ACP | Politievakbond ACP

Uit het landelijk overleg (4/2): voortgang landelijke meldkamerorganisatie en meer

De vertegenwoordigers van de ACP en de andere politiebonden hebben afgelopen donderdag weer hun reguliere overleg gehad (CGOP) met vertegenwoordigers van de minister over de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van politiemedewerkers.

Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer de voortgang van de landelijke meldkamerorganisatie en draagplicht van het veiligheidsvest.

Voortgang landelijke meldkamerorganisatie

Op verzoek van de politiebonden heeft de werkgever een toelichting gegeven over de voortgang van de landelijke meldkamer. Zo is stilgestaan bij de definitie van een meldkamer; maakt de 1-1-2-centrale daar bijvoorbeeld onderdeel van uit? Voor de ACP is duidelijk dat de bezuiniging die gekoppeld is aan deze reorganisatie – het samenvoegen van de regionale meldkamers tot een centrale meldkamerorganisatie – veel te snel is ingeboekt. Dat heeft geleid tot een stevige onderbezetting in personeel, met alle gevolgen van dien voor de collega’s. Een veel te hoge werkdruk, een hoog ziekteverzuim en onduidelijkheid als het gaat om de personele reorganisatie. De ACP is ook van mening dat er te veel wordt ingezet op serviceverlening en er te weinig aandacht is voor het feit dat een opsporingsonderzoek vaak in de meldkamer begint. De aanwezige korpsleiding heeft tijdens het landelijk overleg aangegeven dat over de personele reorganisatie nader overleg met de bonden plaatsvindt.

Draagplicht veiligheidsvest en cap

De Nationale Politie heeft een enquête gehouden onder politiemedewerkers over de draagplicht van het veiligheidsvest. Tachtig procent van de collega’s blijkt voorstander te zijn van een draagplicht van het veiligheidsvest en de cap als onderdeel van het operationele uniform. Om die reden zijn de bonden met een draagplicht akkoord gegaan. De operationeel leidinggevende kan trouwens besluiten dat het vest niet gedragen hoeft te worden als hij of zij daar reden toe ziet. De ACP vindt dat collega’s niet persoonlijk aansprakelijk moeten zijn voor schade als ze het veiligheidsvest onverhoopt niet dragen. Mocht de minister daar anders over denken, dan stelt de ACP de draagplicht opnieuw aan de orde in het overleg. De minister komt hier op terug.

LFNP

Er wordt met grote voortvarendheid werk gemaakt van het uitdragen van het LFNP. Op korte termijn starten gefaseerd bijeenkomsten, waarin de werking van het functiegebouw wordt uitgelegd. Een aantal zaken die onderdeel zijn van het gebouw, maar nog niet klaar zijn, worden onder handen genomen. Denk aan de opleidingsprofielen die deel uitmaken van iedere functie en een aantal technische instrumenten die nodig zijn voor onderhoud van het functiegebouw. Veel vacatures blijken overigens opnieuw niet LFNP-proof. Vooral de vacatures van de Politieacademie bleken grove fouten te bevatten. De werkgever heeft toegezegd het hele proces van vacatureteksten nu (eindelijk) goed in te richten. De ACP blijft dit proces scherp volgen.

YouForce

Na veel vragen van collega’s heeft het korps een zogenoemde nieuwe ‘tegel’ in YouForce gebouwd. Daarmee kunnen collega’s zien wat de salarisgevolgen zijn bij bijvoorbeeld een bevordering, meer- of minderwerk, ouderschapsverlof, RPU, afbouwtoelage en de RAP-bestedingen.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.