ACP | Politievakbond ACP

Medezeggenschap binnen de politie: samen voor het vak

Onderzoek naar enkele leden van de centrale ondernemingsraad (COR) deed veel stof opwaaien. De ACP heeft kritische vragen gesteld over het handelen van de COR, maar kijkt ook vooruit. Het is belangrijk dat politiemedewerkers mede invloed hebben en houden op hun eigen werkomgeving en arbeidsvoorwaarden. De ACP is dan ook een groot voorstander van medezeggenschap bij de politie. De vraag is: Hoe nu verder?

Gevoelens van schaamte en ongeloof overheersten toen het bondsbestuur van de ACP kennisnam van de uitkomsten van het interne onderzoek naar de uitgaven van de COR. De ACP heeft inmiddels vragen gesteld over hoe het zover heeft kunnen komen, wie welke verantwoordelijkheid heeft gehad en wat de invloed is geweest op de besluitvorming bij de totstandkoming van de Nationale Politie. Daarbij moet wel worden gezegd dat er collega’s zijn die de term klokkenluider verdienen. Mensen die het al van verre zagen aankomen óf aan de bel hebben getrokken.

Ook kijkt het ACP-bondsbestuur naar de toekomst van de medezeggenschap binnen de Nationale Politie. Hoe kunnen we samen, in het belang van het politievak, medezeggenschap bedrijven? Deze vraag wil het bondsbestuur de komende periode samen met ACP-leden beantwoorden.

ACP-visie op medezeggenschap

De ACP is ervan overtuigd dat het werk effectiever en aantrekkelijker wordt als politiemedewerkers grotere persoonlijke vrijheid krijgen bij de uitoefening van hun vak. Medewerkers die actief meedenken over de randvoorwaarden die nodig zijn om resultaten te boeken, is een logisch vervolg. Dat kan op verschillende manieren. Het ‘outsourcen’ van invloed naar de ondernemingsraad is een voorbeeld, maar er zijn meerdere mogelijkheden die dichter bij de direct betrokken collega’s staan.

Zo hebben collega’s in de eenheid Limburg via een enquête – waaruit bleek dat de voorgenomen sluiting van het cellencomplex in Roermond negatieve gevolgen zou hebben voor handhaving en opsporing – bereikt dat dit cellencomplex open blijft. Ook hebben rijdocenten van de Politieacademie duidelijkheid over hun functie afgedwongen (uiterlijk 1 mei 2017). Voorbeelden die je misschien niet direct koppelt aan medezeggenschap, maar wat wel degelijk zo is.

Samen voor het vak

De komende periode bekijkt de ACP hoe medezeggenschap toekomstvast kan worden gemaakt. Ook de korpsleiding buigt zich hierover. De Nationale Politie moet immers keuzes maken in vervolg op de uitkomsten van het interne onderzoek naar de COR. Daarnaast is door de heer H. Borstlap, bemiddelaar tijdens het CAO-conflict in 2015, vastgesteld dat opnieuw moet worden gekeken naar de rollen en verantwoordelijkheden van de politievakbonden, COR, korpschef en minister.

Dat maakt dit het goede moment om binnen onze vereniging een richting te ontwikkelen voor de toekomst. Een toekomst waarin we samen voor het vak werken aan issues die leden belangrijk vinden. Dat kan gaan over arbeidsvoorwaarden of over het politievak. De ACP gaat de komende maanden in gesprek met leden, kaderleden, OR-leden en eenheidsbesturen, zoals ook tijdens de Algemene Vergadering op 14 december waar ruim 120 leden met elkaar uitgebreid stilstonden bij medezeggenschap bij de politie. Met elkaar zoeken we naar wegen om de doelen van leden te bereiken.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.