ACP | Politievakbond ACP

Landelijk overleg: Vergoeding woon-werkverkeer & reorganisatie PA

De vertegenwoordigers van de ACP en de andere politiebonden hebben op donderdag 15 januari weer om tafel gezeten met de minister van Veiligheid en Justitie. Er werd onder meer gesproken over het declareren van woon-werkverkeer, de wijze waarop overwerk wordt vergoed en de aankomende reorganisatie van de Politieacademie en de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO).

Woon-werkverkeer

Vanaf 1 januari is het nieuwe administratiesysteem Youforce gelanceerd waarmee de woon-werkkilometers per dag gedeclareerd kunnen worden. De bedoeling is dat collega’s hun reiskosten binnenkort alleen nog maar op deze wijze kunnen declareren en er dus geen vaste maandelijkse vergoeding meer van toepassing is. De ACP heeft hierover forse kritiek geuit richting de minister. Het systeem is in veel te korte tijd ingevoerd, met een groot risico op fouten en kinderziektes. Maar nog belangrijker, op dagbasis declareren betekent een flinke administratieve belasting van de collega’s en zou daardoor wel eens veel duurder kunnen uitvallen dan gedacht. Een ruwe schatting van de ACP is dat de extra tijd die collega’s kwijt zijn aan het declareren van reiskosten omgerekend een kostenpost oplevert van meer dan €20 miljoen per jaar. De ACP heeft de minister daarom duidelijk gemaakt het onbegrijpelijk te vinden dat de werkgever voor dit systeem kiest. De werkgever gaat nog wel onderzoeken of Youforce zorgvuldig genoeg werkt om definitief in gebruik te kunnen nemen. Mocht blijken dat dit niet het geval is dan zal de werkgever zorgen dat collega’s zolang nog op de oude manier kunnen blijven declareren. Dat kan in ieder geval nog in januari en zo nodig wordt die periode verlengd.

Los daarvan hebben de bonden aangegeven veel vragen van leden te krijgen over de invoering en werking van Youforce. Veel collega’s hebben bijvoorbeeld een besluit waarin staat dat zij een maandelijkse reiskostenvergoeding krijgen en vragen zich af of dit besluit zomaar ongedaan kan worden gemaakt. Daarnaast merken sommige collega’s die al gewend waren om per dag te declareren dat het systeem minder kilometers berekent dan voorheen. Ook zijn er vragen rondom de privacy. Afgesproken is dat de werkgever zich over deze vragen gaat buigen en erop terugkomt in een volgend overleg.

Vergoeding overwerk

De werkgever heeft onlangs in overleg met de Centrale Ondernemingsraad (COR) besloten dat bij de vergoeding van overuren voortaan wordt gestuurd op ‘tijd voor tijd’. Overuren worden dus, als het aan de werkgever ligt, in principe in tijd vergoed. De werkgever wil hiermee voorkomen dat overwerk wordt ingezet als een manier om ‘gaten’ in de personeelscapaciteit op te vullen. De ACP vindt dat op zichzelf een goede zaak, maar vindt dat collega’s nog steeds de mogelijkheid moeten hebben om overwerk ook in geld vergoed te krijgen. Collega’s moeten met hun leidinggevende in gesprek kunnen gaan als zij deze voorkeur hebben. De werkgever dient vervolgens zoveel mogelijk rekening te houden met deze voorkeur. De werkgever bleek het daarmee eens en gaat de tekst van de beleidslijn ‘sturing op overwerk’ hierop aanpassen in overleg met de COR.

Reorganisatie Politieacademie en meldkamers

Werkgever en bonden zijn het erover eens dat er niet te lang moet worden gewacht met de reorganisaties van de Politieacademie en de meldkamers. Dit om zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren voor de medewerkers en de organisatie. Werkgever en bonden gaan daarom de komende periode met elkaar in gesprek over de manier waarop deze reorganisaties moeten plaatsvinden. Daarbij zal de ACP uiteraard scherp letten op het belang van de medewerkers en hun rechtspositie.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.