ACP | Politievakbond ACP

*Update: ondermijning RAAF moet stoppen

26 juli 2017

De ACP heeft de werkgever afgelopen week opgeroepen om de RAAF te erkennen en toe te passen. Vanaf 1 juli 2017 kunnen collega’s met die regeling functieonderhoud aanvragen. De ACP ziet echter dat dit veel politiemensen onmogelijk wordt gemaakt. Een HRM-instructie die dit volgens de ACP aanmoedigt, moet onmiddellijk worden heroverwogen.

De ACP krijgt signalen dat collega’s op het laatste moment worden vervangen, alsnog een tijdelijke tewerkstelling krijgen, of er wordt gevraagd om extra werkzaamheden voortaan op vrijwillige basis uit te voeren. In al deze gevallen wordt verhinderd dat collega’s aan de RAAF-voorwaarden kunnen voldoen.ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp: “Nét voor collega’s hun RAAF-rechten kunnen uitoefenen, gaat de werkgever ervoor liggen. Dat is onverteerbaar. Collega’s krijgen het gevoel te worden bedankt voor hun moeite, inzet en loyaliteit.”

Een HRM-instructie stuurt aan op dergelijke interventies en gaat zelfs nadrukkelijk in op het beperken van financiële risico’s voor de werkgever, terwijl de noodzaak voor het blijven uitvoeren van de extra werkzaamheden evident is. Het bewust verhinderen van RAAF-verzoeken, leidt volgens de ACP tot veel onbegrip en boosheid op de werkvloer. Op tal van plekken ontstaan grote spanningen tussen medewerkers en leidinggevenden en er zijn zelfs situaties bekend waarin een dienstbevel moest worden ingezet om de HRM-instructie uit te voeren. 

Van de Kamp: “De werkgever lijkt hier aan damage control te willen doen. Aan het drukken van de loonkosten. Maar in feite schaadt deze gang van zaken de collega’s én de politieorganisatie. Bovendien wordt een regeling die nog maar net van kracht is, hiermee nu al in twijfel getrokken.”

De ACP heeft de problemen afgelopen week op de agenda gezet voor het landelijk overleg met vertegenwoordigers van de minister en werkgever. De korpschef is door de ACP per brief gevraagd om een reactie en heroverweging van de HRM-instructie.

*Update:

Inmiddels heeft de korpsleiding per brief de vragen van de ACP beantwoord. In de brief wordt aangegeven dat het sturingsperspectief bedoeld is om “ook in deze fase” leidinggevenden “attent te maken op hun verantwoordelijkheid om (alsnog) in gesprek te gaan met de medewerkers”. Integriteitsnormen worden volgens de werkgever niet overtreden. Een goede afweging van de belangen van de medewerker en het dienstbelang zou in alle gevallen voorop staan.

De ACP vindt dat de korpsleiding met haar reactie volledig voorbij gaat aan het feit dat de RAAF juist hét vangnet is voor waar afspraken tussen leidinggevenden en medewerkers tekort schieten. Dat vangnet kun je niet opeens neerhalen of verderop hangen. Voorzitter Gerrit van de Kamp: “Primair gaat het hier om het bestaan van een sturingsperspectief en waar dit op aanstuurt. Volgens ons stuurt het aan op zo min mogelijk RAAF-verzoeken en gebeurt dat ook nog eens op het allerlaatste moment. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het belang van de medewerker daarbij naar de achtergrond verdwijnt.” Bij het volgende landelijk overleg zal de ACP dit onderwerp dan ook opnieuw aan de kaak stellen. We vragen dan ook aan collega’s om hun RAAF-ervaringen met ons te delen. Dat kan met een mail naar ledencontact@acp.nl o.v.v. Ervaring RAAF.

Wordt een RAAF-verzoek jou onmogelijk gemaakt?

Ben je vanwege de RAAF van je functie gehaald? Of heb je alsnog een tijdelijke tewerkstelling gekregen? Kijk dan onder de kop “Uitgezonderd” op: acp.nl/raaf

Downloads:

Lees ook:

 

Terug naar overzicht

De ACP biedt leden juridische hulp zodat je bij problemen over werk en inkomen verzekerd bent van rechtshulp. Je kunt ook gebruikmaken van de uitgebreide dienstverlening en diverse ledenvoordelen


Ook reageren?

