Onderhandelaarsakkoord politie-cao 2021

Onderhandelaarsakkoord politie-cao 2021

1 jun 2021, cao

Politiemensen krijgen dit jaar een structurele loonsverhoging van 1,3 procent en een eenmalige uitkering van € 750. Dat zijn twee van de ruim twintig afspraken over betere arbeidsvoorwaarden waarover de politiebonden, demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en korpschef Van Essen het vandaag in principe eens zijn geworden. Aanvullend op deze ‘tussen-cao’ voor 2021 zijn afspraken gemaakt over nieuwe maatregelen om politiemensen en hun gezinnen te beschermen tegen geweldsrisico’s en ondanks de capaciteitsproblemen voldoende ruimte voor verlof te bieden in het coronajaar 2021. Op korte termijn wordt het onderhandelingsresultaat voorgelegd aan de leden van de bonden. 

Meld je aan voor een van de online bijeenkomsten komende week met uitleg over het onderhandelaarsakkoord

Eind vorig jaar ontspoorden de onderhandelingen over een nieuwe politie-cao doordat minister Grapperhaus en het kabinet Rutte III vasthielden aan een structurele loonsverhoging van 1,3 procent en twee eenmalige uitkeringen van € 300 in anderhalf jaar tijd (de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2022).  De politiebonden waren op zich tevreden over het pakket van twintig andere verbeteringsafspraken waarover wel overeenstemming was bereikt, maar besloten toch actie te gaan voeren voor de kers op de taart: een hoger loonbod.

Alsnog zaken doen

Na vier maanden actievoeren werd duidelijk dat de formatie van een nieuw kabinet (Rutte IV?) wel eens heel lang kon gaan duren of zelfs mislukken. Dat verhoogde het risico dat het afsprakenpakket van december 2020 aan politieke houdbaarheid zou inboeten. Tegelijkertijd moest de politiek in 2021 keer op keer een beroep doen op extra inzet van de politie om het coronabeleid te handhaven. Begin mei telden de politiebonden en de werkgever hun knopen en besloten samen om in het belang van de politiemensen alsnog zaken te doen – in ieder geval voor het jaar 2021. 

Hervatting onderhandelingen

De bonden forceerden een opening in het conflict door in het weekend van 8 en 9 mei de actiedruk onverwacht op te voeren en te dreigen met een werkonderbreking bij de politie tijdens de voetbalklassieker Feyenoord-Ajax. Minister Grapperhaus verklaarde zich vervolgens bereid om de cao-onderhandelingen te hervatten. Hij ging ook akkoord met het voorstel van de bonden om tegelijk met een nieuwe cao nieuwe initiatieven af te spreken om politiemensen en hun gezinnen te beschermen tegen geweldsrisico’s en ondanks alle capaciteitsproblemen voldoende verlofmogelijkheden te bieden in 2021. 

Iets beter loonbod

Binnen zijn beperkte mogelijkheden als demissionair politieminister legde Grapperhaus een iets beter loonbod op tafel dan in december 2020, namelijk een structurele loonsverhoging van 1,3 procent en eenmalige uitkering van € 750 voor een periode van een jaar. Een verbetering van 0,2 procent structureel en € 450 eenmalig. De bonden hebben dit als onderhandelingsresultaat geaccepteerd, vanuit de overtuiging daarmee voor 2021 het onderste uit de politieke kan te hebben gehaald. 

Doorpakken naar cao vanaf 2022

Uiteraard blijven de bonden zich sterk maken voor een verdere verbetering van de beloning van het politiewerk vanaf januari 2022. Daarover zal dan politiek zaken moeten worden gedaan met een volwaardig nieuw kabinet en een volwaardige nieuwe politieminister. Praktische resultaten op dat gebied zijn dan ook pas te verwachten in 2022. Dat geldt ook voor de uitwerking van een structurele vroegpensioenregeling voor de politiesector vanaf 2025 (op basis van het pensioenakkoord uit 2019) en een eigentijds loopbaan- en capaciteitsbeleid binnen het korps. Met de werkgever is afgesproken de besprekingen over deze onderwerpen in ieder geval warm te houden in de aanloop naar nieuwe onderhandelingen over een politie-cao vanaf 2022.  

Hieronder een samenvatting van de meest concrete afspraken in de concept-cao.

Meer weten? Raadpleeg dan onze Veelgestelde Vragen Cao 2021 

Inkomen

De eenmalige uitkeringen vormen samen de zogenaamde thuisvergoeding. Die is bedoeld als blijk van waardering voor de inzet en belasting van politiemensen en ook hun thuisfront tijdens de coronacrisis en als compensatie voor het uitblijven van een regeling voor een thuiswerkvergoeding tot 2022 en van een structurele loonsverhoging tot 1 juli 2021. Een deel van de eenmalige uitkeringen is netto, aangezien dat bedrag wordt gefinancierd uit de werkkostenregeling (een belastingmaatregel). 

Capaciteit en inzetbaarheid

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Mobiliteit 

In de tweede helft van 2021 zal worden onderzocht welke verbeteringen mogelijk zijn in de huidige afspraken over het woon-werkverkeer en dienstreizen. Daarbij wordt gekeken naar een regeling voor het plaats- en tijdonafhankelijk werken, waaronder thuiswerken. De afspraken daarover worden opgenomen in het Besluit reis-, verhuis- en verblijfkosten politie.

Doorstroom N2-N3

De werkgever en de politiebonden zijn het eens geworden over een nieuw loopbaanperspectief voor assistent politiemedewerkers (surveillanten). In plaats van de reguliere doorstroomopleiding kunnen deze collega’s vanaf 2022 een (korter) kwalificatietraject doorlopen voor de functie van politiemedewerker (agent). De concrete inhoud daarvan wordt momenteel uitgewerkt. 

Cao+ 

Aan de ene kant is er dus sprake van een ‘tussen-cao’ voor het jaar 2021, die beschouwd moet worden als de opmaat naar een pakket meer ingrijpende afspraken vanaf 2022. Aan de andere kant is er ook sprake van een soort cao+. Op aandringen van de bonden zijn er namelijk aanvullende afspraken gemaakt waarmee de politiek uiting geeft aan zijn erkenning en waardering voor het politiewerk. 

 

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN DE ACP?

AANMELDEN