ACP | Politievakbond ACP

Nieuwe pauzeregeling: wat moet ik weten?

Op 10 september wordt de nieuwe pauzeregeling van kracht. Voor alle politiemedewerkers gaat daardoor één landelijke regeling gelden die de bestaande regionale regelingen vervangt. Wat betekent de nieuwe pauzeregeling voor jouw dagelijkse werk? De ACP zet de veranderingen aan de hand van enkele vragen voor je op een rij.

Waarom wordt de pauzeregeling ingevoerd?

In veel voormalige politiekorpsen was tot nu toe sprake van een betaalde pauze. In ruil daarvoor werd van de collega’s verwacht dat zij beschikbaar bleven voor werk; politiewerk is immers vaak onvoorspelbaar. De politie hield zich hiermee echter niet aan de Arbeidstijdenwet, waarin is bepaald dat een werknemer tijdens zijn pauze vrij over zijn tijd moet kunnen beschikken zonder enige vorm van plaatsgebondenheid.

Bij het afsluiten van de CAO 2012-2014 is daarom een uitdrukkelijke wens van de werkgever in vervulling gegaan: afgesproken werd dat de betaalde pauze per 1 januari 2013 zou worden afgeschaft en vervangen door een onbetaalde pauze waarbij de medewerker over echte vrije tijd beschikt.

Tegelijkertijd zou worden bekeken welke groepen medewerkers nog wél in aanmerking zouden komen voor een betaalde pauze, bijvoorbeeld omdat hun werk zo onvoorspelbaar is dat een onverstoorbare pauze niet gegarandeerd kan worden. Vooral dat laatste bleek een taaie kwestie waarover bonden en werkgever het maar moeilijk eens konden worden. Uiteindelijk is in het CGOP van 7 april van dit jaar overeenstemming over de pauzeregeling bereikt. Vanwege de doorwerking in de roosters is besloten dat de nieuwe pauzeregeling per 10 september 2016 van kracht wordt.

Wat houdt de regeling in?

De afspraak is dat iedere politiemedewerker (met uitzondering van enkele situaties waar dit niet mogelijk is) een onverstoorbare pauze geniet. Dat betekent dat pauze plaatsvindt in eigen tijd, en dat je tijdens je pauze NIET beschikbaar en bereikbaar bent voor werkzaamheden. De werkgever kan tijdens je pauze dus geen beroep op jouw beschikbaarheid doen en je bent vrij om te gaan en staan waar je wil. Het is de verantwoordelijkheid van de leidinggevende om voor medewerkers een onverstoorbare pauze te organiseren.

Wanneer is toch sprake van een betaalde pauze?

Bij de totstandkoming van de pauzeregeling heeft de werkgever aangegeven ervan overtuigd te zijn dat medewerkers in de meeste gevallen zo ingepland kunnen worden dat zij vrij en ongestoord van pauze kunnen genieten. Omdat de praktijk vaak weerbarstig is, zijn in de pauzeregeling een aantal ‘valveiligheden’ ingebouwd. Wanneer het niet mogelijk is om een onverstoorbare pauze te genieten, dan zijn er drie mogelijkheden:

  1. Als vooraf al duidelijk is dat de werkgever geen ongestoorde pauze kan garanderen en dit niet op te lossen is door het werk anders te organiseren, kan de werkgever een betaalde pauze inplannen. Hiervoor zijn in de pauzeregeling een aantal uitzonderingssituaties benoemd. Dit laat overigens onverlet dat je dan nog steeds pauze moet kunnen genieten, echter moet je dan wel bereikbaar blijven.
  2. De werkgever plant een onbetaalde pauze, maar desondanks wordt er tijdens je pauze toch een beroep gedaan op jouw beschikbaarheid of bereikbaarheid. Of het blijkt dat je tijdens de pauze niet vrij bent om te gaan en staan waar je wilt. Je mag de pauze dan als diensttijd verantwoorden, waardoor een half uur overwerk ontstaat.
  3. De werkgever gaat vooraf met jou in overleg om de onbetaalde pauze te verschuiven naar een ander tijdstip.

Voor de volgende werkzaamheden wordt altijd standaard een betaalde pauze ingeroosterd:

  • Als je belast bent met spoedmeldingen (prio 1 en 2) in de gebiedsgebonden politiezorg (GGP)
  • Als je wordt ingezet als ME vanuit de ME-structuur

 

Let op: als je er toch zelf voor kiest om beschikbaar te blijven of te werken tijdens je pauze terwijl dit nadrukkelijk niet van je gevraagd wordt, bestaat er géén recht op doorbetaling.

Wat als er problemen ontstaan in de uitvoering, bijvoorbeeld over het wel of niet betalen van mijn pauze?

Op het moment dat jou gevraagd is om beschikbaar te blijven of te werken tijdens een onbetaalde pauze, mag je deze als diensttijd verantwoorden. De ACP houdt, zeker in de komende periode, een stevige vinger aan de pols en wil het graag weten als de pauzeregeling in de praktijk tot uitvoeringsproblemen leidt. Mocht er een meningsverschil met je leidinggevende ontstaan over het wel of niet doorbetalen van je pauze, meld dit dan bij de ACP.

Ook als er door de pauzeregeling in de praktijk onwerkbare situaties ontstaan, wil de ACP het graag weten. We raden je aan om altijd een bezwaarschrift in te dienen als jouw pauze niet gefiatteerd wordt als overwerk, terwijl je wel beschikbaar moest blijven of gewerkt hebt. Stuur jouw bezwaarschrift naar ledencontact@acp.nl, dan bekijken onze juristen wat ze hierin voor jou kunnen betekenen. Download  Beleidsregel pauzes Nationale Politie 2016 245 downloads, 145 KB (pdf).

De ACP realiseert zich dat het niet beschikbaar hoeven zijn tijdens de pauze voor sommige collega’s wellicht (ten onrechte) als ‘oncollegiaal’ voelt, vooral in situaties waar de werkdruk hoog is en collega´s tijdens jouw pauze het werk moeten opvangen. Het probleem zit hier echter niet in de pauzeregeling maar in het chronische gebrek aan personeel.

De ACP heeft bij de totstandkoming van de pauzeregeling veelvuldig gewezen op de capaciteitsproblemen op diverse afdelingen zoals bijvoorbeeld de meldkamers. Het is en blijft een verantwoordelijkheid van de werkgever om voor voldoende personeelscapaciteit te zorgen. Ook in deze situaties vragen we je daarom met nadruk om het de ACP te melden als de pauzeregeling in de praktijk onwerkbaar blijkt.

Downloads

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

  • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
  • Behandel iedereen met respect.
  • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
  • Heb je vragen? Mail ons.

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.