ACP | Politievakbond ACP

Uit het landelijk overleg (3/3): politievrijwilligers en re-integratie

De vertegenwoordigers van de ACP en andere politiebonden hebben op donderdag 3 maart weer hun reguliere overleg (CGOP) gehad met vertegenwoordigers van de minister over de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van politiemedewerkers.

Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer landelijk beleid voor politievrijwilligers en re-integratie van collega’s door ziekte of een (dienst)ongeval.

Politievrijwilligers

Er is gesproken over de harmonisatie van het vrijwilligersbeleid. Een afspraak die voortvloeit uit de vorige CAO (2012-2014). Na een moeizame en langdurige aanloop is er nu, na veel druk door de politiebonden, overeenstemming bereikt over het visiedocument Politievrijwilligers. Daarin staat welke toegevoegde waarde politievrijwilligers hebben voor het politiewerk en op welke manier zij worden ingezet en ondersteund. Aan de hand dit document gaat de werkgever de komende tijd verder invulling geven aan de taken en werkzaamheden, opleidingen, werving, rechtspositie, aansturing en personele zorg voor politievrijwilligers. De ACP neemt deel aan de CGOP-werkgroep Politievrijwilligers, die de uitwerking voor haar rekening neemt.

Re-integratie

De politiebonden, werkgever en medezeggenschap hebben gewerkt aan een beleidskader waarin staat hoe de re-integratie van uitgevallen medewerkers binnen de Nationale Politie moet verlopen. Daarover is nu overeenstemming bereikt. Zeker gelet op het hoge ziekteverzuim binnen de politie vindt de ACP het een absolute noodzaak dat collega’s die uitvallen door ziekte of een (dienst)ongeval maximaal ondersteund worden om weer te herstellen en zoveel mogelijk terug te keren in het arbeidsproces. Het beleidskader en bijhorende handboek bieden nu duidelijke spelregels voor leidinggevenden, VGW-specialisten en medewerkers over het re-integratieproces. De ACP heeft steeds aangegeven dat landelijke afspraken belangrijk zijn, maar dat dit pas de eerste stap is. Het gaat uiteindelijk om een goede uitvoering waar de betrokken collega’s ook echt mee geholpen zijn. Daarom is afgesproken dat er een implementatieplan komt, waarin staat welke stappen de werkgever gaat nemen voor een goede uitvoering. Iedereen die betrokken is bij re-integratie (leidinggevende, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige et cetera) moet de juiste informatie, training en sturing krijgen over wat er van hem/haar wordt verwacht.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.