ACP | Politievakbond ACP

Uit het landelijk overleg (7/4): LFNP, (on)betaalde pauzes en piket

De vertegenwoordigers van de ACP en de andere politiebonden hebben op donderdag 7 april weer hun reguliere overleg (CGOP) gehad met vertegenwoordigers van de minister over de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van politiemedewerkers.

Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder meer de voortgang van de uitrol van het LFNP, eenduidige landelijke criteria voor het vaststellen van betaalde of onbetaalde pauzes en het consignatieprotocol (piket).

Voortgang uitrol LFNP

De ACP is ontstemd over de voortgang van afspraken die zijn gemaakt over de uitrol van het LFNP. Zo zou de werkgever in februari starten met bijeenkomsten waarin de ins en outs van het nieuwe functiegebouw worden toegelicht aan medewerkers. Dat is van cruciaal belang voor een goed verloop van de reorganisatie. Medewerkers moeten namelijk gaan werken volgens de inhoud van hun functiebeschrijving die van taakgericht resultaat gericht zijn geworden. Weten wat ‘het plan van aanpak’ voor de verschillende medewerkers betekent is daarbij van cruciaal belang. Het korps blijft echter steken in het maken van plannen. De politiebonden hebben inmiddels een conceptplan ontvangen over de manier waarop zij de uitrol van het LFNP in aanloop naar het definitieve plaatsingsbesluit willen toelichten. Over dit plan is de ACP niet te spreken. Het richt zich vooral op het informeren van leidinggevenden en niet zozeer op de medewerkers. Die moeten het doen met informatie op intranet en dat is niet wat is afgesproken. Een duidelijke instructie op teamniveau is cruciaal.

Daarnaast heeft de ACP het gevraagde document over toepassing van het instrument process-flow bij IBT niet ontvangen. Het bevreemdt de ACP dat dit document nog niet beschikbaar is. De toepassing van het instrument process-flow voor de inrichting van IBT is immers lang geleden al afgerond.

De ACP voorziet dat steeds meer medewerkers van bepaalde onderdelen binnen de politieorganisatie zich gaan roeren, omdat de inrichting op veel plaatsen niet deugt. In veel gevallen zullen die medewerkers hun gelijk krijgen. Als dat zo is, dan zal de ene reorganisatie op de andere volgen. Een voorbeeld: medewerkers die nu op een andere plaats terecht zijn gekomen, terwijl over een tijdje blijkt dat hun werk gewoon terugkomt. De ACP wil van de minister weten wat de gevolgen zijn voor collega’s.

Duidelijkheid over (on)betaalde pauzes

Vanaf 10 september werkt het korps met eenduidige landelijke criteria voor het vaststellen van betaalde of onbetaalde pauzes. Deze criteria staan in een beleidsregel, waarover de werkgever en politiebonden op donderdag 7 april overeenstemming hebben bereikt in het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP). Deze afspraak vloeit nog voort uit de CAO Politie 2012-2014

Lees het gehele artikel

CAO-afspraak leidt tot aanpassing consignatieprotocol (piket)

De sociale en fysieke belasting die consignatie (piket) met zich meebrengt, moet zoveel mogelijk worden beperkt. Deze afspraak in de CAO Politie 2015-2017 is inmiddels in het ‘Protocol consignatie’ opgenomen, met een korte uitleg over wat onder piket wordt verstaan en in welke gevallen piket mag worden opgelegd en wanneer niet.

Lees het gehele artikel

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.