Minister positief over ACP tienpuntenplan

Minister positief over ACP tienpuntenplan

30 jun 2009, veilig en gezond werken

Onder de kop “Geweld tegen politie: Tijd is rijp voor stevige maatregelen” lanceerde de ACP kortgeleden een tienpuntenplan om geweld tegen politiemensen tegen te gaan. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken heeft inmiddels, via een brief aan de Tweede Kamer, positief gereageerd op het initiatief.

In het tienpuntenplan staan onorthodoxe en preventieve plannen om het geweld tegen politiecollega?s een halt toe te roepen. Zo wordt in het tienpuntenplan onder meer gepleit voor: het eerder sluiten van horecagelegenheden, huisarrest voor bekende geweldplegers, een meldplicht, preventief gebiedsverboden, minimumstraffen, snellere toepassing van snelrechtprocedures, een smoelenboek op internet met veelplegers van geweld tegen politiemensen en een strenger vergunningenbeleid voor gemeenten voor feesten en evenementen. Het tienpuntenplan is onder meer voortgekomen uit een groot aantal ervaringen en reacties van ACP-leden.

Waardevolle input

De minister heeft, via vragen van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, gereageerd op de inhoud van het plan. In haar brief laat Ter Horst weten het waardevol te vinden dat de ACP meedenkt over het oplossen van de problemen rondom geweld tegen collega’s. “De tien punten die de ACP heeft ingebracht, hebben op twee na, het smoelenboek en de minimumstraffen, mijn instemming. Deze acht kunnen in mijn ogen een bijdrage leveren in het beperken van agressie en geweld”, aldus de minister in haar brief.

Verantwoordelijkheid

Ter Horst wijst er in het schrijven aan de Kamer op dat veel van de genoemde maatregelen al bestaan dan wel in ontwikkeling zijn. De mate waarin en de wijze waarop deze worden toegepast verschilt echter nogal per geval of locatie. Bij de praktische uitvoering ziet Ter Horst dan ook een belangrijke rol weggelegd voor de rechterlijke macht en het lokale bestuur.

Landelijke regeling

Minister Ter Horst stelt in de brief ook veel waarde te hechten aan een uniforme aanpak van het probleem. In dit kader wil de bewindsvrouw in het najaar, in overleg met de vakbonden, tot een landelijke regeling komen om het geweld tegen politieagenten tegen te gaan.

‘Doorpakken’

De ACP is redelijk tevreden over de reactie van de minister op het tienpuntenplan. “De ACP is tevreden met de stappen die de minister zet c.q. zaken die mogelijk gemaakt worden. Nu moeten we doorpakken”, aldus voorzitter Gerrit van de Kamp.

Open brief

Kijkend naar de woorden van de minister heeft de ACP deze week een open brief gestuurd naar zowel de Raad voor de Rechtspraak als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). ?Een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van ons tienpuntenplan ligt, zoals ook de minister heeft aangegeven, bij de rechterlijke macht en het lokale bestuur. In de open brief die wij hebben verstuurd, wijzen wij dan ook op die verantwoordelijkheid.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN

Nieuw telefoonnummer

De ACP heeft een nieuw telefoonnummer.

We zijn bereikbaar op 085 066 4100