Log hieronder in met je e-mailadres of lidnummer en je wachtwoord. (Hulp bij inloggen)

 • Houd rekening met je voorbeeldfunctie: ook burgers lezen jouw reactie.
 • Behandel iedereen met respect.
 • Kwetsende of aanstootgevende reacties worden verwijderd.
 • Heb je vragen? Mail ons.

 

3 reacties op “*Update: ondermijning RAAF moet stoppen”

 1. De basis voor functiewijziging is het loopbaanbeleid, met vacatures en sollicitaties. RAAF is een vangnet; wanneer het niet goed is geregeld (afgesproken) kan de medewerker zijn vinger opsteken.
  In de aanloop van 1 juli jl. zijn tal van zaken die niet voldoende waren geregeld, alsnog met goede afspraken bijgesteld. Duidelijk voor werkgever en werknemer.
  De vakborden zouden een ordentelijke uitvoering van het loopbaanbeleid moeten steunen en daarmee ook het maken van de juiste afspraken. Tot die juiste afspraken behoort niet vrijwillig doorgaan, terecht dat dit wordt afgewezen.
  Het vangnet moet vangnet blijven en de aandacht vooral richten op het goede gesprek en goede afspraken tussen leidinggevende en medewerker. Daar hebben we allemaal veel meer aan.

  1. Mijnheer Steijvers. U heeft het over loopbaanbeleid. Dat is er feitelijk niet alleen op papier. In de praktijk komt hier niets van terecht. Ook spreekt u over vacatures. Die worden maar mondjesmaat opengesteld en niet zelden worden mensen vastgehouden omdat ze onmisbaar zijn. Solliciteren is dus ook maar beperkt mogelijk. De RAAF is geen vangnet. Die is bedoeld om te formaliseren, vanuit rechtsbescherming van de werknemer, wat door de werkgever is nagelaten. Daarom staat eea ook zo in het BARP. U spreekt verder dat na 1 juli 2016 met goede afspraken zaken alsnog zijn bijgesteld. Weet u hoeveel zaken die op basis van die goede afspraken door de juristen van/in het korps juist getorpedeerd worden? Als laatste heeft u het over een ordentelijke uitvoering van het loopbaanbeleid. Dat beleid is er niet zoals al gememoreerd maar in onze huidige organisatie wordt bijna niets meer ordentelijk geregeld voor individuele medewerkers. Dat mensen “vrijwillig” doorgaan met voor hen leuk werk waarvoor de werkgever hen gevraagd heeft een kans op persoonlijke groei met zich mee brengt, kan je die werknemers toch niet kwalijk nemen? U ziet het, met uw argumenten ben ik het niet eens. Waar ik het wel mee eens ben is dat op basis van goede gesprekken en afspraken zaken geregeld zouden moeten kunnen worden. Helaas is de ervaring breed, dat dat nu juist niet gebeurt en je als individuele medewerker een juridisch traject ingezogen wordt als je voor je recht wil opkomen. Fijn dat er een vakbond is die daar dan bij wil helpen.

   1. Ik ben het helemaal eens met dhr Pietersen. Ik ben een van die slachtoffers. Mijn aanvraag werd maandenlang niet behandeld. Na advies van de jurist voor een ingebrekestelling kreeg ik opeens een brief met het verzoek mijn aanvraag in te trekken omdat die afgewezen zou worden. Daarna bleek dat men mijn aanvraag zelfs kwijt was.
    Daarna werd ik tegen mijn wil verplaatst naar een andere functie. Nu loopt mijn zaak bij de bestuursrechter en kan ik pas in oktober op zitting. Al die tijd wordt ik gepasseerd voor vacatures. Ik heb wel op eigen initiatief een EVC-traject doorlopen en daardoor ben ik nu in het bezit van een EVC-certificaat. Jammer alleen dat ook hiermee de werkgever niks doet en ook niet hoeft te doen. Maar wellicht zie ik inmiddels spoken. Mijn motivatie is echter dit laatste halfjaar weggezakt in een erg diep moeras. Ik hoop die ooit weer te vinden….

Wij maken gebruik van cookies om je een optimale gebruikerservaring aan te bieden. We maken gebruik van analytisch cookies om de website en dienstverlening te kunnen verbeteren en cookies van externe partijen. Lees voor meer informatie onze  privacy statement . Klik op de accepteer button om de cookies te accepteren.