ACP | Politievakbond ACP

Meeste tijdelijke tewerkstellingen worden vast (*update)

16 november 2016
De werkgever zet tijdelijke tewerkstellingen om in vaste plaatsingen bij collega’s die een verzoek hebben ingediend en collega’s die bezwaar hebben gemaakt tegen hun besluit plaatsing. Daarnaast moet worden voldaan aan enkele specifieke criteria. Naar verwachting wordt de regeling nog deze week van kracht. Dat blijkt uit een notitie van 20 september.

De juristen van de ACP en de NPB zijn de afgelopen weken veelvuldig in gesprek geweest met de werkgever over uitvoering en verduidelijking van die documenten. Nu de eerste stap is genomen, vindt de ACP dat er ook een regeling moet worden getroffen voor collega’s die geen verzoek of bezwaar hebben ingediend, maar wel aan alle criteria voldoen.

Criteria

De opgestelde criteria zijn als volgt:

  • De betrokkene dient op het moment van het verzoek of bezwaarschrift gedurende minimaal drie jaar ononderbroken de door hem gevraagde LFNP-functie uit te hebben geoefend. Opgemerkt dient te worden dat bij aanvang van de werkzaamheden niet altijd duidelijk zal zijn geweest welke LFNP-functie werd uitgeoefend c.q. opgedragen. Bij aanvang zal de functie dan ook niet altijd zijn genoemd. Indien in dat geval achteraf bezien sprake is van uitoefening van de gevraagde LFNP-functie, geeft dit recht op plaatsing indien aan de overige voorwaarden is voldaan. De medewerker dient op het moment van het verzoek of indienen bezwaar de functie nog steeds uit te oefenen.
  • De tewerkstelling dient schriftelijk te kunnen worden onderbouwd door de medewerker.
  • De functie waarin de medewerker wil worden benoemd is ingericht in de voorgenomen formatie van het organisatieonderdeel. Er moet dus sprake zijn van werkzaamheden die vanuit het bedrijfsvoeringsbelang ook na de reorganisatie worden gecontinueerd. Indien er meerdere medewerkers zijn voor dezelfde functie, volgt benoeming indien aan alle voorwaarden is voldaan. Dit kan leiden tot bovenformatieve plaatsing.
  • Het functioneren van de medewerker dient voldoende te zijn. Voorwaarde voor afwijzing op deze grond is dat er reeds een functioneringstraject is opgestart ten tijde van het verzoek of bezwaar. Indien de medewerker (ondanks het voldoende functioneren) niet aan alle gestelde functie-eisen voldoet, hoeft dit een plaatsing niet in de weg te staan. Met de medewerker zullen schriftelijk afspraken gemaakt dienen te worden hoe hij binnen een redelijke termijn aan de functie-eisen zal kunnen voldoen (bijvoorbeeld opleidingen) en wat er dient te gebeuren indien dit onverhoopt niet lukt. Het reguliere P-instrumentarium is van toepassing. Uiteraard geldt het voorgaande niet indien de medewerker niet aan bepaalde harde (wettelijke) eisen kan voldoen. In dat geval kan geen plaatsing volgen.

 

Tijdelijke tewerkstelling bleek langdurig

De regeling is wrang voor collega’s die nooit tijdelijk werk zijn gaan doen omdat de werkgever hen voorhield dat hier geen rechten aan konden worden ontleend. Onder het mom van tijdelijke tewerkstellingen moest voorselectie tijdens de reorganisatie worden voorkomen. Inmiddels is duidelijk dat er aan een tijdelijke tewerkstelling wel degelijk rechten kunnen worden ontleend.

De werkgever is er (ondanks waarschuwingen van de ACP) altijd vanuit gegaan dat de reorganisatie in een kort tijdbestek kon worden afgerond. Door de lange duur van de reorganisatie en jurisprudentie bleken de tijdelijke tewerkstellingen uiteindelijk niet meer houdbaar.

*Update* 20-1-2017

De notitie tijdelijke tewerkstellingen zoals die er nu ligt, wordt sinds november 2016 breed toegepast door de werkgever maar is desalniettemin nog niet vrijgegeven door PDC. Zo gauw de ACP hiervoor groen licht krijgt, zetten wij de notitie onder dit bericht. Gesprekken tussen werkgever en de vakbonden over verruiming van de notitie verlopen goed. Ook hierover verwacht de ACP binnenkort meer duidelijkheid te kunnen geven.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.