Najaarsakkoord mislukt!?

Najaarsakkoord mislukt!?

3 mei 2004, aow en vroegpensioen

Voor de Politievakorganisatie ACP lijken de onderhandelingen over de toekomst van VUT, prepensioen en Levensloop, zoals afgesproken in het roemruchte Najaarsakkoord 2003, definitief mislukt. Wat eind vorig jaar door de regering nog een “historisch akkoord” werd genoemd lijkt de afgelopen dagen de nek omgedraaid.

De regeringspartijen hadden met hun volledige steun aan dit kabinetsbeleid ook niet de politieke wil om iets tegen de aangekondigde verslechteringen te doen. Het kabinet kan daardoor stijfkoppig vasthouden aan de aangekondigde bezuinigingen. Daarmee gaat zij voorbij aan de grote gevolgen die dit voor veel werknemers en hun gezinnen heeft. De afgelopen maanden wezen de voortekenen er al op. Werkgevers verenigd in het VNO-NCW (de grote ondernemingen) steunden het regeringsbeleid over de bezuinigingen. Ook onttrokken zij zich aan de afspraak om de salarissen niet te laten stijgen. De leden van VNO-NCW lieten het eigen inkomen tussen de 20% tot 40% stijgen. Gelijkertijd ging het kabinet ook nog eens “shoppen” in het unanieme advies over de WAO. Al snel was toen duidelijk dat de werknemers en de huidige (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten flink de dupe van het kabinetsbeleid zouden worden.

Voor de grote werkgevers en het kabinet gelden afspraken kennelijk niet. Een discussie over waarden en normen waar men de mond vol van heeft, begint met vertrouwen. Je moet daar echter niet over beginnen te praten wanneer je zelf de meest onbetrouwbare partner bent.

Met het mislukken van het najaarsakkoord lijkt een definitief einde ingeluid te zijn voor het zo geroemde “poldermodel”. Blijkbaar is er voor werknemers is in “de polder” niets meer te halen.

Voor de Politievakorganisatie ACP is het duidelijk dat de belangen van het kabinet en de grote werkgevers niet overeenkomen met die van de werknemers. De individualisering en eigen verantwoordelijkheid die deze regering wil (Je zoekt het voortaan zelf maar uit) zijn een doodlopende weg. Het kabinet Balkenende II lijkt met haar opstelling te kiezen voor het recht van de sterkste. Solidariteit en verantwoording nemen voor anderen lijken met het voorgestelde beleid ouderwetse begrippen te zijn geworden.

Dit is voor onze leden onacceptabel! Volgende week komt daarom het bondsbestuur van de Politevakorganisatie ACP bijeen om zich te beraden. Want wat kunnen wij als vakbond voor onze leden betekenen en hoe kunnen wij aan dit slechte kabinetsbeleid een halt toeroepen? Zeker is in elk geval al wel dat de Politievakorganisatie ACP niet akkoord gaat met de vergaande verslechteringen die minister de Geus voor ogen heeft.
Wij zullen u na de vergadering van het bondsbestuur zo snel mogelijk informeren.

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN