ACP | Politievakbond ACP

Meldpunt PTSS actief

Politiecollega’s die de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS) hebben, maar bij wie de ziekte niet is erkend als beroepsziekte, kunnen zich melden voor een nieuwe beoordeling. Dit is onderdeel van de invoering van de Circulaire PTSS Politie die sinds januari 2013 van kracht is.

De nieuwe landelijke richtlijn geeft duidelijk aan hoe de politie moet omgaan met de menswaardige behandeling van collega?s met PTSS (zowel op medisch als juridisch vlak) en het voorkomen daarvan. De 26 voormalige korpsen gingen verschillend om met het beoordelen van de relatie tussen medisch vastgestelde PTSS en het juridisch erkennen van PTSS als beroepsziekte. Daardoor was sprake van rechtsongelijkheid tussen collega?s binnen de politieorganisatie. De Circulaire PTSS Politie maakt daar een einde aan. De belangrijkste wijziging is dat verzoeken om PTSS te erkennen als beroepsziekte op een nieuwe wijze worden beoordeeld. In de nieuwe werkwijze wordt nog uitsluitend gekeken of PTSS overwegend is veroorzaakt door het werk en/of de werkomstandigheden.

De circulaire is van toepassing op:

  • collega’s die op of na 1 januari 2007 een verzoek hebben ingediend dat is afgewezen;
  • collega’s die voor 1 januari 2007 een verzoek hebben ingediend en na die datum een afwijzend besluit hebben ontvangen;
  • collega’s die na 1 januari 2007 PTSS hebben ontwikkeld en van mening zijn dat zij in aanmerking komen voor de erkenning van PTSS als beroepsziekte;
  • collega’s van wie het verzoek nog in behandeling is of die op korte termijn een verzoek gaan indienen.

De regeling geldt ook voor collega?s die niet meer in dienst zijn bij de politie.

Onafhankelijke adviescommissie

Een onafhankelijke adviescommissie van deskundigen zal zich met ingang van 1 juli dit jaar buigen over de verzoeken en aan de hand van eenduidige criteria kijken of er een verband is tussen de ziekte PTSS en het werk of de werkomstandigheden. Tot genoemde datum is er een tijdelijke regeling van kracht om te waarborgen dat uitvoering wordt gegeven aan de gemaakte afspraken in de circulaire.

Tijdelijke werkafspraken

Politiecollega?s kunnen hun verzoek (opnieuw) indienen bij het Meldpunt PTSS, als zij voldoen aan één van de hierboven genoemde criteria. Voor het nemen van een besluit wordt verzocht (voor zover dat nog niet is gedaan) om het volgende aan te leveren:

   • een medische verklaring, waaruit de diagnose PTSS blijkt;
   • een omschrijving van de gebeurtenis(sen) en de feiten en omstandigheden, waaruit blijkt dat de ziekte PTSS in (overwegende mate) door het werk en/of de werkomstandigheden is ontstaan.

In die gevallen, waarbij uit de onderliggende documenten overduidelijk blijkt dat de PTSS oorzakelijk verband houdt met het werk en/of de werkomstandigheden, zal de ziekte PTSS worden erkend als beroepsziekte. De betreffende collega?s ontvangen hierover een besluit. In die gevallen, waarin het verband tussen de ziekte PTSS en het werk en/of werkomstandigheden minder duidelijk blijkt, wordt gewacht met het nemen van een besluit, totdat de commissie is ingesteld. Dit uitstel gebeurt uitsluitend als de betrokken collega daarmee instemt.

Meldpunt

Collega?s kunnen hun verzoek indienen bij het Meldpunt PTSS (vergeet daarbij niet uw telefoonnummer en het korps waar u werkzaam bent geweest te vermelden). Dit kan schriftelijk ter attentie van: mevrouw A.M.M. Rademaker/ mevrouw P.H.M.E. van de Ven, Eenheid Rotterdam, Doelwater 5, 3011 AH Rotterdam of via e-mail: (vooralsnog) MeldpuntPTSSPolitie@rijnmond.politie.nl. Ook voor vragen over het bovenstaande kunnen collega’s zich schriftelijk of via e-mail wenden tot het Meldpunt PTSS.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

 • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
 • Behandel iedereen met respect.
 • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
 • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.