Minister zoekt ‘out of the box’ oplossingen capaciteitsproblemen

Minister zoekt ‘out of the box’ oplossingen capaciteitsproblemen

29 sep 2020, Werk

De minister van Justitie en Veiligheid wil stappen nemen om de capaciteitsproblemen bij de politie tegen te gaan. Dit naar aanleiding van een recent rapport over de politie die grip op de wijken verliest. De ACP vraagt politiemensen regelmatig om mee te denken over oplossingen voor het capaciteitsprobleem. De ideeën die hieruit zijn voortgekomen, zullen we dan ook opnieuw delen met de korpsleiding en minister.

Met de inbreng van collega’s bij de corona-enquête laten we bovendien zien welke lessen we kunnen trekken uit de afgelopen periode- waarin door corona keuzes gemaakt moesten worden. De eenheidsraden maken contact met verschillende bureaus om meer input te verzamelen. Mis je nog belangrijke suggesties? dan kun je ons altijd mailen op ledencontact@acp.nl. In het aankomende gesprek, staan de volgende vijf punten voor ons centraal:

Vijf punten

1. Politie is géén evenementbeveiliging

Voordat de coronacrisis uitbrak, zagen politiemensen hoe een wildgroei aan evenementen een zware wissel op de politie trok. Dat was moeilijk te rijmen met de vele onderzoeken die door personeelstekort werden gestopt. Tijdens de ‘lockdown’ waren er minder aangiftes, evenementen en horeca-inzet en kon een groot aantal zaken wél worden  afgehandeld. Er zullen dus verstandige keuzes moeten worden gemaakt waar het gaat om entertainment en horeca. Hoe zwaar corona deze sectoren ook treft: organisatoren van evenementen zullen in de toekomst zoveel mogelijk zelf hun beveiliging moeten regelen en waar veiligheidsrisico’s te groot zijn, kan beter geen vergunning worden afgegeven.

2. Er kan meer thuis worden gewerkt

Door corona wordt er meer thuis gewerkt. Dat scheelt overal kostbare reistijd, maar zeker bij de politie. Door centralisatie (vanwege de vorming van de Nationale Politie) moeten politiemensen vaker grotere afstanden afleggen dan voorheen. Zowel bij woon-werkverkeer als tijdens diensten. Het aanmoedigen van thuiswerken, blijkt een goede manier om het aantal reisbewegingen terug te brengen. Veel opdrachten en zelfs grote verbalen, kunnen prima thuis worden afgehandeld.

3. Politiemensen verdienen eigen verantwoordelijkheid

Politiemensen krijgen tijdens de coronacrisis op verschillende plekken meer vrijheid van hun chefs, zo blijkt uit enkele reacties op de corona-enquête van de ACP. Dat betekent minder formaliteiten, verantwoording en interne procedures. Deze collega’s ervaren daardoor meer rust en tijd. We vragen namens de politiecollega’s dan ook om halvering van interne verantwoording. Aan registratie van werkzaamheden kunnen bovendien minder eisen worden gesteld. Beperk deze tot zaken die cruciaal zijn voor het opsporings- en strafvorderingsproces.

4. Psycholance kan meldingen ‘personen met verward gedrag’ oppakken

Een van de kernpunten in het recente rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid is de enorme werkdruk door personen met verward gedrag. Het woord ‘corona’ of ‘covid19’ valt nergens in het rapport. Toch kreeg de politie nog nooit (!) zoveel meldingen over verward gedrag als tijdens de afgelopen coronaperiode. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp gaf de Tweede Kamer in september 2019 vijf aandachtspunten om de problematiek van personen met verward gedrag aan te pakken. We herhalen het belangrijkste advies: Laat meldingen van verwarde personen volledig (24/7) door de GGZ oppakken met de inzet van een psycholance.

5. Wat niet bij de politie hoort, hoeft men daar niet neer te leggen

Structurele verandering bereiken we niet van de een op de andere dag. Er zijn echter tot op de dag van vandaag veel taken die überhaupt niet bij de politie horen, maar daar toch vaak worden neergelegd. Om snel voor iets meer capaciteit te zorgen, is het belangrijk dat dat stopt. Niet-politietaken kunnen worden uitgevoerd door andere organisaties. Denk hierbij aan het innen van geldboetes, het uitreiken van stukken en het controleren van de wet wapens en munitie (oftewel, wie in het bezit mag zijn van een wapen en wie niet).

Out of the box

In het rapport van de Inspectie Justitie & Veiligheid werd in het bijzonder gekeken naar  de thema’s ondermijning, problematische jeugdgroepen, personen met verward gedrag en verkeer. Bovenstaande punten vullen we aan met de oplossingen die al eerder door collega’s zijn aangedragen in onderzoeken naar capaciteit en Corona. Met als doel om de Politietop te helpen om te komen met ‘out of the box’ oplossingen die op korte termijn de werkdruk binnen de teams verkleint.

Deel je ideeën

De komende tijd zoeken de eenheidsbesturen van de ACP contact met hun netwerk. Ze zijn daarbij benieuwd naar jouw inbreng en ideeën. Je kunt deze aan hen doorgeven of via het ACP Ledencontactcentrum (ledencontact@acp.nl) laten weten. Heb je een origineel idee? Dan word je erbij betrokken wanneer we dit bij een volgend gesprek voorleggen aan de werkgever (als je dat wilt tenminste). Ter inspiratie vind je hier de presentatie van de persconferentie die de politiebonden in 2019 hielden over oplossingen voor het nijpende gebrek aan capaciteit.

UPDATE 13 oktober 2020

De ACP heeft op basis van de input van politiecollega’s (Samen ACP) - na het delen van de uitkomsten van de verschillende onderzoeken - inmiddels ook een lijst met ideeën aangeleverd bij de korpsleiding. Drie dingen zijn van belang: zaken anders organiseren, meer focus op de kerntaken van de politie en het delen van vaak regionale kennis opgedaan in experimenten en projecten.

Denk bij het anders organiseren van zaken aan: administratieve lastenverlichting, inzet van vrijwilligers, collega’s die nu als administratief zijn gelabeld en een executieve achtergrond hebben ook in de GGP inzetten én het uitvoeren van specifieke taken door oudere collega’s. Als het gaat om de vraag 'Wat hoort niet bij de kerntaken van de politie?' kun je denken aan de opvang van verwarde personen. Daarnaast is de afgelopen periode in verschillende eenheden al veel geëxperimenteerd met tijdelijke projecten. De volgende stap is om positieve ervaringen die bijdragen aan meer capaciteit uit te lichten en over het land uit te rollen.

Ook de werkgever heeft ideeën geïnventariseerd. Al deze ideeën moeten uiteindelijk voor 1 november leiden tot een noodplan (plan van aanpak) dat minister Grapperhaus aan de Tweede Kamer stuurt. De ACP heeft ook gepleit voor een tijdslijn, zodat het plan van aanpak daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN

Nieuw telefoonnummer

De ACP heeft een nieuw telefoonnummer.

We zijn bereikbaar op 085 066 4100