ACP | Politievakbond ACP

Uit het landelijk overleg (6/7)

De vertegenwoordigers van de ACP en andere politiebonden hebben deze maand weer hun reguliere overleg gehad (CGOP) met vertegenwoordigers van de werkgever over de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van politiemedewerkers. Er is onder andere gesproken over de Landelijke Arbeidstijdenregeling Politie (LAR) en de harmonisering van oude korpsregelingen.

Sinds de invoering van de Nationale Politie zijn vrijwel alle HRM-regelingen uit de voormalige regiokorpsen geharmoniseerd, zodat voor iedereen die bij de politie werkt dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden waar dat voorheen uiteenliep. Er blijven echter nog steeds oude korpsregelingen opduiken. Elf van die regelingen (die in de meeste gevallen slechts voor enkele tientallen medewerkers van toepassing zijn) worden vanaf nu afgebouwd en/of afgeschaft. Het arbeidsvoorwaardengeld dat daarmee vrijkomt, wordt vanaf 2021 (als de afbouwperiode is gestopt) besteed aan andere arbeidsvoorwaarden.

Op hoofdlijnen is verder het volgende afgesproken:

  • Medewerkers die er door de afschaffing van een van deze regelingen in inkomen op achteruitgaan (omdat zij bijvoorbeeld een maandelijkse vergoeding ontvingen voor afkoop consignatie of een kledingvergoeding), ontvangen na stopzetting van de HRM-regeling gedurende 3 jaar een afbouwvergoeding.
  • Voor medewerkers die een vaste kledingvergoeding ontvingen, gaat na afschaffing een systeem gelden van verstrekken en declareren.
  • Medewerkers die een bereikbaarheidstoelage ontvingen, hoeven na afschaffing ofwel niet meer bereikbaar te zijn of zij krijgen piket opgelegd.
  • In de voormalige regio Haaglanden geldt een regeling, waarbij RPU-uren kunnen worden gespaard. Deze regeling wordt afgeschaft. Het principe achter deze regeling, namelijk de mogelijkheid om RPU-uren flexibel in te zetten waarbij het niet per se noodzakelijk is om iedere week hetzelfde aantal vrije RPU-uren op te nemen, kan echter zowel voor de medewerker als de werkgever gunstig zijn. De ACP heeft daarom voorgesteld om hier landelijk beleid van te maken. Binnenkort gaan de bonden en werkgever hierover verder in gesprek.

Landelijke Arbeidstijdenregeling Politie (LAR)

In de CAO Politie is afgesproken dat de Landelijke Arbeidstijdenregeling Politie (LAR) wordt aangepast aan het nieuwe politiebestel en gemoderniseerd. Over de vorm en inhoud hebben de politiebonden en werkgever overeenstemming bereikt. In de LAR zijn nu onder andere afspraken gemaakt over de invoering van capaciteitsmanagement, een grote wens van de ACP en andere bonden. Doel daarvan is om capaciteitsvraag- en aanbod met elkaar in balans te brengen. De bonden en minister zullen de voortgang hiervan terugkerend in hun overleg bespreken. Daarnaast zijn enkele wijzigingen in de bepalingen van de LAR doorgevoerd. Om de LAR ‘afdwingbaar’ te maken, wordt de regeling gepubliceerd in de Staatscourant als een beleidsregel van het bevoegd gezag. De korpsleiding heeft toegezegd alle regelingen en afspraken op het gebied van werktijden (consignatie, modaliteiten, etc.) op het intranet te plaatsen, op een specifiek daarvoor ingerichte pagina. Zodra de LAR is gepubliceerd, plaatsen wij deze tot slot ook op onze site.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.