ACP | Politievakbond ACP

LFU in een notendop

Een van de afspraken in de CAO Politie 2015-2017, een CAO die niet zonder slag of stoot tot stand kwam, is het streven naar de invoering van een vorm van verlofsparen. Het afgelopen jaar heeft een werkgroep van deskundigen namens werkgever en bonden zich beziggehouden met het maken van het beoogde spaarplan voor extra (volledig doorbetaald) verlof.

Na het nodige passen en meten binnen de wettelijke en fiscale mogelijkheden is uiteindelijk een haalbaar verlofspaarplan uit de bus gekomen, dat officieel de regeling levensfase-uren (LFU) is gaan heten:

 • Nieuwe verlofspaarregeling waarbij collega’s die daaraan deelnemen gedurende de hele loopbaan verlof kunnen opnemen op een door hen gewenst moment. Dat kan zijn voor extra vakantie, studietijd, sabbatical of extra verlof voorafgaand aan het pensioen.
 • De LFU geeft je recht op 53,8 verlofuren per jaar (bij een werkweek van 36 uur of meer) die als volgt zijn opgebouwd:

 

LFU-regeling                                 Aantal uren per jaar
Algemene Levensloopbijdrage                 14,0
Toelage Bezwarende Functie                   14,9
Regeling Partieel Uittreden                       13,9
Leeftijdsdagenverlof                                  11,0
Totaal                                                            53,8

 • De overstap van de huidige regelingen naar de nieuwe regeling verloopt ‘waarde neutraal’. De totale waarde van de huidige regelingen is net zo groot als de waarde van de LFU. Er is geen sprake van voor- of achteruitgang.
 • Voor zover dat op jou van toepassing is: De inhaaltoelage Bezwarende Functie (iTBF) blijft behouden tot de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin je de leeftijd van 60 jaar bereikt.
 • De 1 procent meer werken-afspraak zonder dat daar salaris tegenover staat (18 uur werken) komt voor collega’s die deelnemen aan de LFU te vervallen.
 • De regeling hanteert het uitgangspunt ‘een uur is een uur’. Verschil in uurloon tijdens opbouw en bij opname (in de regel hoger) van het aantal verlofuren speelt geen rol. Het scheelt bovendien flink aan belastingen, omdat het geen regeling in geld maar in tijd is.
 • Je kan het extra opgebouwde verlof tot maximaal 50 weken gedurende je hele loopbaan (in overleg met je leidinggevende) gedeeltelijk of aaneengesloten opnemen.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen personeelsgroepen, zoals executieve medewerkers en medewerkers met een ATH-aanstelling. Iedereen die deelneemt aan de LFU bouwt jaarlijks hetzelfde aantal uren op (afhankelijk van het dienstverband).
 • De LFU is minder gevoelig voor politieke besluiten en wetswijzigingen dan de huidige regelingen.
 • Je ontvangt een persoonlijk startbudget aan verlofuren.

 

Wil je meer weten over de LFU?

Kijk voor meer informatie en veelgestelde vragen op www.acp.nl/lfu

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

 • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
 • Behandel iedereen met respect.
 • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
 • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.