worden ingezet als ze de daarvoor noodzakelijke opleiding en jaarlijkse nascholing hebben gevolgd. De staatssecretaris gaat echter niet over het functiegebouw (LFNP) van de politie. De ACP vindt dan ook dat de rol van HOVJ Vreemdelingenwetgeving niet kan worden opgedragen aan de seniors.

Voor een dubbeltje op de eerste rang

Omdat er specifieke kennis en kunde voor vereist is, betreft het volgens de minister een ‘beperkte’ HOVJ-taak. Onjuist volgens de ACP. De Vreemdelingenwetgeving is bijzonder complex, de besluiten zeer ingrijpend en de studiebelastingsuren van de opleiding zelfs hoger als die van de reguliere HOVJ-opleiding. Kennelijk willen de korpsleiding en de minister voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en de collega’s niet geven waar ze recht op hebben. Onbegrijpelijk! De ACP is bereid om hierover een procedure te starten bij de zogenoemde Advies en Arbitragecommissie. Daarop heeft de minister geantwoord dat hij de casus op korte termijn nogmaals inhoudelijk wil bespreken. Wordt vervolgd.

Opstelling HRM bij doorstroom

In de eenheid Brabant-Oost is een discussie ontstaan over de doorstroom van assistenten B GGP naar de functie van medewerker GGP. De afdeling HRM van de eenheid was van mening dat er geen spelregels zijn over het moment van aanstelling in de nieuwe functie en dat het bevoegd gezag zelf beslist op welk moment deze aanstelling plaatsvindt. Volgens de ACP is dit strijdig met de afspraken uit het loopbaanbeleid GGP zoals verwoord in de circulaire HAP2. In die circulaire is slechts één eis aan doorstroom gesteld; het halen van het politiediploma politiemedewerker (niveau MBO3). Aanstelling in de nieuwe functie moet volgens de ACP dan ook direct na het halen van dit diploma plaatsvinden. De werkgever is het hiermee eens en heeft aangegeven zorg te dragen voor een goede uitvoering.

Uitbetaling loopbaanimpulsbijdrage (500 euro)

In de CAO Politie 2015-2017 is een eenmalige ‘loopbaanimpulsbijdrage’ van 500 euro afgesproken als compensatie voor de beperkte mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling tijdens de vorming van de Nationale Politie. Alle collega’s die zowel op 1 januari 2013 als op 1 december 2015 een aanstelling hadden als politieambtenaar komen hiervoor in aanmerking. De werkgever heeft aangegeven dat collega’s de loopbaanimpulsbijdrage in juli krijgen uitbetaald.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.