Noodzaak tot snelle oplossing voor problemen C2000

Noodzaak tot snelle oplossing voor problemen C2000

5 feb 2020, veilig en gezond werken

Het vernieuwde communicatienetwerk C2000 van politiemedewerkers en andere hulpverleners - dat vorige week in werking is getreden - kampt met problemen. Daar moet snel een oplossing voor komen. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Kinderziektes in nieuwe systemen komen vaak voor. Toch is dit niet uit te leggen aan politiecollega’s die al meer dan tien jaar problemen ervaren met C2000. Dit is immers de life-line van collega’s op straat en de meldkamer. Daar moeten zij blindelings op kunnen vertrouwen.”

De vernieuwing van het communicatiesysteem van onder meer politie, brandweer en ambulancediensten vervangt het oude C2000. Dat was hard nodig, omdat er veel klachten waren over het functioneren van het oude systeem. Op te veel plekken in het land ging het mis. Een groot irritatiepunt van veel politiecollega’s. “De hoop was daarom gevestigd op het nieuwe netwerk. Het is daarom een tegenvaller dat, ondanks uitstel en vele tests, problemen optreden. Zorgelijk ook, want dit levert risico’s op voor collega’s en burgers”, zegt Gerrit van de Kamp.

“Collega’s geven aan onvoldoende of geen bereik te hebben op verschillende plekken in het land of hebben zelfs te maken met het uitvallen van portofoons. Risicovolle situaties, waar we voorgaande jaren meermaals op hebben gewezen, zijn dus helaas nog altijd niet uitgesloten. Er zijn collega’s die zich begrijpelijkerwijs afvragen hoe dit mogelijk is.”

Melding maken

De ACP heeft nauw contact met de werkgever over de problemen met C2000 en praat hierover ook met collega’s op de werkvloer. Het is van groot belang dat er snel een oplossing komt. Daar wordt hard aan gewerkt. Daarvoor is het wel nodig dat collega’s die problemen ervaren met het vernieuwde systeem daarvan melding maken bij de meldkamer. Op die manier krijgt de werkgever goed zicht op waar verbeteringen nodig zijn. Al kan de ACP zich voorstellen dat collega’s inmiddels ‘meldingsmoe’ zijn.

Lange adem

Collega’s kampen immers al jarenlang met netwerkproblemen. Ruim tien jaar geleden stelde de ACP op basis van klachten van leden problemen rond dekking en randapparatuur van het oude C2000 op landelijk niveau aan de kaak en deed aanbevelingen om de situatie te verbeteren. Ook op eenheidsniveau drongen ACP-leden, collega’s die in de praktijk met C2000 moeten werken, de afgelopen jaren aan op oplossingen. Zo maakte collega Maarten Brink zich met het ACP-eenheidsbestuur in Zeeland-West-Brabant en andere partijen hard voor een tussentijdse oplossing voor de communicatieproblemen in de regio Rijsbergen. Het leidde tot een extra mast in dat gebied als noodvoorziening. In afwachting van het vernieuwde C2000 wat nu dus een feit is.

Aanloopproblemen?

Daarnaast probeerden collega’s uit diverse eenheden, na contact met ACP-vakbondsadviseur Ramon Meijerink, vorig jaar zelf in kaart te brengen waar op dat moment C2000-storingen plaatsvonden. Zodat hiermee rekening kon worden gehouden met de invoering van het vernieuwde C2000. Om er zodoende aan bij te dragen dat zich weinig ‘aanloopproblemen’ - zoals de werkgever dat noemt - zouden voordoen na de migratie. Want zoals een collega al eens eerder verwoordde: ‘Een goed en betrouwbaar communicatiesysteem is van levensbelang.’

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN