ACP | Politievakbond ACP

Miljoenenbezuiniging op veiligheid is onverantwoord

Er dreigt een bezuiniging op de Nationale Politie van een half miljard euro. Accountantskantoor PwC noemt een bedrag van 300 miljoen in een voor het ministerie van Veiligheid en Justitie uitgevoerd onderzoek. Met nieuwe politieprioriteiten als terrorismebestrijding en de problematiek rond de instroom van vluchtelingen, komt dit bedrag volgens de ACP op 500 miljoen. “Totaal onverantwoord. Dit heeft directe gevolgen voor de politieorganisatie en de veiligheid van de burgers,” zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp.

Doorberekend verdwijnen er (zonder extra middelen) 3.000 tot 5.000 politiebanen door de bezuinigingen. De politie moet daarmee bijna 10 procent aan capaciteit inleveren in een tijd dat het water de organisatie al tot aan de lippen staat. De werkdruk is torenhoog en sommige teams werken letterlijk op crepeersterkte. Het is de samenleving die hier uiteindelijk de zware tol van betaalt.

Terreur, vluchtelingenstroom, GGZ

De politie heeft er de afgelopen tijd veel nieuwe taken bijgekregen. En niet de minste. De dreiging van terrorisme dringt zich steeds meer aan ons op. Maar ook rond de niet aflatende vluchtelingenstroom uit zowel het Midden-Oosten als Noord-Afrika ontwikkelen zich veiligheidsproblemen. Beide hebben een enorme impact op de samenleving en vereisen extra inspanning en investeringen van de politie. Hetzelfde geldt voor de toename van het aantal verwarde mensen op straat. Uit onderzoek dat de ACP deed onder leden, blijkt dat veel collega’s ervaren dat zij het werk van de GGZ-instellingen over moeten nemen nu die ’s avonds hun deuren sluiten. Het is bekend dat de dreiging van terrorisme en problematiek rond de vluchtelingenstroom alleen al circa 200 miljoen extra kosten voor de politie met zich meebrengt. Toch is dat bedrag niet meegenomen in het nu verschenen onderzoek.

Tekorten door opgedrongen besparingen

De 300 miljoen waar PwC in haar rapport op uitkomt, is een optelsom van door de politiek opgelegde bezuinigingen en taken. Bij de invoering van de Nationale Politie gaf de ACP al aan dat deze besparingen onrealistisch waren.

Boekhoudspelletje

Daarnaast zijn kostenbesparende wetsvoorstellen als het doorberekenen van politie-inzet bij evenementen gesneuveld in de Eerste Kamer. Als er sprake is van zo’n tegenvaller, wordt de rekening daarvoor door het ministerie van Financiën bij het betreffende ministerie gelegd, in dit geval bij het ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J). De politiebegroting maakt voor 60% uit van de totale V&J begroting, dus mag de politie uiteindelijk hiervoor opdraaien. Die gang van zaken maakt het vrijwel onmogelijk voor de Tweede Kamer om zich uit te spreken over wat in feite nieuwe bezuinigingen zijn. Het verhindert democratische controle op bezuinigingen die onherroepelijk grote consequenties hebben voor de nationale veiligheid.

Collega’s en samenleving zijn de dupe

De ACP wijst erop dat de huidige bezuinigingen collega’s al verhinderen hun werk zo goed en veilig mogelijk uit te voeren. De samenleving plukt daarvan de wrange vruchten. Neem de nu lopende bezuinigingen op dienstauto’s, die ervoor zorgen dat er permanent minder blauw op straat is. De burger die dan maar zelf naar de politie stapt, komt ook bedrogen uit. Want door het wegbezuinigen van politiebureaus, neemt de gemiddelde reistijd naar het dichtstbijzijnde bureau voor veel mensen flink toe. Dat geldt ook voor de politie zelf, die door die extra reistijd minder tijd kan steken in het bestrijden van criminaliteit.

Geen woorden maar daden!

Iedereen is het erover eens dat veiligheid een groot goed is. De primaire taak van de politiek is om die veiligheid te waarborgen en het staat buiten kijf dat de politie zich daar graag voor wil inzetten. Maar dan is het wel zaak dat de politiek eindelijk de daad bij het woord voegt. Op veiligheid kan niet voortdurend beknibbeld worden. Zeker niet als die veiligheid door actualiteit onder druk staat. De politiek dient dan alles op alles te zetten om voldoende geld vrij te maken èn te houden om in die veiligheid te kunnen voorzien.

Suggesties voor verbetering

Voor de ACP staat vast dat de voorgestelde miljoenenbezuinigingen van tafel moeten. Niet 100 miljoen, niet 280 miljoen, maar de volledige 500 miljoen. Zowel aan de operationele kant als in de ondersteuning is er meer dan genoeg gesnoeid. De nationale politie is na haar oprichting de sturing en controle op uitgaven en budgetten verloren. Met de voorgestelde bezuinigingen en de roep om veiligheid, is het de hoogste tijd dat de politie hier weer vat op krijgt.

Ook op andere vlakken ziet de ACP ruimte voor verbetering. Zo geven ACP-leden in grote getallen aan dat de administratieve last waar zij mee te maken hebben is doorgeschoten. Veel bureaucratie en lang wachten op toestemming van bovenaf, vereist meer tijd dan nodig. Maar ook de massale inhuur van externen bij de politie kan onder de loep worden gehouden. We moeten altijd bereid zijn om naar onszelf te kijken, maar dan omwille van verbetering in plaats van bezuinigingen.

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

 

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.