ACP | Politievakbond ACP

Meerderheid CCOOP stemt in met Russisch roulette met pensioen

Een meerderheid van de bonden zoals aangesloten bij de CCOOP heeft voor het onderhandelaarsakkoord pensioen gestemd. Dat geldt ook voor de andere ambtenarencentrales. Sinds donderdag 13 november ligt er dan ook definitief een akkoord tussen de ambtenarencentrales en de overheidswerkgevers. “De kans was groot dat een meerderheid van de bonden zou instemmen. Dit verandert niets aan het standpunt van de ACP. Gelet op de bijkomende negatieve effecten voor de politiesector, bovenop een forse verslechtering van de pensioenen, bekijken wij momenteel de juridische mogelijkheden om het akkoord nietig te laten verklaren”, aldus ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp.

Leden van de ACP hebben zich de afgelopen weken tijdens drie informatiebijeenkomsten, een digitale ledenpeiling en via de website unaniem fel uitgesproken tegen het onderhandelaarsakkoord pensioen. Op basis daarvan wees het bondsbestuur van de ACP het akkoord af. Van de Kamp: “Helaas verandert dit niets aan de uiteindelijke uitkomst van de achterbanraadpleging van de verschillende bonden aangesloten bij de CCOOP, de harde werkelijkheid zoals onze leden en heel Nederland die zullen ervaren.”

“Een meerderheid van de bonden, CNV Publieke Zaak en CNV Onderwijs, stemde voor het akkoord. Daarmee is voor ons de zaak zeker niet afgedaan. Zoals gezegd, wij bekijken de juridische mogelijkheden om dit akkoord nietig te laten verklaren. Met dit akkoord wordt immers ingegrepen in sectorale afspraken. Dat druist volgens ons tegen alle principes in. Het kabinet speelt bovendien zogezegd Russisch roulette met het huidige pensioenstelsel. Het getuigt van gemakzucht dat de politiek zomaar vijf miljard bezuinigt en daarvan de consequenties neerlegt bij vakbonden en hun leden. Het is teleurstellend dat de ACP zich als enige vakbond binnen de CCOOP hiertegen verzet.”

Toekomst pensioenstelsel

De pensioendiscussie is met dit akkoord overigens niet ten einde. Het kabinet heeft immers eind juni een voorstel voor aanpassing van het zogenoemde financiële toetsingskader naar de Tweede Kamer gestuurd. Regels waaraan pensioenfondsen zijn gebonden met als doel om voldoende zekerheid te hebben dat aan toekomstige verplichtingen wordt voldaan. De ACP volgt via de Vakcentrale voor Professionals (VCP), waarbij de ACP is aangesloten, de behandeling van het wetsvoorstel over het financiële toetsingskader op de voet en denkt constructief mee over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel. Zo heeft de vakcentrale afgelopen week haar visie op het pensioenstelsel gepresenteerd.

In hoofdlijnen komt het erop neer dat de VCP de sterke punten van ons huidige stelsel overeind wil houden, maar ook van mening is dat het pensioenstelsel belangrijke aanpassingen nodig heeft. Individueel waar het kan, collectief waar dat verstandig is en solidair waar dat wordt geaccepteerd. Meer informatie over de visie van de VCP? KLIK HIER. De ACP staat volledig achter de visie van de VCP. Het biedt perspectief en mogelijke oplossingen voor een toekomstbestendig en eigentijds pensioenstelsel. Deze discussie kan en wil de ACP niet los zien van de vraag hoe collega’s gezond en met plezier het einde van hun loopbaan moeten halen met alle wijzigingen.

Zwaar beroep

Voor de ACP staat nog altijd als een paal boven water dat het politiewerk een zwaar en risicovol en dus slijtend beroep is. De financiële consequenties van de pensioenwijzigingen en de nadelige effecten voor de vroegpensioenregeling zullen dan ook zeker aan bod komen bij de komende onderhandelingen over de nieuwe CAO Politie. Voornaamste vraag daarbij, een vraag die onder onze leden leeft, zal zijn hoe daarmee in de toekomst wordt omgegaan.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.