ACP | Politievakbond ACP

Meer mogelijkheden voor omzetten tijdelijke tewerkstelling naar vaste plaatsing

De ACP communiceerde eerder dat de werkgever tijdelijke tewerkstellingen omzet in vaste plaatsingen. Dit geldt voor collega’s die bezwaar hebben gemaakt tegen hun besluit plaatsing en collega’s die een verzoek hebben ingediend. Daarnaast moet worden voldaan aan enkele specifieke criteria. Aanvullend is (op aandringen van de ACP en de NPB) in december 2016 de afspraak gemaakt dat iedereen die op 1 juli 2016 aan de criteria voldeed óók nu nog een verzoek kan doen voor omzetting.

Zowel de notitie als de aanvulling werden op in februari 2017 vrijgegeven door de werkgever en zijn sindsdien ook te downloaden onder dit bericht. De juristen van de ACP en NPB zijn nog in gesprek met de werkgever om de datum van 1 juli 2016 verder op te rekken, zodat meer collega’s aan de criteria kunnen voldoen.

De vier criteria

 1. De betrokkene dient op het moment van het verzoek of bezwaarschrift gedurende minimaal drie jaar ononderbroken de door hem gevraagde LFNP-functie uit te hebben geoefend. Opgemerkt dient te worden dat bij aanvang van de werkzaamheden niet altijd duidelijk zal zijn geweest welke LFNP-functie werd uitgeoefend c.q. opgedragen. Bij aanvang zal de functie dan ook niet altijd zijn genoemd. Indien in dat geval achteraf bezien sprake is van uitoefening van de gevraagde LFNP-functie, geeft dit recht op plaatsing indien aan de overige voorwaarden is voldaan. De medewerker dient op het moment van het verzoek of indienen bezwaar de functie nog steeds uit te oefenen.
 2. De tewerkstelling dient schriftelijk te kunnen worden onderbouwd door de medewerker.
 3. De functie waarin de medewerker wil worden benoemd is ingericht in de voorgenomen formatie van het organisatieonderdeel. Er moet dus sprake zijn van werkzaamheden die vanuit het bedrijfsvoeringsbelang ook na de reorganisatie worden gecontinueerd. Indien er meerdere medewerkers zijn voor dezelfde functie, volgt benoeming indien aan alle voorwaarden is voldaan. Dit kan leiden tot bovenformatieve plaatsing.
 4. Het functioneren van de medewerker dient voldoende te zijn. Voorwaarde voor afwijzing op deze grond is dat er reeds een functioneringstraject is opgestart ten tijde van het verzoek of bezwaar. Indien de medewerker (ondanks het voldoende functioneren) niet aan alle gestelde functie-eisen voldoet, hoeft dit een plaatsing niet in de weg te staan. Met de medewerker zullen schriftelijk afspraken gemaakt dienen te worden hoe hij binnen een redelijke termijn aan de functie-eisen zal kunnen voldoen (bijvoorbeeld opleidingen) en wat er dient te gebeuren indien dit onverhoopt niet lukt. Het reguliere P-instrumentarium is van toepassing. Uiteraard geldt het voorgaande niet indien de medewerker niet aan bepaalde harde (wettelijke) eisen kan voldoen. In dat geval kan geen plaatsing volgen.

Tijdelijk werd langdurig

Er is gekozen voor het omzetten van tijdelijke tewerkstellingen naar vaste plaatsingen omdat deze door de lange duur van de reorganisatie niet meer houdbaar waren. De regeling die nu voor deze groep wordt getroffen is wrang voor collega’s die nooit tijdelijk werk zijn gaan doen omdat de werkgever hen voorhield dat zij hier geen rechten aan konden ontlenen. De werkgever ging er (ondanks waarschuwingen van de ACP) altijd vanuit dat de reorganisatie in een kort tijdbestek kon worden afgerond. Door de lange duur van de reorganisatie en jurisprudentie bleken de tijdelijke tewerkstellingen uiteindelijk niet meer houdbaar.

Downloads

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

 • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
 • Behandel iedereen met respect.
 • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
 • Heb je vragen? Mail ons.

 

1 reactie op “Meer mogelijkheden voor omzetten tijdelijke tewerkstelling naar vaste plaatsing”

 1. Ik ben van mening dat deze reorganisatie maar een doel heeft gehad en dat is ordinair bezuinigen. Een kwaliteitsverbetering was nooit het doel. Heel veel collega’s, met name uit de ondersteuning, zijn hier zwaar de dupe van geworden en nog steeds. Ons imago is ook niet beter geworden. Alleen de samenwerking op de werkvloer die altijd al goed was gaat nu sneller met een Korps van N.P.

  Ik hoop dat de reorganisatie sneller kan worden doorgevoerd en dat er met snelle plaatsingen concessies gedaan worden door de werkgever. Met name als het gaat om oudere collega’s. Verder ben ik van mening dat wij als vakbond ook de jongere collega’s niet moeten vergeten. Ik zie en ervaar elke dag dat er ROOFBOUW wordt gepleegd op de jongere collega’s. Het trieste is dat ik als operationeel chef hier soms ook aan mee MOET doen. Gewoon omdat er onvoldoende capaciteit beschikbaar is. Hierdoor ontstaat er ook een hoger ziekteverzuim. Collega’s moeten gewoon bijtanken om niet kapot te gaan.

  Ik ben een operationeel diender (bewust diender) in hart en nieren, maar er zijn de laatste jaren ook veel politiemensen binnen onze organisatie gekomen. Ik begrijp de categorie politiemensen wel want van dienders wordt misbruik gemaakt.

  Ik hoop dat er na 15 maart 2017 een regering gevormd kan worden die wel recht doet aan ons zware maar prachtige vak. Ik ben een optimist, maar dit keer met beperking. De verdeeldheid is zo groot dat er bijna geen regering gevormd kan worden. Dit krijg je van jaren wanbeleid onder Rutte.

  Afgelopen jaren heb ik maar een politica (was op het Malieveld) gezien en gehoord die zich voor ons als DIENDERS heeft ingezet en daar zal ik dit keer op gaan stemmen. Dat wil niet zegen dat ik het eens ben met alle standpunten van haar partij.

  Met vriendelijke groet,

  Arend Bronkhorst.
  (een meedenkend lid)

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.